Збірник лабораторно-практичних завдань для дистанційного навчання з професії ООІтаПЗ. Упорядник Пінюк С.А.


ЗБІРНИК

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ПРОФЕСІЇ ООІТАПЗ

Розглянуто на засіданні методичної комісії майстрів в/н та викладачів спецдисциплін з підготовки операторів з обробки інформації та програмного забезпечення, електромеханіків з ремонту та обслуговування ЛОМ Чернівецького професійного ліцею сфери послуг. Схвалено в якості посібника практичних завдань для дистанційного навчання з предметів «Комп`ютерна графіка» та «Веб-дизайн» для професії «ООІтаПЗ»

Упорядник: ПІНЮК С.А., спеціаліст вищої категорії, «старший викладач»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення перевіряє правильність роботи програмного забезпечення та повідомляє про виявлені помилки, збої та невідповідність технічній документації.

У процесі виконання діагностування він перевіряє правильність роботи програм, повідомляє про виявлені помилки та несумісність із специфікацією програмного забезпечення. Перевірка правильності роботи може відбуватися на різних рівнях програмного забезпечення і включати модульні й інтеграційні тести, тестування користувальницького інтерфейсу, діагностику функціональних параметрів, перевірку продуктивності, безпеки та ефективності системи.

Оператор також готує документацію про проведене тестування системи, бере активну участь у розробці процесів і процедур для тестування та перевіряє дотримання вимог, поставлених перед системою.

Робота оператора з обробки інформації та програмного забезпечення може працювати індивідуально чи співпрацювати з іншими членами команди з розробки програмного забезпечення та спеціалістами, відповідальними за визначення вимог до програмного забезпечення.

Професійна діяльність оператора є важливим етапом процесу розробки програмного забезпечення та визначає якість кінцевого продукту.

В посібнику викладено лабораторно-практичні роботи з предметів «Комп`ютерна графіка»: знайомство з програмою Photoshop та Corel Draw основи роботи в даних програмах, робота з панелями елементів, виділення об’єктів, кадрування та редагування зображень, відеомонтаж, анімація; «Веб-дизайн» створення веб-сторінок та розміщення їх в мережу Інтернет.

Лабораторно-практичні роботи супроводжуються теоретичними відомостями, практичними завданнями та контролем знань до кожної роботи.

З М І С Т

  1. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером
  2. Основи комп’ютерної графіки
    1. 2.1. Adobe Photoshop
    1. 2.2. Corel Draw

3. Робота з анімацією

4. Відеомонтаж

5. Веб-дизайн

6. Список використаних джерел