Наказ про педагогічне наставництво і організацію роботи “Школи молодого педагога”


ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ»

НАКАЗ

___ ______ 2021 р.                                                                                                          №____                                             

Про педагогічне наставництво і організацію

роботи «Школи молодого педагога»

З метою підвищення фахового, методичного, психолого-педагогічного, загальнокультурного рівня та  професійної підготовки молодих спеціалістів

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити роботу «Школи молодого педагога» з 1 вересня 2021 р.

2. Керівником ШМП призначити методиста ліцею Симонову Л.М.

3. Затвердити склад слухачів «Школи молодого педагога»:

            1. Зеленько С.І. (третій рік навчання);

            2. Черепухін М.І. (перший рік навчання);

            3. Смольнікова К.А. (перший рік навчання).

4. Визначити напрямки роботи з молодими спеціалістами у Школі молодого педагога.

5. З метою здійснення допомоги з питань організації навчально-виховного процесу, освоєння методики проведення уроків виробничого навчання, позанавчальної роботи зі здобувачами освіти призначити наставниками для молодих спеціалістів:

1. Зеленька С.І., майстра в/н – Чосик Н.І., майстра в/н;

2. Черепухіна М.І., викладача – Руснак Т.Т., викладача;

3. Смольнікової К.А., викладача – Лупул К.В., викладача.

6. Наставникам надавати практичну допомогу з питань науково-теоретичної підготовки з професії, методики викладання, володіння сучасною методологією, активізації навчальної діяльності здобувачів освіти, впровадження передового педагогічного досвіду, глибокого вивчення державних і нормативних документів.

7. Педагогам – наставникам до 20.09.2021 року скласти індивідуальні плани роботи з молодими спеціалістом.

8. Головам методичних комісій Добрянській Л.Г., Лупул К.В. і Руснак Т.А. здійснювати контроль за результатами педагогічного наставництва.

9. Заслухати на засіданнях методичних комісій в січні 2022 року інформацію про роботу з молодими спеціалістами та в червні 2022 – річні звіти наставників.

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор                                                                                                   Орися ЦИМБАЛ

Юрисконсульт

__________ Є.Мороз

«____»_________ 20___ р.

Лідія Симонова