Збірник матеріалів для підготовки здобувачів освіти до участі у Всеукраїнських олімпіадах з історії


Збірник

матеріалів для підготовки здобувачів освіти до участі у Всеукраїнських олімпіадах з історії

Матеріали розглянуті на засіданні методичної комісії викладачів загальноосвітніх дисциплін суспільно-гуманітарного циклу, схвалені для публікації у Збірнику матеріалів для підготовки здобувачів освіти до участі у Всеукраїнських олімпіадах здобувачів освіти з історії.

При складанні дидактичного матеріалу враховувалися індивідуальні особливості та рівень підготовленості здобувачів освіти, керуючись при цьому критеріями оцінювання навчальних досягнень.

Завдання складені відповідно до програми з всесвітньої історії для 10 класу.

Методичний матеріал можна використовувати, як на уроках узагальнення та тематичного оцінювання знань так і при індивідуальній та самостійній роботі здобувачів освіти.

Питання складаються з 15 завдань різного ступеня складності. Вони потребують стислої або розширеної відповіді, уміння логічно мислити, проявляти творчий підхід, аналізувати та узагальнювати здобуті знання. Максимальна кількість балів становить 12. Вчитель може сам розробляти власну систему підрахунків балів.

УПОРЯДНИК – ЧИЖ С.М.,

викладач історії, спеціаліст І категорії

ЗМІСТ:

І. Методична розробка тематичних завдань для контролю знань здобувачів освіти з Всесвітньої історії (10 клас) …….5

Тема 1.1. Світ на початку ХХ століття …………………5

Тема 1.2. Перша світова війна (1914-1918 рр.) ………………..7

Тема 1.3. Облаштування повоєнного світу ………………………9

Тема 1.4. Провідні держави світу 1920-1930 рр. ……….11

Тема 1.5. Країни Центральної та Східної Європи ……………13

Тема 1.6. Росія -СРСР 1917-1939 рр. ……………………15

Тема 1.7. Країни Азії, Африки та Латинської Америки ……….17

Тема 1.8. Розвиток культури в 20-30 роках ХХ ст. .………19

Тема 1.9. Міжнародні відносини ………………21

ІІ. Завдання третього етапу Всеукраїнської олімпіади здобувачів освіти з історії 10 клас ….23

ІІІ. Відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад (ключові тези) 10 клас 25

ІУ. Завдання третього етапу Всеукраїнської олімпіади здобувачів освіти з історії 11клас …..28

У. Відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад (ключові тези) 11 клас ……30

УІ. Завдання На І етап Всеукраїнської олімпіади здобувачів освіти з історії для I курсу ….32

УІІ. Відповіді I курс …..…..36

УІІІ. Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади здобувачів освіти з історії 10 клас …..………41

ІХ. Відповіді 10 клас ………..…….43

Х. Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади здобувачів освіти з історії 11 клас …………….45

ХІ. Відповіді 11 клас ………47

ХІІ. Тести для перевірки і оцінювання знань з Історії України для здобувачів освіти усіх спеціальностей ………..49

12.1. Україна в період першої світової війни (1914 – березень 1917 р..49

12.2. Боротьба за владу в Україні (березень 1917 – 1920 роки) ……….52

12.3. Україна в 20-30-і роки ХХ століття ………..56

12.4. Україна в роки другої світової війни (1939-1945 роки) ……60

12.5. Україна в перше повоєнне десятиліття (1945-1955 роки) .64

12.6. Зміни в економічному та суспільно-політичному житті України (1955-1985 роки) ………………67

12.7. Спроби реформування суспільства (1985 – 1991 роки) ………….72

12.8. Становлення Української незалежної держави (серпень 1991 року – сьогодення) ……………….79

ХІІІ. Використана література …………….. 88