Список матеріалів з активним посиланням та анотацією для участі у виставці та методичному тьюторіалі “Кращі авторські розробкиз професійної підготовки “Мій урок”


СПИСОК МАТЕРІАЛІВ

з активним посиланням та анотацією для участі у виставці та методичному тьюторіалі

«Кращі авторські розробки з професійної підготовки «Мій урок»

ПІБ, посада, категорія, педзванняПредставлені матеріалиАнотаціяАктивне посилання
 Професія «Помічник вихователя»   
1.Ткач Людмила Іванівна викладач, спеціаліст вищої категорії, «викладач-методист»Методична розробка відкритого уроку з предмета: «Дошкільна педагогіка». Тема уроку: «Методи морального виховання»Даний урок містить нестандартні методи та диференційовані підходи при вивченні теми, а саме: «Доповіді здобувачів освіти за випереджувальним завданням», «Фронтальна бесіда», виконання тестових завдань, «Робота в малих групах», «Самостійна робота з опорним конспектом», «Встановлення відповідності методів морального виховання згідно їх змісту», «Мікрофон». Урок сприяє підвищенню пізнавальної активності здобувачів освіти до предмету та розвитку уміння самостійно мислити, обґрунтовувати власну думкуhttps://docs.google.com/document/d/1lLtOS0x2cPZ93MCHx26lAHtCZ7T4AFkM/edit
2.Харівська Світлана Василівна викладач, спеціаліст вищої категорії, «старший викладач»Методична розробка відкритого уроку з предмета: «Дитяча психологія». Тема уроку: «Розвиток уваги дитини від народження до 3 років»Даний урок містить нестандартні методи та диференційовані підходи при вивченні теми, а саме: «Мозковий штурм», «Асоціативний кущ», виконання вправ на тренування уваги, розв’язання ситуативних завдань для підвищення пізнавальної активності здобувачів освіти до уроку з професійно-теоретичної підготовки.https://docs.google.com/document/d/1YiyHjjJmFN3hmVO2SV7fR87d3PGgVTn0/edit
3.Чоп’юк
Тамара Мануїлівна майстер в/н 14 т.р.
Методична розробка відкритого уроку на тему: «Методика навчання вправ. Проведення вправ на розвиток м’язів плечового поясу, рук, ніг»Даний урок виробничого навчання містить нестандартні методи та диференційовані підходи при вивченні теми, а саме: «Розгадування ребусів», «Мозковий штурм», «Демонстрація та пояснення майстром в/н основних правил роботи з дітками під час проведення вправ», випереджувальне завдання «Демонстрація комплексу вправ здобувачками освіти», «Самостійне виконання завдань» Урок виробничого навчання сприяє підвищенню пізнавальної активності здобувачів освіти до обраної професії та розвитку навичок роботи з дітьми, м’язового відчуття тіла, професійного мислення.https://docs.google.com/document/d/1e_h0e8itAqMkia9CQ0_8Y5ecK3B8zi2M/edit
 Професія «Соціальний робітник»   
4.Білінська Олеся Василівна майстер в/н І категоріїМетодична розробка відкритого уроку виробничого навчання за темою: «Догляд за кімнатними рослинами. Розсаджування квітів, обробка, живлення рослин.»Даний урок виробничого навчання містить нестандартні методи та диференційовані підходи при вивченні теми, а саме: під час повторення минулої теми майстер проводить конкурс-змагання «Кращий соціальний робітник», об’єднавши учасників у 2 команди, під час пояснення характеру наступної роботи, використовує демонстрації презентацій та відеоролику, на заключному інструктажі – виконання тестів на платформі «На урок», вправа «Асоціативний кущ», робота з таблицею. Урок сприяє підвищенню пізнавальної активності здобувачів освіти до обраної професії, формуванню уміння обґрунтовувати та відстоювати власну думку, розвитку навичок роботи в команді та толерантного ставлення один до одногоhttps://docs.google.com/document/d/1BPwcvnfIPKycCsq19ZREbwpb3haFBE6V/edit?usp=drive_web&ouid=109708595393588444154&rtpof=true
5.Безерко Ілля Васильович викладач, спеціалістМетодична розробка відкритого уроку з предмета «Основи дієтології і приготування страв» на тему: «Особливості харчування людей похилого віку. Фізіологія харчування і травлення»Даний урок містить нестандартні методи та диференційовані підходи при вивченні теми, а саме: «Мозковий штурм», «Розминка», виконання практичних завдань, робота з картками, тестові завдання, що сприяє підвищенню інтересу здобувачів освіти до уроку з професійно-теоретичної підготовки, розвитку психічних процесів, відповідального та сумлінного ставлення до майбутньої професії.https://docs.google.com/document/d/1pmE2cOu9P-YyADLxek0SPlOGtw90fsnC/edit
6.Білінська Олеся Василівна викладач, спеціалістМетодична розробка відкритого уроку з предмета «Основи ведення домашнього господар-ства» на тему: «Домашній бюджет. Раціональне плану-вання прибутків і витрат на визначений період часу. Значення економії для сімейного бюджету»Даний урок містить нестандартні методи та диференційовані підходи при вивченні теми, а саме: «Мозковий штурм», вправа «Об’єднай окремі види доходів у групи», виконання вправ он-лайн, кластер «Сімейний бюджет», «Синквейн», використання Кейс-технологій, «Задачі на кмітливість» що сприяє підвищенню інтересу до уроків з професійно-теоретичної підготовки, розвитку навичок швидкого пошуку рішень нестандартних завдань та вміння долати труднощі.https://docs.google.com/document/d/1pRaifZzf-Y-dw4WX9neSwN3QRCfIDKY2/edit
7.Корнійчук Ірина Василівна викладач, спеціалістМетодична розробка відкритого уроку з предмета «Соціальна робота» на тему: «Сучасна модель соціального робітника. Сфера діяльності та основні функції соціального робітника. Основні вимоги до професійних якостей»Даний урок з елементами рольової гри містить нестандартні методи та диференційовані підходи при вивченні теми, а саме: «Мозковий штурм», розв’язання ситуаційних задач, гра «Одягни мене», що сприяє підвищенню інтересу до уроків з професійно-теоретичної підготовки, розвитку вмінню швидкого пошуку розв’язку нестандартних завдань, креативності мислення.https://docs.google.com/document/d/1WjH5KUgqzU4XhJiM8qNqO0JM424MasFa/edit
 Професія «ООІ та ПЗ»   
8.Андрейчук  Ірина Сергіївна майстер в/н І категоріїМетодична розробка лабора-торно – практичної роботи на тему: «Злиття даних Word та Excel на прикладі надсилання листів»Використовується на уроках з предмету «Комп’ютерні технології» для опанування теми MS Word та MS Excel з професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення». У роботі наведено покрокову роботу з майстром злиття документу Word та Excel, яка спрощує написання великої кількості листів для багатьох абонентівhttps://docs.google.com/document/d/1rumSfRvHIVacIggK166EVus_Llpx77jr/edit?rtpof=true
9.Косован Тетяна Касянівна майстер в/н І категоріїМетодична розробка відкритого бінарного уроку виробничого навчання та предмета «Операційні системи» за темою «Встановлення, налагоджуван-ня, забезпечення роботою окремих компонентів та конфігурацій операційних систем»У центрі сучасного уроку професійно-практичної підготовки повинні стояти самостійність та ініціатива здобувачів освіти, їх позиція має бути активною, спонукати до розкриття потенціальних можливостей і здібностей. Проблему традиційних уроків виробничого навчання вирішує використання на уроках мультимедійних презентацій та відеороликів. Вони дозволяють структурувати матеріал, показати його в узагальненому вигляді, а наявність ілюстрацій, анімацій, звукового супроводу перетворює новий матеріал на доступну для розуміння та засвоєння інформацію. Розроблені інструкційно-технологічні карти, картки – завдання для контролю знань, умінь і навичок здобувачів освіти. Дана методична розробка містить практичні рекомендації майстрам виробничого навчання щодо планування, організації і проведення уроків на будь-якому етапі навчання за програмою Державного стандарту.https://docs.google.com/document/d/1UhwoivjdumiHzNxBJLYVeZ86rbns7Zv_/edit?usp=drive_web&ouid=109708595393588444154&rtpof=true
10.Пінюк Сергій Андрійович викладач, спеціаліст вищої категорії, «старший викладач»Методична розробка відкритого уроку за темою: «Застосування анімаційних ефектів в презентаціях програми Power Point»У розробці наведено план уроку, опорний конспект до теми, картки – завдання, тестові завдання в програмі «Айрен», презентація «Анімаційні ефекти в PowerPoint», застосовано інтерактивну гру, персональний комп’ютер, проектор, інтерактивна дошка. Запропоновано технології створення анімації, працюючи з комп’ютерною графікою і комп’ютерною анімацією, а також методи і прийоми для формування навичок і вмінь здобувачів освіти при роботі з програмою Microsoft Power Point.https://docs.google.com/document/d/1GI7Mvz1yc15SmFEd6n6KzOHwtLkvM50L/edit
 Професія «Електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ»   
11.Чосик Надія Іванівна майстер в/н І категоріїМетодична розробка відкритого уроку виробничого навчання за темою: «Робота з цифровими приладами для виміру електричних величин»Матеріально-технічне забезпечення та дидактичне наповнення уроку дасть можливість здобувачам освіти навчитись працювати з цифровими приладами для вимірювання сили струму, напруги в колі, вимірювати електричний опір провідника за допомогою амперметра і вольтметра. Різноманітні методи роботи забезпечать формування навичок з визначення показів приладів під час проведення практичних завдань, вміння опрацьовувати здобуті дані. Завдання уроку розвивають у здобувачів освіти логічне та алгоритмічне мислення, виховують спостережливість, допитливістьhttps://docs.google.com/document/d/12y5giDPGR3Qy–WvRANedB_yoFihVBVg/edit?usp=drive_web&ouid=109708595393588444154&rtpof=true
 Професія «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)»   
12.Рогозевич Галина Михайлівна майстер в/н 14 т.р.Методична розробка відкритого уроку виробничого навчання за темою «Створення і робота з презентаціями в редакторі POWER POINT. Редагування та демонстрація презентації»Тип уроку: удосконалення вмінь та формування навичок. При проведенні уроку використано такі форми роботи: робота в малих групах, фронтальне опитування з використанням мультимедійної презентації, розповідь з демонстрацією на ПК, демонстрація трудових прийомів майстром виробничого навчання, постановка запитань, корекція відповідей.https://docs.google.com/document/d/1X7p1KawEEsUhZDi3rzL59gpkCacFUwNM/edit
13.Рогозевич Галина Михайлівна майстер в/н 14 т.р. Проскурняк Наталя Михайлівна викладач, спеціаліст вищої категорії, «викладач-методист»Методична розробка бінарного відкритого уроку виробничого навчання з професії «Секретар керівника» і предмета «Доку-ментаційне забезпечення управ-ління» «Складання і оформлення документів особового складу: автобіографія, характеристики, резюме, заява»Тип уроку: вдосконалення вмінь та формування навичок. Через бінарну форму проведення уроку здобувачі освіти ознайомляться з правилами складання та оформлення кадрової документації, закріплять здобуті знання та навики на практиці, шляхом виконання практичних завдань; удосконалять вміння аналізувати навчальну інформацію та визначати оптимальні шляхи реалізації завдань, продовжать формувати професійну самостійність, активізують пізнавальний інтерес до професійної діяльності.https://docs.google.com/document/d/1dnOCDnEEzUzV3irDXX7QhsDwcctvltoO/edit
14.Зебачінська Людмила Ананіївна, майстер в/н 14 т.р.Методична розробка відкритого уроку виробничого навчання за темою «Відтворення спілкуван-ня на співбесіді при прийомі на роботу; складання заяви про прийом на роботу, резюме, контракт»Тип уроку: комплексного застосування знань, умінь і навичок при виконанні навчально-виробничих робіт. Завдяки матеріально-технічному забезпеченню та типу уроку, використано різноманітні форми робота, а саме: фронтальне опитування, демонстрація та обговорення, ділові ситуації, виконання практичних завдань.https://docs.google.com/document/d/1dEYLR_xAIEPG1-7gOxes6KsUNjNNhmxs/edit
15.Зебачінська Людмила Ананіївна, майстер в/н 14 т.р.Методична розробка відкритого уроку виробничого навчання за темою «Обробка і систематизація інформації для керівникаТип уроку: урок удосконалення умінь та формування навичок. На даному уроці, під час застосування різних форм роботи,  здобувачі освіти набудуть практичних навичок при обробці і систематизації інформації для керівника, при діловому спілкуванні по телефону, навчаться правильно використовувати візитні картки. Практична робота на уроці буде сприяти розвитку професійного мислення та творчого підходу до роботи, виховувати відповідальність за доручену справу та любов до обраної професії.https://docs.google.com/document/d/1dEYLR_xAIEPG1-7gOxes6KsUNjNNhmxs/edit
16.Рогозевич Галина Михайлівна майстер в/н 14 т.р. Проскурняк Наталя Михайлівна викладач, спеціаліст вищої категорії, «викладач-методист»Методична розробка бінарного відкритого уроку з теми «Культура мовлення. Мовленнєвий етикет» з предметів «Українське ділове мовлення та основи редагування службових документів»Бінарна форма проведення уроку сприяє підвищенню мотивації навчання, формуванню пізнавального інтересу здобувачів освіти, цілісної наукової картини світу і розгляду явища з декількох сторін. За допомогою грамотно підібраного дидактичного матеріалу,  педагоги створили умови практичного застосування знань, навичок та вмінь і надали можливість здобувачам освіти побачити результативність своєї роботи. Урок відзначається  інноваційними формами роботи, які сприяють удосконаленню знань про види мовлення, культуру та мовний етикет, формують уміння будувати діалог, використовуючи синтаксичні конструкції,розвивати навички правильного використання мовних засобів у професійних ситуаціяхhttps://docs.google.com/document/d/1dnOCDnEEzUzV3irDXX7QhsDwcctvltoO/edit
17.Проскурняк Наталя Михайлівна викладач, спеціаліст вищої категорії, «викладач-методист»Методична розробка відкритого уроку спецпредмета «Документаційне забезпечення управління» на тему: «Узагальнення та система-тизація знань».Урок розроблено у формі турніру. Різнорівневі конкурси: Розгадай кросворд, Зайве слово, Вибір зроби сам, Соло на клавіатурі,Темна конячка та інші дадуть змогу нестандартним способом перевірити рівень компетенцій з вивченого модуля, розвивати критичне мислення пізнавальний інтерес до обраної професії, логічне мислення, моторику, вміння працювати в колективі, впевненість у своїх силах, дух лідерства.https://docs.google.com/document/d/1ll3VUJ98S_LcazOD7L81LfCi5FHxlaOg/edit
 Професія «Діловод»   
18.Зебачінська Людмила Ананіївна, майстер в/н 14 т.р.Методична розробка відкритого уроку виробничого навчання за темою «Складання та оформлення кадрових докумен-тів: заяв, характеристик, резюме, автобіографій»Тип уроку: засвоєння знань, навичок та вмінь здобувачів освіти. Через різноманітні форми роботи на уроці здобувачів освіти пригадують правила складання  та оформлення кадрових документів: заяв, характеристики, резюме, автобіографій, навчаються вмінню аналізувати інформацію та визначати оптимальні шляхи реалізації завдання, формують професійну самостійність у виконанні окремих операцій; активізують пізнавальний інтерес до обраної професії, відповідальність за виконану роботу. Дидактичний матеріал уроку сприяє розвитку дослідницьких, комунікативних та творчих навичок; розвиває професійне мислення та творчий підхід до роботи. Урок виробничого навчання супроводжується комп’ютерною презентацією PowerPointhttps://docs.google.com/document/d/1K0H1qBLYvNM3u3YitG9KThDj1Gpz1sv-/edit?rtpof=true
 Професія «Адміністратор»   
19.Зебачінська Людмила Ананіївна, майстер в/н 14 т.р.Методична розробка відкритого уроку виробничого навчання «Організація робочого місця адміністратора: розстановка інтер’єру, меблів, розташування робочого стола, офісної техніки, обладнання, освітлення»Тип уроку: урок удосконалення умінь та формування навичок. На даному уроці здобувачі освіти зможуть набути практичних навичок при оформленні інтер’єру офісного приміщення для проведення нарад, прийому відвідувачів, виробити вміння відпрацювання навичок адміністратора з питань маркетингу, розвивати професійне мислення та творчий підхід до роботи. Урок насичений матеріально-технічним забезпеченням, а саме комп’ютери, картки – завдання; практичні завдання; відео; презентація з теми уроку: «Організація робочого місця адміністратора: розстановка інтер’єру, меблів, розташування робочого стола, офісної техніки, обладнання, освітлення».https://docs.google.com/document/d/1s3fdljxSo-3gN39YlZeZDEqpQUhHCpZF/edit
20.Калинюк Ірина Михайлівна, майстер в/н І категоріїУрок виробничого навчання з професії «Адміністратор» «Відпрацювання навичок зі складання та оформлення службових листів, з дотриманням стилістичних та синтаксичних особливостей оформлення ділових паперів та етики ділового листуванняЗа допомогою різних форм роботи та матеріально-технічного забезпечення уроку здобувачі освіти зможуть закріпити знання з правил оформлення службових листів, з дотриманням стилістичних та синтаксичних особливостей оформлення ділових паперів та етики ділового листування, формувати уміння та навички самостійного аналізу оформлення реквізитів різних видів документів; розвивати навички щодо складання та оформлення службових листів, етики ділового листування, професійне мислення та творчий підхід до роботиhttps://docs.google.com/document/d/1F_uz4DtcyVAZniNuRguggQZGreHmvEei/edit