Звіт директора за 2022/2023 н.р.


Звіт про діяльність керівника за 2022/2023 н.р.

 1. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Освітній процес у ліцеї забезпечують 68 працівників. З них -14 викладачів, 14 майстрів виробничого навчання, 9працівників  адмінперсоналу, 15 спеціалістів тьа 18 робітників.

За якісним складом:

 1.  Викладачів

Спеціаліст – 4, спеціаліст І категорії – 3, спеціаліст ІІ категорії – 1, спеціаліст вищої категорії – 5, старший викладач – 2, викладач-методист – 3.

1.1.1 Викладачі – внутрішні сумісники (керівники, майстри, спеціалісти)

Спеціаліст ІІ категорії – 1, спеціаліст вищої категорії – 11, старший викладач – 3, викладач-методист – 8

1.2. Керівник гуртка – 14 т.р. – 1

1.3..Бібліотекар – спеціаліст ІІ категорії – 1

1.4. Педагогічний стаж

Педагогічних працівників всього – 38 чол.

До 5 р. – 4, до 10 р. – 1, д о 15 р. – 6, до 20 р. – 11, до 30 р. – 9, понад 30 р. – 7.

1.5. пройшли курси цільового призначення:

 1. Охорона праці – 4 чол. (т.в.о. директора, заступник директора з НВР, старший майстер, інженер з ОП)
 2. Цивільний захист – 2 чол.  (т.в.о. директора, спеціаліст з питань ЦЗ)
 3. Пожежна безпека – 3 чол. (т.в.о. директора, завідувач господарством, комендант гуртожитку).

Прийнято на роботу – 3 (1 – майстер в/н, 2 – робітники)

Звільнено – 5 (1 – робітник, 2 – викладачі, 2- майстри в/н).

2. НАВЧАЛЬНА РОБОТА

У 2022/2023 н.р. педагогічний колектив ліцею працював за затвердженим планом роботи колективу та єдиною методичною проблемою. За 2022/2023 н.р. всі робочі навчальні плани і програми виконані вчасно, незважаючи на правовий режим воєнного стану, запроваджений з 24.02.2022 р.

У минулому навчальному році контингент учнів складав 257 з.о., (10 навчальних груп), з них нового набору – 90 з.о. (75 % виконання плану прийому) (91% у 2021/2022 н.р.). Протягом року не здійснювалася підготовка за напрямком «Основи масажу» (позашкільна освіта). Протягом навчального року з ліцею вибуло 118 з.о., в тому числі випускників – 112. З них – ТУ – 46 чол. та СПТУ – 66 чол. За результатами випуску 68 (61 %) випускників отримали кваліфікацію з двох і більше професій. 12 здобувачів освіти (11 %) отримали дипломи з відзнакою (15 % у 2021/2022 н.р.).

Контингент та аналіз виконання плану набору на 2022/2023 н.р.

Інформація про контингент у 2022/2023 н.р.

№ групиПрофесіяК-сть за планом наборуФактична кількістьКурс
1Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин30301
15Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 232
3Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 272
10Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення30301
13Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 303
8Секретар керівника; діловод; адміністратор 223
9Секретар керівника; діловод; адміністратор30301
4Секретар керівника; діловод; адміністратор 272
2Помічник вихователя; соціальний робітник 242
14Помічник вихователя; соціальний робітник 143
12Помічник вихователя; соціальний робітник3001
 ВСЬОГО: 257 

За навчальний рік з ліцею відраховано 6 з.о., що склало 2,3 % від загального контингенту(5,1% у 2021/2022 н.р.). Перехідний контингент на 2023/2024 н.р. складає 143 з.о. (170 у 2021/2022 н,р.), з них 29 чол. – на базі ТУ, 114 чол. – на базі СПТУ.

Успішність навчальних груп у 2022/2023 н.р.

№ гр.Успішність (%)Якість знань (%)Середній балПропусків всьогоЗ них без поважних причин
1100958,4457299
296898,0270230
399,460,17,218221600
4100737,510991021
8  100627,2698156
910086,67,6898546
1010075,67,8813220
1310068,37,329050
1410062,27,790
15100857,920
Всього:99,575,78,064574122
2021/2022 н.р.99,864,97,2170555034

В цілому успішність по ліцею за 2022/2023 н.р. склала 99,5 %, якість знань – 75,7 %  Середній бал здобувачів освіти по ліцею склав – 8,0. Кількість пропусків – 6457 год., з них без поважних причин – 4122 год., що складає 16 год. на 1 з.о. (у 2021/2022 н.р. – 18 год.).

Оскільки з 24.02.2022 р. оголошено правовий режим воєнного стану та продовжувався карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу, через відсутність власного укриття та достатньої кількості укриттів по договору для всіх здобувачів освіти та працівників, освітній процес у 2022/2023 н.р. здійснювався у змішаній формі (теоретичне навчання – дистанційно, виробниче навчання та виробнича практика – очно, у майстернях ліцею та на підприємствах, в установах, організаціях міста).

У 2022/2023 н.р. в середньому від 35 до 50 здобувачів освіти навчалися дистанційно у зв’язку з тим, що перебували за кордоном через воєнний стан. 1 здобувач освіти з числа ВПО скористався правом та навчався за програмою внутрішньої академічної мобільності. 15 з/о долучилися до складання державної кваліфікаційної атестації дистанційно.

Здійснено аналіз успішності здобувачів освіти за видами підготовок:

№ з/пНазва ЗП(ПТ)О  Загально-освітня підготовкаЗагально-професійна підготовкаПрофесійно-теоретична підготовкаПрофесійно-практична підготовкаЗагальний показник
 Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»7,08,58,08,58,0

Аналіз результатів освітньої діяльності здобувачів освіти

(професійна підготовка)

№ з/пПрофесіяСередній бал
 1Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин8,3
 2Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення8,2
3Секретар керівника (організації, підприємства, установи)8,5
 4Діловод8,1
 5Адміністратор8,1
 6Соціальний робітник8,6

Інформація про результати проведення державної кваліфікаційної атестації

      Група №      Назва професіїКількість учнів на кінець н.р.К-сть учнів, допу-щених до ДКАКількість учнів, які склали ДКАРезультати державної кваліфікаційної атестації/рівніКваліфікаційний розряд, класСередній бал за ДКА
ПочатковийСереднійДостатнійВисокий
123456789101112
№15Електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ2222221265444 р.9,0
№ 2Помічник вихователя; соціальний робітник242424115575б/р9,3
№8Секретар керівника (організації, підприємства, установи); діловод; адміністратор22222213224811б/р8,7
№13Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення303030113106621І кат.8,7
№ 14Помічник вихователя; соціальний робітник1414141373б/р9,9
 ВСЬОГО:1121121122682423321529,1 [P1] 

Таким чином, зі 112 випускників 49 з.о. (43,8 %) показали високий рівень знань на державному кваліфікаційному іспиті, 55 з.о. (49,1 %) показали достатній результат на ДКА, 8 з.о.- (7,1 %) – середній рівень знань під час ДКА. Середній бал за ДКА за 2021/2022 н.р. склав 9,1. Якість знань – 93 %, що свідчить про достатній рівень професійної підготовки на кінцевому етапі навчання.

У зв’язку з війною в Україні, у 2022/2023 н.р. звільнено здобувачів освіти від складання державної підсумкової атестації з базових дисциплін за курс повної загальної середньої освіти. Тільки бажаючі вступати до ВНЗ складали мультипредметний тест.

Упродовж 2022/2023 н.р. згідно плану проводились засідання педагогічної ради. Всього проведено 12 засідань педагогічної ради, з них – 7 – планові, 5 – позапланові. Протягом 2022/2023 н.р. вивчався стан викладання іноземних мов, предметів «Інформатика», «географія», «Математика», якість професійної підготовки за професіями «Секретар керівника, організації, підприємства».

У 2022/2023 н.р. розпочато процес ліцензування первинної професійної підготовки за професією «Офіс-адміністратор». Опрацьовано оновлений освітній стандарт та розроблено новий робочий навчальний план з професії «Агент з постачання». Оновлено робочі навчальні плани з професій «Помічник вихователя; соціальний робітник», «Електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ».

У 2022/2023 н.р. розроблено та затверджено Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. У м2023/2024 н.р. заплановано проведення самоаналізу за одним з напрямків забезпечення внутрішньої системи якості освіти

Упродовж 2022/2023 н.р. актуальною підтримувалась вся інформація про навчання учнів у ЄДЕБО. Замовлення та видача документів про освіту здобувачам освіти здійснена своєчасно. Учнівські квитки для здобувачів освіти І курсу замовлялися через лабораторію поліграфічних послуг Івано-Франківського університету нафти і газу.

Практично всі здобувачі освіти були забезпечені стипендією, яка виплачувалась своєчасно. Станом на 01.07.2023 р. тільки 3 здобувачів освіти позбавлені стипендії на літні місяці через значну кількість пропусків занять без поважних причин.

Упродовж 2022/2023 навчального року актуальною підтримувалась інформація для педагогів та здобувачів освіти на сторінці GoogleClassroom: оновлено інформацію про здобувачів освіти І курсу, здійснювалась комунікація між педагогами та здобувачами освіти щодо висвітлення посилань на онлайн-уроки, домашні завдання тощо.

Результати працевлаштування випуску 2023 року

№ групиПрофесіяК-сть випускн.Прац./ з них за професієюВступ до ВНЗСлужба у ЗСУВідп. з догляду за дит.Не праце-влаштованоЗ них виїхало за корд.
15електромеханік з ремонту та облсуговування ЛОМ2245/1118 (11 неоф.)7
8секретар керівника; діловод; адміністратор2217/1214 (1 неоф.)0
13ООІтаПЗ3023/5 (14 прац. за кордоном)52 неоф. 
14помічник вихователя; с/р1411/9211
2помічник вихователя; с/р249/6411 (7 – за кордоном, 4  – відмова)7
 Всього112 (100 %)71/31 (63,4 %/44 %)7 (6,3 %)7 (6,3 %)41 (36,6 %) 

Аналіз виконання плану виробничої діяльності

ІІІ кв., ІV кв. 2022 р.
№ з/п ПланВиконання
ІІІ кв. ІVкв.  ІІІ кв. ІVкв.  
1.Виготовлено продукції та надано послуг, всього35,023,5
2.Доходи від виробничої практики20,017,4
3.Всього55,0040,9/74,4%
І кв., ІІ кв. 2023 р.
№ з/п ПланВиконання
І кв. ІІкв.  І кв. ІІкв.  
1.Виготовлено продукції та надано послуг, всього50,0037,00
2.Доходи від виробничої практики75,0073,7
3.Всього125,00110,7/88,6%

3.ВИХОВНА РОБОТА

З метою належної організації виховної діяльності в ліцеї виховна робота у 2022/2023 навчальному році здійснювалася з урахуванням рівнів епідемічної небезпеки й безпекової ситуації та відповідно до чинних нормативно–правових актів.

Основні завдання виховної діяльності на 2022/2023 навчальний рік були визначені:

основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ від 31.10.2011 №1243), методичними рекомендаціями щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами (наказ МОНУ від 02.10.2018 №1047), рекомендаціями МОНУ щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VIII, програми «Нова українська школа» у поступі до цінностей», затвердженої Вченими Радами Інституту проблем виховання (протокол № 6 від 02 липня 2018 року) та Інституту модернізації змісту освіти (протокол № 7 від 26 вересня 2018 року), листом МОНУ від 10.08.2022р. №1/9105–22 «Щодо організації виховного процесу у закладах освіти у 2022/2023 н.», наказом ДОН від 11.08.2022р. «158 «Про організацію виховної роботи в освітніх закладах області в 2022/2023 навчальному році».

Пріоритетним напрямками виховної діяльності у 2022/2023 навчальному році було:

Завдання і зміст виховної роботи реалізується у ліцеї за такими напрямками виховної діяльності:

Окремими розділами сплановані заходи з організаційної роботи та відзначення пам’ятних та ювілейних дат у 2022/2023 навчальному році.

Відповідно напрямкам, виховна діяльність у ліцеї відображає чітко сплановану тематику кожного місяця. Так вересень–ціннісне ставлення до особистості, жовтень–ціннісне ставлення до держави і суспільства та тиждень шани до ліцею, листопад–ціннісне ставлення до людей і свого роду та місячник превентивного виховання, грудень–ціннісне ставлення до себе, суспільства і держави та місячник патріотичного виховання, січень–місячник громадянського виховання, лютий–ціннісне ставлення до культури та мистецтва та місячник морального виховання, березень–ціннісне ставлення до мистецтва та місячник художньо–естетичного виховання, квітень–ціннісне ставлення до природи, суспільства і праці та місячник екологічного виховання, травень–ціннісне ставлення до держави, суспільства, людей та місячник родинного виховання.

Протягом навчального року продовжувалася робота щодо реалізації проєкту «Дидактичне наповнення виховного простору: визначення теми дня, теми тижня». Тема дня поєднується з темою тижня, розміщується на видному місці у фойє закладу та носить інформаційно–пізнавальний характер.

З метою поліпшення навчання, виховання, соціального захисту та матеріального становища дітей, які навчаються у ліцеї здійснюється аналіз соціального складу контингенту здобувачів освіти, формуються особові справи документи відповідних категорій (наказ «Про соціальний стан здобувачів освіти» (від 15.09.2022р. №129).

Назва категорії2020/20212021/20222022/2023
Діти–сироти та діти, позбавлені батьківського піклування775
Діти з інвалідністю355
Діти–напівсироти272521
Діти з багатодітних сімей555339
Діти з малозабезпечених сімей896
Діти, які постраждали внаслідок ЧАЕС521
Діти, батьки яких знаходяться в зоні проведення ООС449
Діти–переселенці6
Всього10910592

На початку року згідно представлених документів створено наказ ліцею від 31.08.2022р. №104 «Про навчання, виховання, соціальний стан та матеріальне забезпечення дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2022/2023 навчальному році». Здобувачам освіти зазначених категорій здійснюються виплати згідно чинного законодавства. Велика увага приділялася організації двічі на рік медично-профілактичного огляду здобувачів освіти з числа вищезазначеної категорії, всі забезпечені єдиними квитками, залучені до гурткової роботи, а також застраховані у Відкритому акціонерному товаристві Національної акціонерної страхової компанії «Оранта».

З метою створення сприятливого мікросередовища і морально-психологічного клімату для кожного здобувача освіти і формування учнівського колективу у ліцеї організований психологічний супровід та соціально-педагогічне проектування освітнього процесу, який на належному рівні здійснюють практичний психолог та соціальний педагог.

Протягом 2022/2023 н.р. працівниками психологічної служби опрацьовано особові справи здобувачів освіти нового контингенту, оформлено списки дітей соціально-незахищених категорій та сформовано соціальний паспорт ліцею. Постійно здійснювався соціальний супровід дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Відповідно до наказу ліцею психологічна служба спільно з керівниками навчальних груп обстежують житлово-побутові умови проживання здобувачів освіти, схильних до девіантної поведінки та здобувачів освіти із соціально незахищених категорій.

Діагностична робота:

 • вивчення контингенту здобувачів освіти І курсу (анкета «Першокурсник») (вересень);
 • вивчення ціннісних орієнтацій, соціального самопочуття, рівня тривожності здобувачів освіти (жовтень);
 • визначення соціально-психологічного мікроклімату в колективі серед здобувачів освіти І курсу (тест Михалюк, Шарито) (листопад).

Корекційна та розвиткова робота:

 • проведення корекційної роботи щодо подолання та профілактики дезадаптованості (Комплексна програма роботи практичних психологів, соціальних педагогів ПТНЗ щодо подолання дезадаптованості здобувачів освіти ПТНЗ) – І курс (онлайн);
 • навчальна програма «Дорослішай на здоров’я» -ІІ курс (онлайн);
 • проведення корекційної роботи з учнями, направленої на профілактику шкідливих звичок (Комплексна корекційно-розвивальна програма «Здоров’я та здоровий спосіб життя») – І курс (онлайн).

Профілактична робота. Найважливішими напрямами профілактичної роботи в ліцеї є:

 • психоемоційна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану;
 • профілактика стресових і постстресових станів, пов’язаних із пандемією Covid-19, військовим станом;
 • профілактика девіантної поведінки молоді (правопорушення, пияцтво, наркоманія, булінг);
 • профілактика суїцидальної поведінки;
 • профілактика здорового способу життя.

Проведено 26 профілактичних бесід (лекторіїв) на різноманітну тематику.

Навчальна діяльність: впровадження програми факультативного курсу «Вирішуємо конфлікти. Будуємо мир навколо себе» – І курс. Гурток «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».

Протягом 03.04–07.04.2023р. у ліцеї організовані та проведені онлайн заходи у рамках традиційного тижня психологічної служби.

Гуртожиток ліцею працював згідно Порядку забезпечення гуртожитком осіб, які здобувають освіту у ліцеї та Правил внутрішнього розпорядку для проживаючих у гуртожитку. Для проживання у гуртожитку створені належні житлово–побутові умови, зокрема, обладнано 32 сучасні житлові кімнати. У 15 кімнатах протягом 2022/2023 н.р. проживали ВПО. Заселення здобувачів освіти у гуртожиток відбувалося відповідно до заяви батьків, укладеного двостороннього Договору про надання гуртожитку та на підставі наказу ліцею «Про поселення у гуртожиток на навчальний рік».

Впродовж 2022/2023 навчального року гуртожиток працював над реалізацією проблемної теми: «Формування у здобувачів освіти потреби у високих культурних і духовних цінностях та їх подальшому збагаченню». Виховну роботу згідно плану здійснювала вихователь Артьомова А.С.

Вищим органом самоуправління є Рада гуртожитку, яка працює на належному рівні. Рада гуртожитку упродовж навчального року успішно співпрацювала з питань планування, організації та координації виховної роботи у гуртожитку. Засідання Ради проводилися щовівторка о 17 год. У 2022/2023 навчальному році проведено 38 засідань Ради гуртожитку, протоколи оформлені належним чином. Голова Ради – Біндюк Катерина, заступник голови ради – Данілов Дан. До організаційного сектору входять 32 учасники – старости кімнат.

За цей час були проведені 30 виховних заходів (тематичні вечори, зустрічі, екскурсії, бесіди, конкурси тощо.) Вихователь гуртожитку тісно співпрацює з філіалом міської бібліотеки № 21, на базі якого організовуються та проводяться багато різноманітних виховних заходів, як здобувачами освіти ліцею, так і працівниками бібліотеки.

Традиційно під керівництвом вихователя з/о організували поїздку Магалянського інтернату для розумово відсталих дітей. Протягом останніх років співпрацюють з благодійною організацією «Допомога бабусям Чернівці». Інформація про проведені заходи постійно висвітлюється на сайті ліцею, Міської ради та засобах масової інформації. Зокрема: газетах «Відродження», «Погляд».

Для ВПО налагоджено співпрацю з волонтерськими організаціями та благодійними фондами. Вихователь гуртожитку проводить виховні тематичні заходи з дітьми-переселенцями.

Протягом 2022/2023 навчального року у ліцеї проводилися заходи відповідно основних орієнтирів виховання здобувачів освіти 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, Стратегії виховання особистості, Стратегії національно-патріотичного виховання та Концепції державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до  2025 року.

Ціннісне ставлення до себе фізичне виховання. формування здорового способу життя.

 • навчання за програмою факультативного курсу «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» – І-ІІ курс;
 • тренінгових занять зі здобувачами освіти на теми: «Навчання технікам керування емоціями, зняття м’язового й емоційного напруження», «Навчання конструктивних поведінкових реакцій у проблемних ситуаціях (тренінг проблемно–вирішальної поведінки)», «Розвиток позитивної самооцінки та цінності особистості», «Дієві поради та техніки для самодопомоги в умовах воєнного стану»;
 • організація участі у Всеукраїнській акції «16 днів без насильства»;
 • організація флешмобів у рамках відзначення Всесвітнього дня запобігання самогубствам, «Стоп булінг», Міжнародного дня проти насильства, Всесвітнього дня психічного здоров’я, Міжнародного дня відмови від паління, Всесвітній день здоров’я, Міжнародний день протидії булінгу;
 • проведення Тижня права;
 • проведення Тижнів/Місячників знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • проведення заходів щодо проведення місячника безпеки дорожнього «Увага! Діти на дорозі»;

У січні 2023 року у ліцеї працівниками 2 ДПРЧ і ДПРЗ Головного управління ДСНС України Чернівецької області відпрацьовано розрахунок сил та засобів для гасіння умовної пожежі в навчальному кабінеті «фізика» на першому поверсі.

У травні 2023 року у ліцеї організований день цивільного захисту на тему: «Дії під час виявлення вибухонебезпечних предметів». Викладач спеціальних дисциплін та Захисту України Безерко І.В. провів у навчальних групах №№ 9, 10 семінар з основ надання першої домедичної допомоги, де здобувачі освіти накладали пов’язки та шини умовно постраждалим від дії вибухонебезпечних предметів. У навчальних групах керівники провели Уроки-безпеки, де обговорили наступні питання: дії при виявленні підозрілих вибухонебезпечних предметів; алгоритм дій при отриманні сигналів «Повітряна тривога»; дотримання правил пожежної у весняно-літній пожежонебезпечний період.

У червні 2023 року організована зустріч з фахівцями Центру допомоги врятованим, які познайомили здобувачів освіти групи № 9 з професії «Секретар керівника; діловод; адміністратор» з роботою Центру та переліком послуг, які він надає.

Організація освітнього процесу з фізичного виховання, фізкультурно–оздоровчих та спортивно–масових заходів. Спортивно-масова робота організовується в ліцеї на основі широкої самостійної діяльності здобувачів освіти під керівництвом керівника фізичного виховання Руснака О.О. та викладача Алекси Д.Д.

Згідно комплексного перспективного календарного планування фізкультурно–оздоровчих та спортивно–масових заходів у 2022/2023 навчальному році, проведено заплановані заходи в очній, дистанційній та змішаній формі:

 • олімпійський тиждень: протягом 12.09.2022 – 16.09.2022 організовано проведення турнірів з міні-футболу серед хлопців, волейболу серед хлопців та педагогічних працівників, легкоатлетичні змагання з бігу 60 м, стрибки в довжину та метання гранат. Проведено олімпійський урок та відбувся конкурс малюнків на спортивну тематику.
 • «Олімпійський урок» (у рамках олімпійського тижня) – вересень;
 • 1 етап Всеукраїнських спортивних ігор «Козацька наснага» – вересень;
 • спартакіада ліцею з шахів – вересень;
 • спартакіада ліцею з легкоатлетичного кросу – вересень;
 • ІІ етап Всеукраїнських спортивних ігор «Козацька наснага» – жовтень;
 • спартакіада ліцею з міні футболу – жовтень;
 • виховний захід «Козацька варта» – жовтень;
 • обласна спартакіада з гирьового спорту – листопад;
 • спартакіада ліцею з настільного тенісу – лютий;
 • обласна спартакіада ліцею з баскетболу – березень;
 • обласна спартакіада ліцею з волейболу – квітень;
 • Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі заходи «Козацька ліга» серед ЗП(ПТ)О області – квітень;
 • Всеукраїнські змагання з баскетболу (представляв Чернівецьку область) 3х3 (Бакрев О. – 1 гр, Руснак О.О. був тренером збірної Чернівецької області з баскетболу) – травень.
 • керівник фізичного виховання, викладач беруть активну участь у засіданнях обласного методичного об’єднання.

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. Сімейне виховання. У ліцеї проводилися різноманітні заходи, а саме:

 • діяльність психологічного та правового порадника у рамках батьківського всеобучу;
 • проведення групових батьківських зборів;
 • залучення батьківського колективів до ліцейних, міських, обласних, Всеукраїнських, благодійних акціях;
 • відвідування мешканців Чернівецького обласного центру соціально-психологічної допомоги, Чернівецького геріатричного пансіонату, Будинку дитини, Оршівецького дитячого будинку, спеціалізованих інтернатних закладів;
 • оформлення інформаційних тематичних інформ-дайджестів;
 • проведення тематичних виховних заходів;
 • проведення бесід (лекторіїв) щодо репродуктивного здоров’я учнівської молоді: «Все починається з сім’ї», «Ранній початок статевого життя – джерело тривог і непорозумінь», «Секс до шлюбу. Профілактика абортів», «НІ не захищеним контактам», «Цінність родини», «Ні насильству», «Емоційна сторона міжособистісних стосунків», «Будуємо рівноправні стосунки»;
 • проведення виховних справ: «Сучасне рабство», «Моральні основи сім’ї», «Українська сім’я – основа міцності держави», «Дружня сім’я – першоджерело людського духу», «Ідеї гендерної рівності в системі ціннісних орієнтацій сучасної молоді».

У грудні 2023 року у ліцеї організований флешмоб з нагоди Всесвітнього дня української хустки. У травні 2023 року долучилися до обласної інформаційної кампанії «Моя родина унікальна».

Ціннісне ставлення до праці. Трудове виховання. З метою виховання свідомого ставлення до праці через формування звички та навиків активної трудової діяльності, у ліцеї проводилися різноманітні заходи, а саме:

 • проведення Місячника Ціннісного ставлення до природи, суспільства і праці (квітень);
 • відзначення Дня довкілля та організація весняної толоки;
 • проведення тематичних виховних заходів;
 • проведення виховних справ на теми: «Моя професія та її переваги», «Сучасні вимоги до фахівців», «Коли робота приносить радість», «Вільний час – простір для розвитку здібностей».

У вересні 2022 року в ліцеї організована акція у рамках Всесвітнього дня прибирання, ініційованої Всеукраїнським молодіжним рухом «Let’s do it Ukraine» #worldcleanupday #letsdoitukraine # цифровеприбирання.

Ціннісне ставлення до природи. Екологічне виховання. З метою формування в особистості екологічної свідомості і мислення, екологічні знання, екологічний світогляд, у ліцеї проводилися різноманітні заходи, зокрема:

 • організація благоустрою та озеленення території ліцею і  гуртожитку й навчальних кабінетів;
 • проведення предметно–методичного тижня хімії, біології, екології;
 • проведення заходів щодо вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
 • проведення заходів щодо відзначення Всесвітнього дня води;
 • проведення виховних справ на теми: «Дивовижний світ української природи», «Світ природи справжній та неповторний», «Екологічна етика», «Жити в злагоді з природою», «Екологічні проблеми рідного краю. Природа, цивілізація, людина: пошук гармонії», Біль Чорнобиля з роками не зникає».

У травні 2023 року викладач хімії, біології та екології Т. Андрусяк організувала участь гуртківців у Міжнародному басейновому конкурсі «Барви Дністра» «Спільна ріка – спільне майбутнє» – 4 зд. осв. отримали Сертифікати.

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва. Естетичне виховання. У ліцеї проводилися різноманітні заходи, а саме:

 • організація роботи гуртків декоративно-ужиткового мистецтва та художньої самодіяльності та участь у виставках декоративно-ужиткового мистецтва, обласних фестивалях-конкурсах дитячої та юнацької творчості естетичного спрямування;
 • оформлення інформаційних тематичних експозицій, інформ-дайджестів;
 • проведення тематичних виховних заходів;
 • проведення виховних справ.

У 2022/2023 навчальному році налагоджена тісна співпраця з Чернівецькою обласною бібліотекою. Щороку проводиться І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка й Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика та організовано участь в обласному та Всеукраїнському етапах.

Відповідно плану заходів з реалізації Стратегії популяризації української мови, з травня 2022 року запроваджено проведення челенджу патріотичної пісні «Тримаймо музичний фронт».

У жовтні 2022 року керівник гуртка І. Стратичук організувала участь в обласній інформаційній кампанії #Дякую_Захисникам_України#пісенна_сила_нескоренних2022 #вихованнябуковини2022.

У листопаді 2022 року організована участь здобувачів освіти у ІІІ Всеукраїнському відкритому марафоні з української мови на платформі HUMAN; написання ХХІІ Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності; участь у молодіжному форумі «Мова – засіб перемоги»; відкритий мікрофон «Декламація поезій про мову»; відеоподорож «Від папірусу до сучасного книгодрукування». До Дня народження Назарія Яремчука вокальна група ліцею разом з педагогами долучилися до челенджу #ЧервонаРута.

Напередодні Новорічних та Різдвяних свят, вокальний ансамбль ліцею «Буковинський Розмай» (керівник Ірина Стратичук) традиційно привітали поважне керівництво та соціальних партнерів.

У лютому 2023 року до Дня рідної мови організовано віршований відео-челендж під гаслом «Мова – наша зброя!».

У травні 2023 року організовано участь в обласному фестивалі-конкурсі «Рідна пісня» та обласній виставці-конкурсі «Галерея мистецтв» у номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво» за темою «Знай і люби свій край».

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, національно–патріотичне виховання – громадянсько–патріотичне, військово–патріотичне та духовно–моральне виховання. Національно-патріотичне виховання – один із головних векторів діяльності всього українського суспільства.

У ліцеї затверджено заходи щодо реалізації Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року і План заходів щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки (наказ ліцею від 16.11.2020 р. №187). Протягом 2022/2023 навчального року організовані та проведені заходи з реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання.

Заходи національно-патріотичного спрямування у ліцеї організовуються та проводяться відповідно наказів ліцею.

Також учнівський, педагогічний та батьківський колективи ліцею брали участь у різних благодійних акціях. Зокрема:

 • акція у рамках Всеукраїнського дня добрих справ #Щедрий вівторок в Оршівському дитячому будинку «Ромашка» провели розважальні заходи, провели майстер-класи з виготовлення ялинкових новорічних прикрас, передали зимовий дитячий одяг та продукти харчування – 3500 грн. (грудень);
 • акція «Задонать книгу українським дітям» – збір книг (грудень);
 • акція на допомогу ЗСУ «Мерцішор за донат» – 1500 грн. (березень);
 • збір необхідних речей для ВПО, які проживають у гуртожитку ліцею: їжа, одяг, посуд, засоби особистої гігієни (протягом навчального року);
 • збір коштів для потреб ЗСУ: 19150 грн. – частка для придбання автомобіля, 5000 грн. – міські та обласні благодійні заходи (протягом навчального року).

Участь в обласних інформаційних кампаніях, флешмобах, присвячених відзначенню державних свят та вшанування днів пам’яті:

–    #Голуб_миру (вересень),

–    #КаденюкПоліт25 #вихованняБуковини2022 #НПВБуковини (жовтень),

–    #Дякую_Захисникам_Украни#вихованнябуковини (жовтень),

–    #Дякую_Захисникам_України #пісенна_сила_нескоренних2022 #вихованнябуковини2022 (жовтень),

–    #вихованняБуковини2022 #НПВБуковини (грудень),

–    #УкраїнськаХустка (грудень),

–    #Долоньки_проти_насильства (грудень),

–    #РазомСильніші#ДеньСоборностіУкраїни2023 (січень),

–    #МояМоваУкраїнська (лютий),

–    #вихованняБуковини2023 #НПВБуковини (жовтень, лютий),

–    #ТижденьДуховності2023 #НПВБуковини2023 (квітень),

–    #МарафонЄдностіБуковини (квітень),

–    #ДеньБіблії2023#НПВБуковини2023 (травень),

–    #ВишиванкаДуховнаБроняУкраїнців#вихованнябуковини (травень),

–    #НПВБуковини2023 #ПамятаємоПеремагаємо2023 (травень),

–    #МояРодинаУнікальна2023 (травень).

Превентивне виховання. Правове виховання. Превентивне виховання – пріоритетний напрямок формування особистості.

У період з 25.11 по 10.12 2022 року працівниками психологічної служби в ліцеї проводився інформаційний марафон «Дій проти насильства».

У грудні 2022 організовано та проведено ряд заходів у рамках Всеукраїнського тижня права з нагоди прийняття Загальної декларації прав людини.

У лютому 2023 року здобувачі освіти ліцею під керівництвом викладача інформатики М. Черепухіна стали учасниками онлайн-марафону до Дня безпечного Інтернету, організованого в межах співпраці Google Україна, Міністерства освіти і науки України та Міністерства цифрової трансформації та за партнерської підтримки Ла Страда та ГО «Безбар’єрність».

У березні 2023 року здобувачі освіти ліцею, які мешкають у гуртожитку, переглянули театралізовану виставу «Сорок відтінків насильства» у Центральному палаці культури міста Чернівці. Також відбулася просвітницько-профілактична зустріч керівництва ліцею, майстрів виробничого навчання та класних керівників навчальних груп із старшим інспектором СЮП ВП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області Оленою Кав’юк.

Проведені заходи в рамках Декади громадянської освіти.

У ліцеї впроваджена програма факультативного курсу «Вирішуємо конфлікти. Будуємо мир навколо себе» для здобувачів освіти І курсу, а також організована діяльність гуртка «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».

У ліцеї організований триступеневий контроль за відвідуванням занять здобувачами

З метою створення безпечного освітнього середовища, формування у здобувачів освіти ціннісних життєвих навичок, забезпечення профілактики негативних проявів поведінки неповнолітніх, попередження правопорушень у закладі створена та діє  Рада профілактики правопорушень.

У ліцеї створений банк даних здобувачів освіти, схильних до девіантної поведінки та правопорушень. Так, у І семестрі 2022/2023навчального року на обліку перебували 2 чол., у ІІ семестрі –3 чол.

Навчальний рікКількість здобувачів освіти
І семестрІІ семестр
схильних до правопорушеньсхильних до девіантної поведінкисхильних до правопорушеньсхильних до девіантної поведінки
2021/20224 Бурлака С.І. Хіоніді Т.П. Гріпков А.О. Друцул Н.Ю.1 Рубляк М.В.4 Бурлака С.І. Хіоніді Т.П. Гріпков А.О. Друцул Н.Ю.2 Рубляк М.В. Буровнікова З.С.
2022/20231 Сафроняк М.Я.1 Рубляк М.В.  2 Королек М.М. Грабовий К.В.1 Рубляк М.В.  

Зі здобувачами освіти та їх батьками систематично проводиться індивідуальна профілактична та роз’яснювальна робота. Всі залучені до роботи гуртків за інтересами.

Ліцей співпрацює з працівниками ювенальної превенції Чернівецького відділу поліції ГУ НП Чернівецької області та Чернівецьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відповідно до укладених Угод.

У ліцеї систематично здійснюється просвітницька та профілактична робота усіма учасниками освітнього процесу. Система виховної роботи забезпечує єдність і взаємозв’язок планування, організації і аналізу діяльності, спільної роботи педагогічного і учнівського колективів, батьківської громади та громадськості.

Професійна орієнтація. Популяризація робітничих професій. Центр професійної кар’єри.

Проведені наступні заходи:

 • оновлення складу творчої групи під головуванням Ткач Л.І., заступника директора з ВР, у складі: заступника голови – Мироник Ю.І., старшого майстра, членів групи: Проскурняк Н.М., Лупул К.В. – голів методичної комісії, Руснак Т.А., викладача, Харівської С.В., практичного психолога, Корнійчук І.В., соціальний педагог, Андрейчук І.С., Білінської Л.В., Чоп’юк Т.М., Косован Т.К., Михайлишиної Г.Т. – майстрів в/н, представників батьківського комітету й учнівського парламенту;
 • участь у профорієнтаційному проєкті України «Місто Професій»;
 • участь в онлайн-тренінгу «SkillsLab: успішна кар’єра» – навчання тренерів пілотного курсу «Навички для успішної кар’єри»;
 • організація зустрічі з представниками Чернівецького обласного центру зайнятості у рамках проєкту «Планування кар’єри – запорука успішного майбутнього»;
 • систематична робота з розміщення цікавих та визначних подій закладу в соціальних мережах Instagram, Facebook, Telegram, TikTok;
 • розповсюдження у соціальних мережах профорієнтаційних матеріалів з професій;
 • запрошення випускників закладів ЗЗСО на позанавчальні заходи;
 • проведення Днів відкритих дверей.

Координаторами Центру організовано та проведено наступні заходи:

 • проведення годин спілкування зі здобувачами освіти І-ІІІ курсів «Моя формула успіху» із залученням роботодавців, успішних амбасадорів ЗП(ПТ)О (протягом навчального року);
 • зустріч з головним державним інспектором відділу нагляду в АПК та СКС інспекторами Держпраці в Чернівецькій області І.Мохнатим (22.09.2022);
 • участь в онлайн-тренінзі «Соціальне підприємництво» (28.09.2022);
 • участь в онлайн-заході «Дівчата в стартапах: як збільшити залученість задля розбудови країни» (11.10.2022);
 • участь в комунікаційній кампанії «Все працює завдяки нам» (вересень-жовтень 2022);
 • участь в таборі підприємництва з бізнес-ідеєю «Tea&Go» (ІІ місце – жовтень 2022);
 • участь у пілотуванні інструментарію ЦК за проєктом USAID – використання зразків презентацій, супровідних нотаток, анкет, профорієнтаційні тести, шаблони запрошень й листів (листопад 2022-червень 2023);
 • участь у Всеукраїнській конференції «Кар’єрне консультування в дії» (08.11.2022);
 • участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід» (17.11.2022);
 • участь у  Круглому столі (онлайн) «Логістика формування навичок успішності (soft skills)» (24.11.2022);
 • зустріч з представниками державної служби з питань праці В.Панчишин, Д.Паламарчук (01.03.2023);
 • участь у 7 онлайн-тренінгах на різноманітну тематику;
 • участь в онлайн-зустрічі щодо заходів в рамках пілотування інструментарію для ЦРК (25.01.2023);
 • участь у бізнес-сніданку з кар’єрного консультування (16.02.2023);
 • проходження опитування «Центри кар’єри закладів освіти: виклики та перспективи розвитку в умовах війни» (23.02.2023);
 • участь у «Ярмарці вакансій» у Чернівецькому міському центрі зайнятості зустріч із представниками приватного клубу садочку Талантіка, АТ Укрпошти та ГТК «Мигово» (02.03.2023);
 • участь в онлайн-семінарі «Особливості роботи ЦРК в умовах війни» (29.03.2023);
 • участь у III Всеукраїнській науково–практичній онлайн-конференції «Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України – 2023» (30.03.2023);
 • участь в освітньому заході – Кампанія Junior Achievement Ukraine (вересень 2022 – травень 2023);
 • проведення майстер-класів з випускниками ЗЗСО (03.04-ліцей №20, 04.04-ліцей №18, 05.04-гімназія №8, №15 та військово-спортивний ліцей, 007.04-НВК «Любисток», 12.04-ліцей №13, 20.04-гімназія №17 та історико-правовий ліцей, 25.04-гімназія №1, 27.04-гімназія №16);
 • участь у заходах Всеукраїнського тижня професійної освіти (15-26.05.2023) та Декади професійної освіти Чернівецької області: виступ на міжобласному марафоні «Створюємо свій професійний бренд», професійні майстерки «Пояснюємо професії», флешмоб «Відтінки професії» (22-26.05.2023);
 • участь у конкурсі на кращу учнівську JA-компанію 2023 року (ІІІ місце – 25.05.2023);
 • участь у воркшкопі з підвищення кваліфікації «Організація роботи кар’єрного центру»на основі інтерактивного посібника «Як створити кар’єрний центр?» від Career Hub Центру «Розвиток КСВ» (травень 2023);
 • консультації з роботодавцями щодо організації передвипускної практики, подальшого працевлаштування та перспективи подальшої співпраці із закладом (13.01.2023, 16.01.2023, 06.02.2023, 12.06.2023, 13.06.2023, 14.06.2023);
 • участь вонлайн-тестуванні в рамках Всеукраїнського проєкту «Обери професію своєї мрії» (грудень 2022 – червень 2023).

У ліцеї ефективно працює система роботи з обдарованою молоддю. Організована робота гуртків у ІІ половині дня з різних напрямків.

Напрям гуртків2020/2021н.р.2021/2022н.р.2022/2023н.р.
Предметні (загальноосвітні)877
Спецпредмети656
Технічна творчість222
Декоративно–ужиткове мистецтво222
Художня самодіяльність222
Клуби, лекторії444
Спортивні секції422
Всього282425

Гуртковою роботою охоплено 62 % здобувачів освіти ліцею. Засідання гуртків проводилися у дистанційній та змішаній формах з урахуванням особливостей епідеміологічної та безпекової ситуації.

Є досягнення та результати участі здобувачів освіти ліцею у різноманітних учнівських інтелектуальних, мистецьких конкурсах, фестивалях, змаганнях, турнірах міського, обласного, Всеукраїнського рівнів.

Назва категорії202020212021/20222022/2023
Чисті росиІІІ  
Галерея мистецтвГран-пріІ, ІІІ, ІІ, Дипломанти –4
Рідна пісняІІ, У Дипломант
Міжнародний дистанційний багатожанровий конкурс «Талантія»  ІІ
Професійний талант рокуучастьІ 
«Малюнок, вірш, лист до мами» (Всеукраїнський) ІІ 
Всеукраїнський конкурс фото- та відеоробіт «Молодь за безпеку дорожнього руху» національного проєкту «Безпечна країна»)Дипломант  
Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в закладах освітиучастьІІІІІ
«Україна та НАТО: сучасний погляд української молоді» (Всеукраїнський конкурс фото–, відео робіт)участь  
«Розквітай, писанко!»акція «Писанка Challenge» участь  
«Світ без насильства» (обласний конкурс малюнків)  участь
Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей»участьучастьучасть
ІІІ етап Міжнародного мовно–літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка Іучасть
ІІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.ЯцикаВідзнаки – 4ІІ, участьПереможець
ІV етап ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика  І
ІІ Всеукраїнський відкритий марафон з української мови ім.П.Яцика участь 
І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури ІІІ 
ІІ Всеукраїнський відкритий марафон з української мови  участь
ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії  ІІІ
ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії  ІІІ
ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії рідного краю  ІІ
Молодіжний форум «Мова – засіб перемоги»  участь
Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Права людини крізь призму сучасності» участь 
Міжнародна природознавча гра «Геліантус»ІІ – 1 ІІІ – 5 У – 12  
Міжнародна гра зі зарубіжної літератури «Sunflower»ІІІ – 4 У – 30  
Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»І – 2 ІІ – 29 ІІІ – 4  
Міжнародний конкурс юних істориків «Лелека»   
Міжнародний конкурс з математики «Кенгуру»У – 16  
Вернісаж учнівських бізнес–ідей «Стартап юніор» переможець 
Обласна виставка «Українка у фокусі ХХІ століття»дипломант  
Обласний конкурс малюнків до Всесвітнього Дня води «Цінність води»участь  
Конкурс онлайн-плакатів з проблеми «Мова – наша зброя. Говорімо українською» участь 
Всеукраїнський інтернет-конкурс «Україна починається з тебе» І, ІІ 
Всеукраїнський інтернет-конкурс «StandwithUkraine» ІІ 
ІІ Міжнародний фотоконкурс «Ми – люди Землі»участьучасть 
Всеукраїнський інтернет-конкурс «Я – робототехнік!» І, ІІ, ІІІ 
Всеукраїнський інтернет-конкурс «Думай і дивись як фотограф» І, ІІІ 
Всеукраїнський конкурс «Безпечний Інтернет 2.0» ІІ, ІІІ 
Конкурс соціальних малюнків «Діти проти насильства» ІІІ 
Всеукраїнський інтернет-конкурс «(Не)шкільна математика» участь 
Історична військово-патріотична гра «Герої козацької слави» ІІІ 
Обласна спартакіада з шахів ІІ (д.), участь (юн.) 
Обласна спартакіада з настільного тенісуучастьучасть (д.) участь (юн.)участь
ІІ етап Всеукраїнських спортивних ігор Спартакіади серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О «Козацька наснага» боротьба на пасках  ІІ
ІІ етап Всеукраїнських спортивних ігор Спартакіади серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О «Козацька наснага» метання довбні  ІІІ
Міні-футбол  участь
Баскетбол  участь (юн.) участь (д.)
ВолейболІІІ, участь ІІІ (д.) участь (юн.)
Легка атлетикаІІІ, участь  
Зелена миля   
Гирьовий спорт участьІІІ, участь
Всеукраїнські учнівських ігри «Козацька наснага» ІІІ 
Всеукраїнські ігри ЗПО (баскетбол)участь І
Турнір з нагоди відкриття Навчально-практичного центру харчових технологій та ресторанного сервісу на базі ПТУ№8 з волейболу участь (юн.) 
ІІ етап Всеукраїнських учнівських ігор «Козацька наснага» з підтягування ІІІ 
Змагання з CoolGames участь 
Всеукраїнський етно-фольк фестиваль серед учнівської молоді «Барвиста Україна»  участь
ІІ Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє!  участь
17-й Всеукраїнський конкурс мультимедійних проєктів «Врятувати від забуття»  участь
Всеукраїнський конкурс «Планета ІТ – 2022» лауреат у номінації: «Створення відеоконтенту»  Лауреати
XVII Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» Весна 2023  І, ІІ, участь – 10
Всеукраїнський інтернет-конкурс «Як це працює: телебачення» від проєкту «На Урок»  І – 4, ІІ – 3, ІІІ – 1, участь – 4
Короткострокові онлайн-курси для підтримки відбудови України у рамках Програми ЄС «EU4Skills  участь – 79
ХІІІ Міжнародний басейновий конкурс «Барви Дністра» «Спільна ріка – спільне майбутнє»  участь
Конкурс із впровадження «зелених навичок» від Європейського фонду освіти «Green skills award 2023»  участь
Всеукраїнський фестиваль «STEM-весна 2023» з біології, хімії, фізики, математики, інформатики, історії  участь – 54
Всеукраїнський інтернет-конкурс «ЗНО-2023: довідник випускника»  ІІІ, участь – 2
Всеукраїнський інтернет-конкурс «Ми з України»  ІІ, участь – 2
Національний конкурс ГО «Junior Achievement Ukraine» на кращу учнівську JA-компанію 2023 року  ІІІ

Згідно аналізу позаурочної виховної роботи закладів професійної (професійно–технічної) освіти, яка проводилася упродовж 2022/2023 навчального року НМЦ ПТО у Чернівецькій області (лист від 29.06.2022р. № 138) ліцей виборов ІІ місце.

Особливе місце в системі формування особистості, її активної позиції належить учнівському самоврядуванню. Орган учнівського самоврядування у ліцеї створений у 2009 році та діє у формі парламенту. Очолює учнівський Парламент президент, який щорічно обирається на засіданні делегатами шляхом таємного голосування. Діяльність парламенту здійснюється відповідно плану, наявні протоколи засідань. На сайті ліцею діє створена рубрика «Учнівський парламент». Протягом 2022/2023 навчального року президент парламенту, його заступник та секретар сумлінно виконували свої функціональні обов’язки.

Діяльність учнівського самоврядування в ліцеї сфери послуг різноманітна і насичена. У центрі його уваги кожна ділянка роботи: традиційні заходи, предметні тижні, родинні свята, спортивні змагання, туристичні походи, тематичні виховні заходи (День знань, День працівника освіти, День українського козацтва і захисника України, Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», День соборності України, день Св. Валентина, річниця до дня аварії на ЧАЕС, просвітницький захід до міжнародного дня протидії булінгу тощо). Активно долучаються члени парламенту до розповсюдження інформаційних профорієнтаційний фото– та відео– матеріалів у соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram, TikTok.

У нинішніх умовах необхідно перемістити фокус уваги з академічних успіхів на підтримку і нормалізацію психічного стану здобувачів освіти. Ми всі можемо і повинні долучитись до цього в рамках проведення виховних заходів, викладання свого предмету.

4.МЕТОДИЧНА РОБОТА

Протягом 2022/2023 н.р. педагогічний колектив продовжував роботу над єдиною науково-методичною проблемою «Реалізація особистісно-орієнтованих технологій навчання у сучасному освітньому процесі».

Наказом ліцею створені та працювали 6 методичних комісій, до складу яких входять всі педагогічні працівники (60 чоловік), проведено 60 засідань. Протягом навчального року проведено 40 інструктивно-методичних нарад у різних форматах. Працювали Школа професійної (педагогічної) майстерності – 2 учасники та Школа молодого педагога – 3 учасників.

3 засідання провела методична рада ліцею. 10 засідань провели творчі групи. 5 педагогічних працівників взяли участь у  розробці освітніх програм до ліцензійної справи з професії «офіс-адміністратор». Педагогічні працівники взяли участь у:

 •   методрозробки виховних заходів – 16

•   науково-практичні конференції -13/23

•   флешмоби – 4/17

•   відео дайджест 8/40

•   конкурси – 12/67

•   майстер-класи – 26

•   предметні тижні – 9

•   заходи методичного місячника – 6/44

•   тижні методичних комісій – 4

•   тренінги – 15

•   диспути – 1

•   ел. анкетування – 3

•   воркшоп – 1

•   семінари – 7/15

•   марафон – 1

•   відкриті виховні години – 3

•   діалоги/квести – 5/44

•   круглі столи – 6/30

•   відкриті уроки – 15

•   відео розміщені в Ютубі – 19

•   творчі зустрічі – 3/53

•   виставки – 5

•   доповіді, методрозробки – 44

•   предметні олімпіади – 13/209

•   благодійні заходи – 6

•   мистецька декада – 1

•   творчі звіти – 8

•   вебінари – 18/6

•   творчі проекти – 1

•   лайфхаки – 1

•   відкриті засідання гуртка – 4

•   методоб’єднання загальноосвітніх дисциплін – 16/20

•   методоб’єднання професійної підготовки – 12/27

•   дискусійна платформа – 3

•   педагогічні майстерні – 1

•   Тьюторіали – 2/18

•   диджиталки 28 учасників.

Протягом 2022/2023 н.р. упорядковано та видано посібників, інших методичних матеріалів, які розглянуті та схвалені на рівні ліцею 12, розроблено виховних заходів – 16, публікації (на рівні навчального закладу, обласному рівні, на всеукраїнському рівні) – ВІСНИК 3 /2022 – 8, ВІСНИК 1 /2023 – 7, ВІСНИК 2/20  – 5.

Взяли участь у 8  заходах з проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою: «Управління розвитком закладів професійної освіти на засадах педагогічної логістики» у Чернівецькій області у 2022/2023 н.р. 13 педагогічних працівників. Активно працювали та залучалися педагогічні працівники ліцею до обласних (1), міжнародних (1), Всеукраїнських  (10) науково-практичних конференцій, а також до флешмобів та відеодайджетсів у соціальних мережах.

Показали добрі результати здобувачі освіти та педпрацівники у конкрсах фахової майстерності, літературних та інших  конкурсах:

•    Обласний конкурс «Професійний талант року – 2023» серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти (1етап) 5 учасників;

•    Junior Achievement Україна Курс «Компанія» Міні компанія Tea&Go Юлія Мироник, Степан Зеленько – 5 учасників – ІІІ місце

•    Онлайн – конкурс «Поезія вільних» (до Дня поезії) (Наталія Проскурняк), 3 учасники;

•    ХІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Катерина Лупул, учасників 14 – І етап; 1- ІІ(ІІІ) етап;

•    ХХІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (Катерина Лупул, учасників 13 – І етап; 1- ІІ(ІІІ) етап; 1 – ІУ етап)

•    «Планета ІТ – 22» Лауреат (Наталія Проскурняк), 5 учасники (Тетяна Андрусяк, Тетяна Руснак, Микола Черепухін, Ірина Андрейчук, Сергій Пінюк);

•    «Барви Дністра» міжнародний конкурс малюнків 1 учасник (Андрусяк Т.);

•    «Освітня ВАТРА перемоги» 1 уч. (Черепухін М.);

•    Всеукраїнський конкурс мультимедійних проектів «Врятувати від забуття» (створення відеоролика Буковинське віче) (1 учасник – Чиж С.);

•    конкурс із впровадження «зелених навичок» від Європейського фонду освіти «Green skills award 2023» 1 уч.;

•    Міжнародна акція цифрового прибирання «Digital cleanup» 11 учасників;

•    Всеукраїнський конкурс відеоробіт «Молодь за безпеку дорожнього руху» (1учасник Купіна Н.М.);

•    Всеукраїнський фотоконкурс «Безпечна країна 2022, Увага! Повітряна тривога» (1 учас. Руснак Т.А.).

Викладачі та майстри виробничого навчання провели 28 майстер-класів.

Протягом навчального року провели 10 предметних тижнів, Методичний місячник,15  відкритих уроків тощо. Виходячи із умов навчання та роботи під час воєнного стану викладачі, майстри виробничого навчання, адміністрація брали участь у різноманітних заходах: засідання обласних метод об’єднань викладачів загальноосвітніх дисциплін ЗП(ПТ)О області; засідання обласних метод об’єднань педагогів з професійної підготовки кваліфікованих робітників за напрямами підготовки ЗП(ПТ)О області; дискусійні платформи; педагогічні майстерні; участь у методичних Тьюторіалах на базі НМЦ ПТО у Чернівецькій області тощо.

Цього року є здобутки у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх дисциплін:  Французька мова (8 учасників) – ІІІ місце, з географії – Тарновецький Степан, ІІІ місце, з історії Тарновецький Степан ІІ місце, з історії рідного краю Тарновецький Степан.

Переважна більшість педагогічних працівників успішно пройшли навчання на діджитал-майстерках  – 28 чоловік.

Протягом 2022/2023 н.р. працювала атестаційна комісія ліцею, до складу якої входило 9 осіб.

Розроблено та виконано заходи щодо підготовки та проведення атестації педагогічних працівників ліцею на 2022/2023 навчальний рік.

Прийнято заяви від викладачів: Андрусяк Т.В., Білінської О.В., Руснак Т.А., майстра виробничого навчання Чосик А.М. щодо проходження позачергової атестації та розглянуто разом зі списком педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації на засіданні атестаційної комісії 10 жовтня 2022 року.

В ліцеї були створені умови для успішного проведення атестації. Пройшли атестацію 6 педагогічних працівників (2 – чергова атестація, 4 – позачергова за заявою педпрацівників відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників), що складає 13%, від загальної кількості працюючих педагогів.

Для висвітлення ходу атестації педагогічних працівників оновлено куточок «Від атестації до атестації».

Усі працівники, які атестувалися, своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації за фахом:

– при Хмельницькому НМЦ ПТО та ПК – 1 чол.;

– у ОІППО Чернівецької області (відповідні модулі згідно нового Положення за 2020, 2021, 2022  і 2023 роки) – 2 чол.;

– у Університеті менеджменту освіти, ЦІПО – 4 чол.

Протягом атестаційного періоду вивчалася робота педагогів, які атестуються. Проводились засідання методкомісій з питань атестації, відкриті уроки, позанавчальні заходи.

Засідання комісії проведено за встановленим порядком.

За результатами атестації педагогічних працівників:

•    підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» і педагогічне звання «викладач-методист» Андрейчук І.С.;

•    присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач» Андрусяк Т.В.:

•    присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Білінській О.В.;

•    підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» Руснак Т.А.;

•    встановлено 14 т.р. та присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» Чосик А.М.;

•    підтверджено відповідність раніше встановленому 14 т.р. та раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії» Чосик Н.І.

Педагоги, що атестувалися  міжатестаційний період:

1.  Працювали у творчих групах, методичних комісіях;

2.  Підготували методичні розробки, виступили з доповідями:

3.  Провели відкриті уроки:

4.  Розробили сценарії і провели позанавчальні виховні заходи:

5.  Брали участь в вебінарах і тренінгах, у Всеукраїнських і Міжнародних заходах, мають Сертифікати.

6.  Провели виставку методичних напрацювань у міжатестаційний період. По цім матеріалам надруковано 5 Збірників, а також професійні а предметні тижні.

10.Взяли активну участь у МІСЯЧНИКУ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

Атестація в ліцеї пройшла без скарг і порушень, дала змогу виявити сильні та слабкі сторони в роботі педагогів, внесла певні корективи в професійну діяльність педагогів.

Бібліотека, як один із підрозділів ліцею, бере активну участь у освітньому процесі. Завдання бібліотеки – якомога більше надати допомоги як педагогічним працівникам, так і здобувачам освіти в опануванні інформаційного простору.

Станом на 01.06.2023 р. кількість читачів становила:

–    всього 313, з них:

–    педагогічних працівників –  49

–    здобувачів освіти – 258

–    інших – 6.

За 2022/2023 н. р. бібліотекою ліцею отримано 386 підручників (постачальний навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернівецькій області) :

АвторНазваК-стьСума
1А.КудіноваОснови економічних знань (навчальний посібник для здобувачів освіти)304 770,30
2А.М.ГуржійОснови інформаційних технологій (навчальний посібник для здобувачів освіти)12018 842,40
3О.В.ПаржницькийЕлектроматеріалознавство (навчальний посібник для здобувачів освіти)6010 272,00
4В.О.Чернівська, Н.Й.ДуброваОснови безпечної праці (навчальний посібник для здобувачів освіти)11818 668,78
5 Навчальні посібники з англійської мови58б/о
 Всього 38652 553,48

Під час проведення предметних тижнів та знаменних дат були підготовлені виставки літератури, проводились години спілкування, бібліотечні уроки та виховні заходи:

 • «Будівничий нової Україні» (літературна вікторина до 350-річчя від дня народження Пилипа Орлика);
 •  «І рушник вишиваний на щастя на долю дала» (виховний захід до 110-річчя від дня народження А.Малишка);
 • «Подорож до Країни Радості й Добра» (виставка до дня народження українського педагога, письменника, В.О.Сухомлинського)
 • «Вони першими ринулись в бій» (виховна година до дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС);
 • «Герої не вмирають…Просто йдуть…» (сценарій літературно-музичної композиції, книжкова виставка,  присвячені пам’яті героїв Небесної сотні);
 •  «Мово українська, мово солов’їна» (інтелектуальна гра-конкурс знавців української мови до Дня української писемності та мови)
 • «Екскурс в історію.  «Кінь, шаблюка, вітер в полі ніхто не здолає козацької долі» (година спілкування до дня Українського козацтва і Дня захисника України);
 •  «Світлини істини» (до тижня духовності);
 • «Твоє життя в твоїх руках» (виставка до тижня безпеки життєдіяльності);
 • «День вишиванки в Україні: традиції та особливості свята» (бібліотечний урок);
 • «Козацькому роду нема переводу» (бібліотечний  урок);
 • «Кривавий липень 1941 р. Чернівецьке  гетто і «марші смерті» (година роздумів, присвячена голокосту на Буковині);
 • «Єднаймося заради України» (брей-ринг вікторина до Дня Соборності України);
 • –       «Слава героям України!» (бібліотечний урок, присвячений героям  війни на свободу України);
 •  «Бій під Крутами» (бібліотечний урок та виставка);
 • «Хустка: історія та значення в обрядах, традиціях, снах.» (година спілкування з історії української хустки);
 • «Запали свічку пам’яті» (бібліотечний урок, присвячений Голодомору 1932-33 рр.).

5.ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

«ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»

Протягом 2022-2023 н.р. в ліцеї не зафіксовано випадків вчинення корупційних правопорушень та зловживань.  Публічна інформація є доступною,  оприлюднена  на сайті закладу, а також   вказано номер анонімної «гарячої лінії» для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

На загальних зборах трудового колективу проведено роз’яснювальну роботу серед працівників ліцею з дотримання вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу. На інструктивно-методичних нарадах педагогічних працівників розглянуто положення Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та а інші законодавчі акти антикорупційної спрямованості.

Протягом навчального року на оперативних нарадах періодично розглядалися питання стану виконання законодавства про боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагуванням на них відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, фінансів, економіки України.

На сьогодні залишається важливим здійснення контролю за дотриманням працівниками антикорупційного законодавства з невідкладним реагуванням на випадки можливого вчинення корупційних правопорушень; планування і проведення навчання та роз’яснювальної роботи серед працівників з питань дотримання положень Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»; запобігання можливим фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів; забезпечення співпраці з правоохоронними органами. Зокрема, порушень щодо здійснення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за рахунок державних коштів не виявлено.

6.ПРО ВИКОНАННЯ ЗУ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»

Згідно Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996  зі змінами та доповненнями протягом звітного періоду поступило 31 звернення. З них: 28 – про видачу довідок про навчання за минулі роки; 1 – скарга; 1 – заява про усунення порушення вимог охорони праці; 1 – про надання інформації щодо наявного трудового стажу через допущену помилку у дипломі. Усі звернення розглянуті у встановлені законодавством терміни. Прийняті відповідні рішення та надані письмові відповіді.

7.НАЯВНІСТЬ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА ДОДЕРЖАННЯ ЙОГО УМОВ

У травні 2023 року вступив у дію новий Колективний договір, укладений 01.05.2023 на загальних зборах трудового колективу ліцею терміном на 4 роки.

Виконання умов договору розглядається щорічно на зборах колективу.

Всі вимоги передбачені пунктами колективного договору виконуються як з боку адміністрації, так і з боку трудового колективу, а саме:

–    забезпечується  зайнятість працівників;

–    надаються відпустки працівникам (основні та додаткові);

–    вчасно виплачується заробітна плата згідно тарифних ставок, посадових окладів, доплата, надбавки, індексація;

–    всім працівникам виплачується матеріальна допомога;

– всім технічним працівникам видається спеціальний одяг;

–    створюються здорові і безпечні умови праці.

8.ОХОРОНА  ПРАЦІ

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності у ліцеї проводиться відповідно до складеного плану, що затверджується на навчальний рік.

Важливими показниками при оцінці стану охорони праці в ліцеї є кількість нещасних випадків. За 2022/2023 н.р. виробничих травм серед працівників та здобувачів освіти в ліцеї не було. Видано 47 наказів з ОП, ПБ, ЦЗ.

Ліцей представляв матеріали на Всеукраїнський громадський огляд-конкурсу стану умов і охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України та виборов ІІ місце, за що нагороджений Почесною грамотою ДОН та Профспілки працівників освіти і науки області.

Проаналізовано виконання Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищеного існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам за календарний 2022 рік, які виконані на 155 % на  суму 45 341,5 грн.

9.СТАН ГОТОВНОСТІ

ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ»

ДО ПОЧАТКУ НОВОГО 2023/2024 Н.Р. ТА ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ

Протягом року заробітна плата виплачувалась працівникам згідно штатного розпису, наказів про призначення надбавок, доплат, премій. Заборгованості по захищених статтях не було.

З метою організації роботи Ліцею до початку нового навчального року та опалювального сезону виданий наказ від 14.06.2023 року № 93 «Про підготовку ліцею до нового 2023/2024 навчального року», яким затверджено План заходів щодо підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону та План організаційних та ремонтних робіт, що передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень Ліцею в новому навчальному році.

На виконання вище вказаних заходів:

 • проведений поточний ремонт гардеробу учнів;
 • постійно здійснюється догляд за прилеглою територією, клумбами, своєчасно скошується трава;
 • здійснений поточний ремонт стільців, лавок та меблів у навчальних кабінетах, майстернях, кімнатах гуртожитку, а також дверей, замків;
 • перевірено комп’ютерну та організаційну техніку, мережі, забезпечено технічне обслуговування, модернізацію і ремонт;
 • здійснено профілактичний частковий ремонт електромереж в навчальному корпусі і гуртожитку ліцею;
 • проведену перевірку та випробування засобів захисту, інструменту з діелектричними рукоятками;
 • проведено випробування замірів опору заземлюючих пристроїв та вимірювання опору ізоляції силових кабельних ліній тощо;

На виконання наказних заходів Ліцей витратив коштів на придбання:

 • матеріали для профілактичного ремонту електромереж та енергозберігаючі лампи 13 203,00 грн.;
 • ремонт комп’ютерної техніки та комплектуючі 8 012,00 грн.;
 • матеріали для ремонту 43 018,6 грн.;
 • обігрівач 4 293,00 грн.;
 • холодильник 14 500, 00 грн.;
 • господарські товари 4 158,00 грн.;
 • заміри опору ізоляції 2 577,03 грн.;
 • випробування гідранту 400,00 грн.;
 • жалюзі 6 000,00 грн.;
 • медикаменти 2 351,70  грн.;
 • струменевий принтер15 075,00 грн.;
 • ремонт локальної мережі 2 552,00 грн.;
 • веб-камери 5 250, 00 грн.;
 • навчальні посібники 52 553,48 грн.;
 • протигази 3 000,00 грн.;
 • спецодяг 2 460,00 грн.;
 • килими 2840,50 грн.
 • двері (кабінет № 12) 8 222,00 грн.
 • встановлення зовнішнього відеоспостереження 17 161, 96 грн.

 за рахунок спеціального фонду та благодійної допомоги

Всього 207 628, 28 грн.

за рахунок місцевого бюджету:

 • матеріали для ремонтних робіт та господарські товари 16 210,00 грн;
 • матеріали для профілактичного ремонту електромереж та енергозберігаючих ламп 4 025,00 грн.;
 • ремонт комп’ютерної техніки та комплектуючі 8 080,00 грн.;

медикаменти 2 335,00 грн.

Всього 30 650,00 грн.

Разом  238 278,28 грн.

10.ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ТА ЗАВДАННЯ НА 2023/2024 Н.Р.:

Надання здобувачам освіти базових знань з основ безпеки та формування поведінки правильних безпекових дій в умовах воєнного стану, навчання правилам збереження здоров’я, життя свого, оточуючих в разі бойових дій.

Надання психологічної підтримки, забезпечення психолого-педагогічного супроводу емоційно вразливих категорій осіб.

Оновлення робочих навчальних програм з предметів загальноосвітньої підготовки згідно методичних рекомендацій МОН України та Інституту ППО ЧО.

Ліцензування професійної підготовки за професією «Офіс-адміністратор».

Збереження контингенту учнів протягом навчального року

Розробка та впровадження Стратегії розвитку закладу.

Забезпечення якісного освітнього процесу, підтримка актуальної інформації в ЄДЕБО, своєчасна видача документів про освіту.

Збільшення обсягів доходів від виробничої діяльності та випускної виробничої практики.

Підвищення ефективності системи працевлаштування випускників.

Сприяння адаптації та емоційно-психологічної підтримки тимчасово внутрішньо переміщеним особам.

Формування патріотичних рис і якостей «українця-переможця» у війні російської федерації проти України, а саме:

– моральної стійкості, сили волі та твердості духу;

–  протидії ворожій пропаганді, віри в перемогу, підтримання власного емоційного ресурсу;

–  здатності та вміння протистояти негативним емоціям, почуттю небезпеки стресу, тривозі;

– співчуття, милосердя, взаємодопомоги, волонтерства, відчуття себе громадянином і патріотом своєї держави.

Впровадження прогресивних методів реклами навчального закладу для збільшення кількості вступників на наступні роки.

Продовження впровадження підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі сучасних технологій за галузями спрямування.

Продовження роботи над реалізацією методичної проблеми.

Забезпечення безпеки охорони праці та життєдіяльності учасників освітнього процесу.