Мова освітнього процесу


Державна мова – українська. Мова освітнього процесу – українська.

Закон України

Про забезпечення функціонування української мови як державної

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 21, ст.81)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text