Збірник бухгалтерських первинних документів та порядку їх заповнення (Загарія С.В.)


ЗБІРНИК

бухгалтерських первинних документів

та порядку їх заповнення

( для учнів ПТНЗ )

Розглянуто на засіданні методичної комісії з підготовки діловодів, обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, адміністраторів, агентів з постачання та секретарів керівника Чернівецького професійного ліцею сфери послуг.

Упорядник: Загарія С.В.
майстер в/н І категорії.

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………….……….……5

1. Первинні документи в системі бухгалтерського обліку………………7

1.1 Первинні документи і господарські операції…………………….…..………7

1.2 Організація зберігання бухгалтерських документів…………..…………….17

1.3 Дії підприємства у разі втрати, знищення або псування первинних документів…………………………………………………………………………..…..25

2. Облік бланків суворої звітності……………………………..…….…….26

2.1 Загальний порядок обліку бланків суворої звітності…………..………….27

2.2 Облік руху бланків довіреностей на одержання матеріальних цінностей……………………………………………………………………..…………37

2.3 Облік бланків трудових книжок…………………………………………….….40

3. Первинний облік необоротних активів…………………………………44

3.1 Документальне оформлення операцій з основними засобами……………..44

3.2 Розрахунок амортизації основних засобів……………………………………61

3.3 Документальне оформлення операцій з малоцінними необоротними  активами…………………………………………….………………………………….…73

3.4 Форми первинного обліку об’єктів прав інтелектуальної власності у складі  нематеріальних активів……………………………………………..…..….78

4. Первинні документи обліку коштів і розрахунків……………..……….86

4.1 Документи по безготівкових розрахунках платіжної системи  України……………………………………………………………………………………87

4.2 Вексель і вексельна документація…………………………………………….111

4.3 Документальне оформлення касових операцій…………………………….118

4.4 Первинний облік розрахунків з підзвітними особами……………………..129

4.5 Документальне оформлення наявних розрахункових операцій……………133

5. Первинні документи з обліку запасів…………………………….………148

5.1 Документи з оприбуткування і відпуску запасів на сторону…………..149

5.2 Документи складського обліку і внутрішнього переміщення  запасів………………………………………………………………………………..….161

5.3 Документальне оформлення операцій із МШП…………..………….…….169

Використані нормативні документи……………….……………………178

Перелік облікових документів і регістрів наведених у  посібнику………………………………………………………………..…..…180