Тиждень Духовності у Чернівецькому професійному ліцеї сфери послуг


#ТижденьДуховності2023 #НПВБуковини2023

Бібліотекар ліцею Бікбаєва Л.П. разом з керівником гуртка «Благовіст» Грінческу Г.В. оформили виставку християнської літератури «Світильник Істини». Також гуртківці організували виставку малюнків, підбірку віршів та влучних висловів про Біблію.

Керівниками навчальних груп протягом тижня буде організовано проведення виховних справ на тему: «Біблія у моєму житті».

Формування духовного світу людини – велике і складне завдання, що стоїть сьогодні у центрі уваги, тому основна суть – це визначення усіх шляхів для виконання духовності підростаючого покоління.

У формуванні духовності підростаючого покоління чільне місце займає світогляд як узагальнена система поглядів на світ і на своє місце в ньому. Світогляд є визначальним у житті людини, спрямовує її поведінку, пізнавальну і творчу діяльність, сприяє системності одержаних знань, вражень, спостережень..

Формування духовності людини не може обійтись без родинно-побутової культури, в якій найбільш повно закладені норми стосунків у сім’ї, виховання шанобливого ставлення до батьків, жінки-матері, дідуся, бабусі та ін. Зміст родинно-побутової культури сприяє збереженню рідної мови, традицій, історії, родоводу, забезпечення духовної єдності поколінь, неперервність минулого – сучасного – майбутнього нації, суспільства загалом.

Серцевиною духовності є моральність. Моральність – ніщо інше, як діяльність, обумовлена ідеєю добра.

Духовний світ людини глибокий, багатогранний, не пізнаний до кінця. Чим він багатший, тим цікавіша людина, тим змістовніше й прекрасніше її життя. На сторожі нашої духовності, нашої душевної чистоти стоять вічні обереги, про які народ говорить: це загальнолюдські цінності. Мамина колискова, молитва до Бога, батьківське благословення, родинне вогнище – такий далеко не повний перелік тих скарбів, які очищають і ошляхетнюють нашу душу, оберігають її від скверни і прагматизму, користолюбства, зрадливості…

Загалом, література, особливо класична, є щедрим джерелом духовних та моральних цінностей людства. Тому бібліотека має унікальну можливість відкривати це джерело підростаючому поколінню.

Формування духовності також тісно пов’язано з релігійними виховними традиціями. Кожна релігія взаємодіє з культурою відповідного етносу. Церква виховує у молоді патріотичні почуття, милосердя, повагу до батьків і старших поколінь, регламентує доброзичливі норми стосунків між людьми, тривалий час залишаючись духовною і моральною опорою людства.

Отже, щоденне усвідомлення необхідності розуміння проблем ближнього, долання конфліктів, суперечностей – єдино можливий вихід і головний розвиток цивілізованих держав в умовах глобальних проблем.

Наш обов’язок – не допускати, щоб майбутні покоління, наша молодь були заражені вірусом ненависті та ксенофобії.