Збірник методичних напрацювань членів методичної комісії майстрів в/н та викладачів спецдисциплін з підготовки ООІтаПЗ, електромеханіків з ремонту та обслуговування ЛОМ


ЗБІРНИК

МЕТОДИЧНИХ НАПРАЦЮВАНЬ

членів методичної комісії майстрів в/н та викладачів спецдисциплін з підготовки ООІтаПЗ, електромеханіків з ремонту та обслуговування ЛОМ

на тему: «Використання сучасних інтерактивних технологій навчання, як забезпечення високого рівня розвитку особистості здобувачів освіти»

ЗМІСТ

 1. Методична розробка «Система модульного професійного навчання»Добрянська Л.Г.
 2. Методична розробка «Організація самостійної роботи здобувачів освіти на уроках з використанням інтерактивних технологій навчання»     Пінюк С.А.
 3. Доповідь «Інтерактивні та нетрадиційні форми методичної роботи у закладі професійної освіти» Симонова Л.М.
 4. Стаття «Інтерактивне навчання як чинник розвитку особистості» Чосик Н.І.
 5. Доповідь «Творче використання прогресивних технологій навчання та сучасних прийомів педагогічної техніки у процесі професійної підготовки» Добрянська Л.Г.
 6. Доповідь «Особистісно-орієнтоване навчання в ПТНЗ, впровадження сучасних технологій на уроках виробничого навчання з метою підготовки кваліфікованих робітників згідно сучасних вимог підприємств замовників кадрів» Добрянська Л.Г.
 7. Доповідь «Цифрові технології» Купіна Н.М.
 8. Доповідь «Формувальне оцінювання» Андрейчук І.С.
 9. Доповідь «Інформаційно-комунікаційні технології та їх роль в освітньому процесі» Косован Т.К.
 10. Доповідь «Використання інтерактивних методів навчання на уроках виробничого навчання» Зеленько С.І.
 11. Методична розробка плану відкритого уроку виробничого навчання з професії «ООІтаПЗ». Косован Т.К.
 12. Методична розробка плану відкритого уроку виробничого навчання з професії «Електромеханік з ЛОМ». Зеленько С.І.
 13. Методична розробка плану відкритого уроку виробничого навчання на тему: «Оформлення та форматування тексту, таблиць». Андрейчук І.С.