Професійна етика


Укладач

Методист ліцею

Симонова Л.М.

Зміст

1. Визначення понять «етика» та «етикет» ____________________________________ 5

2. Розвиток системи норм поведінки ______________________________________  7

3. Чи люблять українці говорити компліменти ______________________________ 12

4. Спілкування як основа життєдіяльності людей ____________________________14

5. Ділове спілкування та його особливості __________________________________15

6. Етикет ділового спілкування ___________________________________________ 16

7. Моральна культура спілкування та її рівні _______________________________17

8. Культура ділового спілкування ________________________________________19

9. Професійна етика, види професійної етики _______________________________21

10. Мовленнєвий етикет _________________________________________________24

11. Ділова бесіда ______________________________________________________ 31

12. Етика обговорення проблеми і прийняття рішення ________________________ 34

13. Мовленнєві трафарети, що допомагають проводити ділову бесіду _____________37

14. «Ти» чи «Ви» _______________________________________________________32

15. Правила етикету, яких треба дотримуватись під час бесід з клієнтами _________39

16. Ділова візитна картка _________________________________________________42

17. Мімічний портрет людини _____________________________________________44

18. Етикет спілкування по телефону ________________________________________ 48

19. Поняття іміджу, його види ___________________________________________ 60

20. Зовнішній вигляд ділової людини ______________________________________65

21. Український національний одяг________________________________________ 81

22. Етикет службовий ___________________________________________________82

23. Офіс кожного дня ___________________________________________________87

24. Етикет індивідуального робочого місця__________________________________ 90

25. Етикет ведення бесід між співробітниками на службі______________________ 96

26. Про ділові якості й особливості характеру чоловіка і жінки __________________98

27. Порушення правил спілкування. Причини конфліктів _____________________105

28. Розв’язання та усунення педагогічних конфліктів _________________________121

29. Правила для вчителя _______________________________________________125

30. Стрес під час службової діяльності _____________________________________127

31. Мистецтво дружби ___________________________________________________134

32. Загальні принципи поведінки там, де ми не самі__________________________ 137

33. Етикет міжвікових стосунків __________________________________________145

34. Етикет знайомства, представлення, вітання_______________________________ 148

35. Правила куріння ____________________________________________________149

36. Вибір і вручення подарунків __________________________________________151

37. Як пройти співбесіду при влаштуванні на роботу__________________________ 155

38. Техніка пошуку роботи________________________________________________ 156

39. Етика комерційного спілкування  _______________________________________ 165

40. Правила етикету й ділового спілкування в різних країнах світу ______________169

41. Найпоширеніші помилки у сфері ділового етикету_________________________ 180

42. Етикет – тест ________________________________________________________ 181

43. Література _________________________________________________________184