Практичні завдання для вивчення розділу “Технології обробки інформації” з професії “Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення”


Розглянуто на засіданні  методичної комісії з підготовки операторів з обробки інформації та програмного забезпечення, операторів комп’ютерної верстки, електромеханіків з ремонту та обслуговування ЛОМ Чернівецького професійного ліцею сфери послуг. Схвалено  як збірник практичних завдань до теми: «Технології обробки інформації»  для операторів з обробки інформації  та програмного забезпечення.

Укладач: Добрянська Л. Г., майстер в/н І категорії

Передмова

Даний посібник практичних завдань дає можливість узагальнити та систематизувати навики та вміння роботи в середовищі текстового редактора Microsoft Word, табличного процесора Microsoft Excel, бази даних Microsoft Access, Microsoft Office Publisher. Матеріали містять практичні роботи, які використовуються на уроках виробничого навчання при вивченні теми “Технології обробки інформації ”.

Особлива увага приділяється роботі з програмами. Практичні роботи, розроблені так, щоб учні могли самостійно виконувати різні завдання та засвоїти програми обробки інформації.

В посібнику розглянуті можливості програм Microsoft Word, табличного процесора Microsoft Excel, бази даних Microsoft Access, Microsoft Office Publisher.

Посібник практичних завдань розроблений для учнів, які навчаються за професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» із розділу «Технології обробки інформації».

Зміст

1. Завантаження текстового редактора. Вікно текстового редактора Word. Створення, збереження та завантаження файлів документів. Налаштування інтерфейсу програми…………………………………………..5

2. Введення, редагування та форматування текстової інформації……7

3. Форматування документів. Створення шаблонів. Створення стилів.10

4. Вставка в документи символів, відсутніх на клавіатурі. Вставка приміток, номеру сторінки, дати часу, колонтитулів. Розрив сторінки………………………………………….………………………………15

5. Перевірка орфографії, граматики. Автозаміна та автотекст. Автозбереження документів…………………………………………………….18

 6. Використання панелі малювання для створення графічних зображень в документах Word. Редактор Word Art. Об’єкти Word Art в документах Word ……………………………………..……………………….18

7. Вставка графічних зображень в текстові документи Word………….20

8. Побудова та форматування таблиць. Обробка табличної інформації…………………………………………………………………………23

9. Друкування складних таблиць. Автоформат таблиці………..……26

10. Редактор формул. Вставка формул в текстові документи………….28

11. Оформлення резюме, пояснювальної записки, заяв. Створення бланка підприємства з емблемою……………………………………………..31

12. Знайомство з табличним редактором Excel. Введення та редагування даних. Робота з діапазонами комірок…………………………32

13. Створення формул. Робота з текстом………………………………..38

14. Робота з майстром функцій……………………………………..…40

15. Формули і функції для фінансових розрахунків. Виконання обчислень з даними різних аркушів………………………………………….45

16. Створення списку. Робота зі списками. Сортування, фільтрація, розширений фільтр…………………………………………………………….47

17. Створення, редагування та форматування діаграм і графіків……..52

18. Зведені таблиці. Робота зі зведеними таблицями та діаграмами….55

19. Створення нової бази даних Налаштування параметрів. Створення таблиць…………………………………………………………………………..57

20. Встановлення зв’язків між таблицями. Створення та збереження форм……………………………………………………………………………..60

21. Створення запитів. Створення вибіркових запитів за допомогою майстра та конструктора запитів………..………………………………………62

22. Сортування даних. Робота з фільтром. Обчислення у формах…….65

23. Формування звітів. Створення та збереження звітів……..………..70

24. Групування даних під визначеним заголовком. Сортування у порядку збільшення, зменшення………………………………………………72

25. Експорт бази даних в інші програми. Захист інформації. Задавання пароля баз даних……….……………………………………………………….74

26. Створення слайдів презентації. Додавання об’єктів. Робота з текстом та таблицями. Показ презентації…………………………………….76

27. Додавання ефектів анімації до об’єктів у слайді. Створення анімації тексту та ефектів зміни слайдів…………………………………………………77

28. Ознайомлення з вікном програми Fine Reader. Налаштування програми. Сканування тексту, зображень, таблиць……………..………….78

29. Ознайомлення з вікном програми верстки. Створення, відкриття та збереження публікації. Імпорт та розміщення тексту…………………………79

30. Оформлення публікації. Робота з текстовими блоками. Робота з фреймами. Типографічне оформлення тексту. Редагування та форматування тексту……………………………………………………………………………81

31. Робота з графікою. Створення, імпорт графічного матеріалу та перетворення графічних об’єктів……….……………………..………………88

32. Створення великої публікації. Кольорова обробка публікації…….89

Список використаної літератури…….…………………………………92