Навчений – отже, захищений!


Навчений – отже, захищений!

Навчання та інструктажі працівників з питань охорони праці є невід’ємною складовою частиною системи управління охороною праці.

Працівники під час прийняття на роботу та в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, із надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії. Це вимога ст. 18 Закону України “Про охорону праці”.

На виконання цієї вимоги у нашому навчальному закладі протягом року проводяться відповідні навчання з охорони праці. Чергове навчання з питань охорони праці, пожежної та електробезпеки, цивільного захисту та надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку проходило з 10 по 14 січня 2022 року. Програмою передбачено 20 годинне навчання, до якої включені як лекції та консультації, так і практичні навчання. Підсумком став екзамен.

Призначеною наказом по ліцею комісією розроблені тестові завдання. При формуванні завдань за основу взято Державні нормативні акти з охорони праці. Питання вибрані з тих розділів документів, знання яких найбільш необхідні для окремого підрозділу нашого закладу освіти.

Метою цього навчання є дотримання працівниками ліцею основних навичок з охорони праці для безпечного ведення робіт. Контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань із цих питань здійснює служба охорони праці ліцею.

Заплановане навчання пройшло успішно. Це показали результати тестів. Інженерно-педагогічний колектив знає нормативно-правові акти з ОП. Виконання ситуативних задач показали, що працівники можуть успішно застосовувати їх у роботі.

Інженер з охорони праці Ганна Федорак