Навчання з ОП та БЖД для майстрів виробничого навчання та викладачів ліцею


ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ»

НАКАЗ

_______________                                                                                  № _____

Про порядок проведення

інструктажів із охорони праці

та безпеки життєдіяльності

На виконання Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017  № 1669, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, та Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в Чернівецькому професійному ліцеї сфери послуг, затвердженого директором ліцею 28.12.2019 р., та з метою належної та безпечної організації освітнього процесу в ліцеї, створення безпечних умов для здобувачів освіти

НАКАЗУЮ:

  1. Інженеру з охорони праці Г.М.Федорак 15 серпня для майстрів виробничого навчання та 29 серпня 2023 року для викладачів ліцею організувати і провести навчання «Порядок проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності із здобувачами освіти з відповідними записами в журналі реєстрації теоретичного навчання з питань охорони праці».
  2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о.директора                                                         Орися ЦИМБАЛ

Ганна ФЕДОРАК

Юрисконсульт

__________Євгенія МОРОЗ

«____»_________ 20___ р.

Посилання на презентацію:

https://docs.google.com/presentation/d/1GN3VpxiFRY49rVF8nczmqllKNL5o-zGq/edit?pli=1#slide=id.p1

Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом Міністерстваосвіти і науки України 26.12.2017  № 1669) та на виконання плану роботи служби охорони праці у Чернівецькому професійному ліцеї сфери послуг інженером з охорони праці проведені навчання з викладачами, майстрами виробничого навчання за темою «Проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності із здобувачами освіти».

Метою навчання є донесення до слухачів вимог державних нормативних актів та діючих Положень з питань організації проведення та реєстрації інструктажів із здобувачами освіти.