Свідоцтво про атестацію, ліцензії


Заклад атестовано як заклад професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих професій з ліцензованими обсягами прийому (осіб) строком на 10 (десять) років (рішення Акредитаційної комісії від 9 липня 2020 року, протокол № 140 додається).

Додаток 1.

до рішення Акредитаційної комісії

від 9 липня 2020 р.

Протокол № 140

2.19. Чернівецька область