Офісні комп’ютерні технології


ОФІСНІ

Комп’ютерні технології

Матеріали посібника розглянуті на засіданні методичної комісії з підготовки секретарів керівника, діловодів, адміністраторів, обліковців бухгалтерських даних, агентів з постачання Чернівецького професійного ліцею сфери послуг. Схвалені в якості посібника з виробничого навчання секретарів керівника, діловодів, адміністраторів, обліковців бухгалтерських даних, агентів з постачання ПТНЗ.

ОФІСНІ Комп’ютерні технології

Класифікація програмних продуктів. Сервісне програмне забезпечення. Операційна система.

      Навчально-методичний посібник ВАЛЬКО Н.В., КУЗЬМИЧ Л.В. створений для студентів напрямів підготовки «Інформатика», «Програмна інженерія» адаптований для учнів ПТНЗ з підготовки секретарів керівника, діловодів, адміністраторів, обліковців бухгалтерських даних, агентів з постачання майстром в/н І категорії ГРІНЧЕСКУ Г.В.

Зміст

 1. Класифікація програмних продуктів. сервісне програмне забезпечення. операційна система                                                          6
 2. Інтернет-технології. електронна пошта                                               18
 3. Створення та редагування графічних файлів. редактор Paint            28
 4. Створення текстових документів. редактор Мs Word                        34
 5. Робота з об’єктами в Мs Word                                                              45
 6. Робота з багатосторінковими документами                                        54
 7. Створення серійних документів в Мs Word                                        60
 8. Створення електронних таблиць в Мs Excel                                       63
 9. Технологія роботи з функціями в Мs Excel                                         70
 10. Створення вкладених функцій. фільтрація даних в Мs Excel            74
 11. Робота з діаграмами в Мs Excel                                                            84
 12. Введені таблиці в Мs Excel                                                                   88
 13. Проектування бази даних. створення таблиць та форм в Мs Access93
 14. Технологія створення запитів  та звітів в Мs Access                        101
 15. Технологія створення багатотабличної бази в Мs Access                117
 16. Створення презентацій пакетом  Мs Power Point                              114
 17. Створення схем та моделей  пакетом Мs Visio                                 123

Список використаних джерел                                                             128