Основи рекламного маркетингу і дизайну


Розглянуто на засіданні методичної комісії викладачів спецпредметів Чернівецького професійного ліцею сфери послуг і схвалено як посібник з предмета «Основи рекламного маркетингу і дизайну» для учнів ПТНЗ.

Укладач – Шевчук Н.Б., викладач, спеціаліст

ЗМІСТ

Тема 1.  Суть маркетингу. Маркетинг як ідеологія та мистецтво бізнесу.

Різний стан попиту та відповідні завдання маркетингу. Функції маркетингу………………5

Тема 2. Еволюція концепцій маркетингу та принципи маркетингу. Законодавчі

документи України щодо регулювання рекламної діяльності підприємств…………………7

Тема 3. Елементи системи управління маркетингом. Поняття та ознаки

середовища маркетингу. Маркетингові дослідження…………………………………..……11

Тема 4. Сегментування ринку та позиціонування товару на ринку.

Товарна політика маркетингу. Життєвий цикл товару………………………………………13

Тема 5. Цінова політика маркетингу. Визначення ціни та види цін.

Методи поширення та стимулювання збуту товару………………………………………….17

Тема 6. Завдання і значення реклами. Види реклами. Стильне

оформлення реклами……………………………………………………………………………..22

Тема 7. Збутова діяльність, її суть, економічне значення та організаційна

структура. Концепція управління збутом, її основні  функції та інформаційна

система збуту……………………………………………………………………………………25

Тема 8. Управління товарорухом та стимулювання збуту.

Суть та порівняльна ефективність пропаганди……………………………………………….28

Тема 9. Трудова поведінка, її основні закони

та основні принципи ефективного управління нею. Структура людської потреби………..33

Тема 10. Роль та функції агентів і комівояжерів.

Маркетинг послуг та маркетинг у сфері некомерційної діяльності…………………………37

Тема 11. Рекламний менеджмент та основні етапи розвитку реклами.

Фірмовий стиль та його складові частини…………………………………………………….42

Тема 12. Поняття дизайну. Огляд і класифікація об’єктів дизайну.

Мета, завдання і жанри дизайнерського мистецтва………………………………………….45

Тема 13. Роль дизайну в роботі адміністратора. Види дизайну службових приміщень…..46

Тема 14. Правильний підбір і створення гармонії кольорів.

Обов’язки адміністратора-дизайнера…………………………………………………………48

Тема 15. Принципи планування приміщень.

Оформлення службових приміщень, вітрин, зони обслуговування відвідувачів………….51

Тема 16. Кар’єра: сутність, види, чинники та етапи. Значення методів

менеджменту в системі роботи підприємств…………………………………………………54

Тема 17. Посади та заробітна плата працівників, зайнятих в сфері маркетингу

і менеджменту. Штатний розпис рекламного агентства…………………………………….69

Тема 18. Правила поведінки під час працевлаштування……………………………………62

Використана література………………………………………………………………………64