Психологія роботи з людьми (навчальний посібник)


ПСИХОЛОГІЯ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ

(навчальний посібник)

Розглянуто на засіданні методичної комісії викладачів спеціальних дисциплін Чернівецького професійного ліцею сфери послуг. Схвалено в якості посібника для учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Укладач: С.В. Харівська

«Психологія роботи з людьми»,

Навч. пос. – Чернівці, 2015. 168 с.

ЗМІСТ

Передмова                                                                                                         5

Тема 1. Психологія людини: природне і соціальне                                     6

 1. Особливості понять «людина – індивід – особистість – індивідуальність». Соціалізація особистості.                                                6
 2. Психологія управління персоналом, її предмет, завдання та зміст.  8
 3. Основні методи психології управління персоналом.                        11

Тема 2. Вікові особливості особистості                                                   13

 1. Вік та розвиток особистості.                                                                13
 2. Розвиток психічних функцій людини.                                                16
 3. Період найбільш високих досягнень професійної діяльності (Феномен „акме”).                                                                                                             19
 4. Професійний ріст (кар’єра).                                                                  22
 5. Трудовий стаж.                                                                                       24

Тема 3. Психологія статевих відмінностей                                              25

 1. Стать та особливості професійного вибору.                                        25
 2. Психологія статевих відмінностей у розвитку інтелектуальних здібностей.                                                                                                         26
 3. Особливості статевої і вікової структури колективу.                         30

Тема 4. Цілеспрямованість особистості, її прояви                                  32

 1. Поняття цілеспрямованості особистості.                                             32
 2. Цілеспрямованість щодо взаємодії та спілкування з  людьми.          33
 3. Критерії оцінки персоналу, основні вимоги до ділових і особистісних якостей адміністратора.                                                                                    34
 4. Кадрова політика на підприємстві та методи виявлення цілеспрямованості особистості у працівників.                                              38

Тема 5. Загальні та спеціальні здібності                                                    41

 1. Професія і здібності.                                                                              41
 2. Поняття про здібності.                                                                           44
 3. Види здібностей.                                                                                     45
 4. Специфічні типи людей (художній, розумовий та середній).            47
 5. Види і типи мислення.                                                                            47

Тема 6. Емоційно-вольова сфера особистості                                            52

 1. Поняття про емоції та почуття. Врахування емоційного стану працівників в практиці управлінської діяльності.                                          53
 2. Вольова сфера особистості та особливості її виявлення.                     55
 3. Особливості емоційно-вольової сфери працівників в практиці роботи з персоналом.                                                                                                         57
 4. Готовність до ризику.                                                                               58

Тема 7. Психологічні особливості поведінки та їх врахування                 60

 1. Типи темпераментів та їх характеристика.                                            61
 2. Типи нервової системи.                                                                            62
 3. Темперамент та особливості професійного вибору.                              64
 4. Темперамент і характер.                                                                            65
 5. Професійна поведінка.                                                                               66
 6. Соціально-психологічні типи працівників.                                             67

Тема 8. Особистість в трудовому колективі                                                69

 1. Трудовий колектив як соціальна спільність.                                           69
2.                Соціальна позиція та роль особистості в організації.                             74
3.                Соціальний контроль.                                                                                 79
4.                Соціальні норми як регулятори поведінки особистості.                         80
 • Механізм групо утворення та групового розвитку в умовах трудової діяльності.                                                                                                              83
 • Такт керівника та його роль в управлінській діяльності.                       85
 • Формування та дослідження задоволення роботою в трудових колективах.                                                                                                            86

Тема 9. Лідерство і стилі керівництва                                                           89

 1. Теорії лідерства та їх зміст.                                                                       89
 2. Зміст понять: лідер та керівник.                                                                92
 3. Стилі лідерства та керівництва.                                                                95
 4. Типи лідерів та їх основні характеристики.                                             98
 5. Залежність стилю керівництва від професійного досвіду управління.100

Тема 10. Психологія ділового спілкування                                                      102

 1. Засоби формування першого враження про людину при спілкуванні.102
 2. Організація бесіди при прийомі на роботу.                                            105
 3. Основні вимоги щодо вивчення анкетних даних працівників.             109
 4. Співбесіда як метод вивчення співробітника.                                        110
 5. Основні вимоги до керівника як організатора професійного спілкування.                                                                                                         112
 6. Психологічні прийоми ефективного вислуховування.                          114

Список використаної літератури                                                                   117