Порадник сучасного адміністратора і офіс-менеджера


ПОРАДНИК СУЧАСНОГО АДМІНІСТРАТОРА І ОФІС-МЕНЕДЖЕРА

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

УПРАВЛІННЯ ОФІСОМ

ОСНОВИ ОФІС – МЕНЕДЖМЕНТУ

Основні обов’язки

Самоорганізація та планування

ОБОВ’ЯЗКИ ОФІС-МЕНЕДЖЕРА

Поняття організації та організаційної структури

Про обов’язки докладніше

ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

Поняття і значення інформації та комунікації

Обробка і структурування інформації

Деякі аспекти структурування даних

Планування як складова процесу обробки інформації

Система прогнозів і планів

КОНТРОЛЬ, ОБЛІК І АНАЛІЗ В РОБОТІ ОФІС – МЕНЕДЖЕРА

Поняття і види контролю

Цілі внутрішнього контролю

Процес контролю і його форми

Поняття та завдання обліку

Аналіз господарської діяльності підприємства

ПРОЦЕСИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

Місце рішення в процесі управління

Структура і процес прийняття рішення

Розподіл повноважень на прийняття рішень

Ризики при прийнятті рішень

САМООЦІНКА ТА ІМІДЖ

Офіс – менеджер і корпоративна культура

Етика поведінки офіс-менеджера

Психологія в роботі офіс-менеджера

Самовдосконалення як чинник впливу

ДІЛОВОДСТВО НА ПІДПРИЄМСТВІ

ПОЧАТОК ДІЛОВОДНОГО РОКУ

Поновлення нумерації у реєстраційних формах

Формування документів у справи

Закриваємо минулорічну номенклатуру справ

Оформлення справ для передання в архів

Відбираємо документи для знищення

Переглядаємо інструкцію з діловодства

ДОКУМЕНЕТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Нормативне забезпечення документування управлінської інформації.

Класифікація документів

Розташування реквізитів и між зон на бланках документів

Вимоги до бланків документів

Вимоги до оформлення текстів документів

Особливості оформлення документів із застосування друкувальних засобів

СКЛАДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО – РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ

Статут

Штатний розпис

Положення про структурний підрозділ

Посадова інструкція

Інструкція

Правила

СКЛАДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО – РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ

Наказ з основної діяльності підприємства

Спільний наказ з основної діяльності двох підприємств одного рівня

Розпорядження

Акт

Протокол

РОБОТА ЗІ ВХІДНИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Приймання документів

Попереднє опрацювання документів

Реєстрація документів

Подання документів на розгляд та резолюцію керівництва

Передання документів виконавцям

Організація виконання вхідних документів

Витяги з наказів та копії наказів

Схема документа

Копія наказу і примірники документа

ПРАКТИКА ОФІСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

КАЛЕНДАР КОРПОРАТИВНИХ ПОДІЙ

Привід для заходу

Основні етапи успішних заходів

Як визначити настрій колективу

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ

Хто формує соцпакети і якими вони бувають

Поради фахівців

ПОШИРЕНІ ПОМИЛКИ ПОМІЧНИКА КЕРІВНИКА

Комунікаційні помилки

Організаційні помилки

ІМІДЖЕВІ ПОМИЛКИ

(Поширені Помилки Помічника Керівника)

Основні складові іміджу людини

Правило дії, образом і місця

ЗВІТ ПО ТЕЛЕФОННИМ ДЗВІНКАМ

Які бувають дзвінки

Журнал телефонних дзвінків

СТВОРЕННЯ БАЗИ ПРАЦІВНІКІВ КОМПАНІЇ

Види баз працівників

Створення централізованої бази працівників із загальним доступом

База працівників у редакторі Access