STEM-тиждень–2023


У РАМКАХ ФЕСТИВАЛЮ «STEM-ВЕСНА–2023»

STEM-тиждень триває, і цього разу 27 квітня здобувачі освіти продемонстрували свої навички під час засідання гуртка «Математика у прикладних задачах». Керівник гуртка – Микола ЧЕРЕПУХІН викладач математики і інформатики, спеціаліст.

Здобувачі освіти намагалися використати знання отримані під час вивчення математики в інших науках. Так тему «многогранників» з геометрії можна поєднати з темою «кристалічні ґратки» у фізиці, і «будовою молекул» у хімії. Здобувачі освіти під час засідання гуртка створювали макети молекул, які аналізували як певний вид многогранників. Робота з макетами розвиває у здобувачів освіти просторову уяву, краще сприйняття теоретичного матеріалу.