Сучасне діловодство


ЗМІСТ

 1. Передмова…………………………………………….…………….….2
2.    Історія виникнення, становлення і розвитку 
діловодства в Україні…………………………………………………..….…3
 • Поняття та основні визначення діловодства……………………..….6
 • Сучасне державне регулювання діловодства.

Нормативні документи з ДЗУ. Державні стандарти

з документування управлінської діяльності……………………..…………..7

 • Посадові інструкції………………………………………………..……..8
 • Підготовка і складання службових документів.

Класифікація службових документів………………………………….……..10

 • Формуляр-зразок ОРД………………………………………………….11
 • Вимоги до бланків службових документів……………………………12
 • Вимоги до документів, що виготовляють за допомогою

друкувальних засобів. ……………………………………….……………….13

10.           Індексація службових документів……………………………………. 15
 1. Вимоги до текстів службових документів……………………………17
 2. Адресування документа………………………………..……………….19
13.            Засвідчення документів………………………………………………..22
 1. Затвердження документа……………………………………………….25
 2. Складання і оформлення службових документів. Складання та оформлення організаційних документів……….……………………..……..27
 3. Особливості підготовки  довідково-інформаційних документів

та їх оформлення……………………………………………………………….37

 1. Особисті офіційні документи…………………………………………..44
 2. Договори з господарської діяльності…………………………………..47
19.           Документи про організацію зовнішньоекономічних зв’язків…………49
 • Документи по особовому складу……………………………………….51
 • Організація документообігу…………………………………………….54
 • Номенклатура справ……………………………………………………..58
 • Формування справ та підготовка їх до подальшого

зберігання та використання………………………………………………….60

 • Документування обліково-фінансових операцій………………………61