Місячник методичної роботи 2023 р.


Відповідно до плану методичної роботи ліцею традиційно в лютому в закладі проведено МІСЯЧНИК МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ. В цьому навчальному році педагогічний колектив працює над завданнями формувального етапу роботи над методичною проблемою «Реалізація особистісно-орієнтованих технологій навчання у сучасному освітньому процесі».

Кожна методична комісія в своїх методичних наробках висвітлила вибрану тему завдання формувального етапу:

Методична комісія майстрів в/н та викладачів спецдисциплін з підготовки операторів з обробки інформації та програмного забезпечення, електромеханіків з ремонту та обслуговування ЛОМ (голова комісії Людмила Добрянська): «Підвищення ефективності уроку, професійної майстерності викладача, майстра виробничого навчання».

  • Методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін природничо-математичного циклу (голова комісії Тетяна Руснак): «Підвищення якості викладання предметів як засобу удосконалення змісту і структури уроків, форм і методів навчання».
  • Методична комісія майстрів в/н та викладачів спецдисциплін з підготовки помічників вихователя, соціальних робітників (голова комісії Світлана Харівська): «Упровадження методів нетрадиційної, нестандартної організації освітньої діяльності здобувачів освіти».
  • Методична комісія майстрів в/н та викладачів спецдисциплін з підготовки секретарів керівника, діловодів, адміністраторів (голова комісії Галина Рогозевич): «Стажування викладачів та майстрів виробничого навчання з метою оволодіння сучасними виробничими технологіями, прийомами обслуговування технологічно складного обладнання».
  • Методична комісія класних керівників, бібліотекаря, керівника гуртка та вихователя гуртожитку (голова комісії Наталія Проскурняк): «Забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду».
  • Методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін суспільно-гуманітарного циклу (голова комісії Катерина Лупул): «Підвищення особистої педагогічної майстерності педагога».