Основи професійної етики та естетики адміністратора


ОСНОВИ

ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ АДМІНІСТРАТОРА

Розглянуто на  засіданні методичної комісії  майстрів виробничого навчання та викладачів спецдисциплін з підготовки секретарів керівника, діловодів, адміністраторів, агентів з постачання конторських (офісних) службовців (бухгалтерія) Чернівецького професійного ліцею сфери послуг.

Упорядник:

Радомська Н.М., майстер в/н

ЗМІСТ

Передмова

1.      Вступ. Людина як предмет пізнання, спілкування і діяльність. Поняття професійної етики і естетики. Історія і розвиток світового етикету. Історія походження і розвиток понять «етика», «етикет». Міжособистісні стосунки в епоху середньовіччя та нового часу.

2.      Основні психологічні поняття категорій.        Етика. Естетика. Такт. Етикет. Мова і професія та мовний етикет. Мистецтво  спілкування. Мовні знання – один з основних компонентів професійної підготовки. Комунікативні засоби спілкування. Естетика вербального спілкування та техніки мовлення.

3.      Естетика організації адміністраторської справи. Естетичні вимоги до професії «Адміністратор». Морально-естетичні вимоги та їх значення. Засоби реалізації етичних та естетичних вимог у роботі адміністратора. Резюме.

4.      Естетика і професійна етика роботи адміністратора. Етикет ділової людини. Основні правила етикету. Професійна етика, етикет, знання законів і правил – один з головних способів грамотного формування іміджу керівника, співробітника або фірми взагалі. Одяг ділової людини. Візитні картки. Етичний рівень адміністратора.

5.      Значення етики і естетики. Значення етики і естетики для успішної реалізації поставлених завдань. Досвід зарубіжних і вітчизняних фірм з питань використання етики і естетики у роботі адміністратора.

6. Практикум з професії «Адміністратор».

7. Словник професійної термінології.

8. Література.

Передмова

Етичні категорії використовувалися людством у всі часи його існування. Спільне життя і діяльність неможливі без встановлення в явному або неявному вигляді норм, що визначають правильне і неправильне поводження, без критеріїв оцінки поведінки, вчинків, особистісних якостей людини. Категорії добра і зла, честі, гідності особистості, справедливості та багато інших використовуються постійно, до них апелюють в процесі ділових переговорів і бесід, вони служать аргументами у спорах, застосовуються для оцінки поведінки людей і організацій, формують соціально схвалювані особистості і бізнес.

Етичні норми і правила, категорії етики нормативного та оціночного характеру пронизують існування людини протягом усього її життя і у всіх сферах. По суті, сприйняття себе та інших людей, їх поведінки здійснюється через оцінку етичних якостей; вирішення проблем, прийняття рішень завжди відбувається з оглядкою на етичні норми і правила. Особливі повноваження, особлива відповідальність окремих соціальних і професійних груп людей призводить до необхідності акцентувати увагу на їх моральних якостях, на етиці їхньої поведінки.

Дослідження показали, що співробітники, цінності яких збігаються з цінностями організації, працюють більш ефективно і більше задоволені своєю роботою. Наявність у працівника цінностей, що суперечать цінностям компанії, є основним джерелом розчарувань, конфліктів і падіння продуктивності. Співробітники організацій часто стикаються з ситуацією етичної дилеми, коли ні одне з рішень не є бездоганним з моральної точки зору, і тільки наявність і виконання етичних норм і правил дозволяє приймати рішення, відповідні цінностям організації.

Правильне розуміння і застосування категорій етичного змісту в житті і діяльності людей є запорукою формування в діловій сфері атмосфери добра, справедливості, злагоди.

Матеріали даного посібника покликані продемонструвати поточний стан науки і практики ділової етики кваліфікованого робітника сфери послуг як складної і великої живої системи, існуючої у свідомості і діяльності людей і суспільства.