Наказ про педагогічне наставництво і організацію роботи “Школи молодого педагога”


ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ»

НАКАЗ

31.08.2023 р.                                                                                 № 132

Про педагогічне наставництво і організацію

роботи «Школи молодого педагога»

З метою підвищення фахового, методичного, психолого-педагогічного, загальнокультурного рівня та  професійної підготовки молодих спеціалістів

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити роботу «Школи молодого педагога» з 1 вересня 2023 р.

2. Керівником ШМП призначити методиста ліцею Симонову Л.М.

3. Затвердити склад слухачів «Школи молодого педагога»:

            1. Кусяк К.А. (третій рік навчання)

            2. Черепухін М.І. (третій рік навчання)

            3. Андрейчук О.І. (перший рік навчання)

4. Визначити напрямки роботи з молодими спеціалістами у Школі молодого педагога.

5. З метою здійснення допомоги з питань організації навчально-виховного процесу, освоєння методики проведення уроків, позанавчальної роботи зі здобувачами освіти призначити наставниками для молодих спеціалістів:

1. Кусяк К.А., викладача – Чиж С.М., викладача;

2. Черепухіна М.І., викладача – Руснак Т.Т., викладача;

3. Андрейчука О.І., майстра – Андрейчук І.С., майстра

6. Наставникам надавати практичну допомогу з питань науково-теоретичної підготовки з професії, методики викладання, володіння сучасною методологією, активізації навчальної діяльності здобувачів освіти, впровадження передового педагогічного досвіду, глибокого вивчення державних і нормативних документів.

7. Педагогам – наставникам до 20.09.2023 року скласти індивідуальні плани роботи з молодими спеціалістом.

8. Головам методичних комісій Руснак Т.А. і Добрянській Л.Г. здійснювати контроль за результатами педагогічного наставництва.

9. Заслухати на засіданнях методичних комісій в січні 2024 року інформацію про роботу з молодими спеціалістами та в червні 2024 – річні звіти наставників.

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Т.в.о. директора                                                                           Орися ЦИМБАЛ

Юрисконсульт

__________ Євгенія МОРОЗ

«____»_________ 20___ р.

Лідія СИМОНОВА