Місячник з охорони праці


НАКАЗ

_________2023 р.                                                                         №______

Про проведення місячника

з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

в ліцеї в 2023 році

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,  «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 «Про День охорони праці», Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 № 100/31552, листа Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 10.03.2023 № 66, Плану роботи Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) та з метою підвищення уваги учасників освітнього процесу до дотримання належних умов праці, навчання, відпочинку, вивчення та використання на практиці правил основ безпеки життєдіяльності, на попередження травматизму та загибелі дітей, дорослих при виникненні різного роду надзвичайних ситуацій

НАКАЗУЮ:

 1. 1.  З 10 квітня по 12 травня 2023 року провести в ліцеї місячник з охорони праці, безпеки життєдіяльності, враховуючи встановлений режим роботи навчального закладу.
 2. Затвердити План заходів щодо підготовки та проведення в ліцеї місячника з охорони праці та безпеки життєдіяльності (далі – План заходів), що додається.
 3. У рамках зазначеного місячника провести, виходячи із встановленого режиму роботи ліцею:
  1. З 24 по 28 квітня 2023 року – Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Розробити і затвердити План заходів щодо підготовки та проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності (додаються).
  1. 28 квітня 2023 року – Єдиний «День охорони праці» з нагоди Всесвітнього дня охорони праці.
 4. Педагогічним працівникам, виходячи із встановленого режиму роботи ліцею забезпечити виконання Плану заходів.
 5. Службі з охорони праці разом з комісією адміністративно-громадського контролю провести практичну перевірку стану охорони праці, готовності ліцею до ефективних дій щодо захисту учасників освітнього процесу в разі виникнення надзвичайних ситуацій, можливих терористичних актів тощо.
 6. Інженеру з охорони праці до 12.05.2023 року надіслати інформацію про виконання заходів місячника з охорони праці  та безпеки життєдіяльності в КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів області» на електронну адресу stepan1215@ukr.net та розмістити на сайті ліцею.
 7. Наказ розмістити на сайті ліцею та ознайомити відповідальних осіб під підпис.
 8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Лакатуш А.В..

Т.в.о.директора                                                         Орися ЦИМБАЛ

Юрисконсульт

__________ Є.МОРОЗ

«____»_________ 20___ р.

План заходів

з підготовки і проведення у Чернівецькому професійному ліцеї сфери послуг

місячника з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2023 році

з/пЗміст заходівВідповідальні за виконанняВідмітки про виконання (виконано, виконано частково, не виконано) 
І. Правові та організаційні заходи
1.1Здійснити перевірку нормативних документів з питань охорони праці: 
1.1.1Наказів про призначення відповідальних осіб за: – організацію охорони та безпеку життєдіяльності праці в закладі освіти; – пожежну безпеку; – експлуатацію електрогосподарства;Комісія з Адміністративно-громадського контролю  
1.1.2.Інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності;Комісія з Адміністративно-громадського контролю  
1.1.3.Журналів реєстрації інструктажів: – з охорони праці та безпеки життєдіяльності; – з пожежної безпеки; – з електробезпеки;Комісія з Адміністративно-громадського контролю  
1.2.Здійснити перевірку виконання заходів  з охорони праці, передбачених колективним договоромСлужба ОП, голова профспілки  
1.3.Переглянути та внести за потреби зміни в заходи щодо запобігання виникненню нещасних випадків невиробничого характеру серед учасників освітнього процесуСлужба ОП,  голова профспілки  
1.4.Провести моніторинг стану приміщень, будівель, технічних споруд та території ліцею, розробити заходи щодо усунення виявлених недоліківПостійно діюча технічна комісія з  
2. Класи безпеки 
2.1.Здійснити перевірки: 
2.1.1.Наказу щодо створення класу безпеки та призначення відповідальних осіб за організацію роботи та методичне наповненняДиректор, служба ОП  
2.1.3.Приміщення класу безпеки та облаштування відповідних зонДиректор, служба ОП  
3. Гігієна навчання та праці і виробнича санітарія 
3.1.Здійснити перевірки: 
3.1.1.Відповідності приміщень вимогам гігієни навчання та праці, забезпечення засобами індивідуального захисту, антисептичними та дезінфекційними засобами учасників освітнього процесу;Директор ліцею, фельдшер, голова профкому, інженер з ОП  
3.1.2.Дотримання вимог протиепідемічних заходів відповідно до постанов головного санітарного лікаряДиректор ліцею, фельдшер, голова профкому, інженер з ОП  
3.1.3.Своєчасного проходження медичних оглядів працівниками та проведення медичних оглядів здобувачів освіти;Директор ліцею, фельдшер, голова профкому, інженер з ОП  
3.1.4.Наявність медичних аптечок у кабінетах, кабінетах-майстернях, адміністративних приміщеннях, наявність в них медикаментів та термін їх  придатності;Директор ліцею, фельдшер, голова профкому, інженер з ОП  
3.2.Провести з усіма учасниками освітнього  процесу заняття з вивчення алгоритму дій у разі настання випадків травматизму учнів, та правил надання домедичної допомоги при отриманні травм тощофельдшер, викладач спецдисциплін  
4. Електробезпека 
4.1.Здійснити перевірки:  
4.1.1.Наявності групи допуску у відповідальних осіб та осіб, що працюють з електрообладнаннямСлужба ОП  
4.1.2.Своєчасного проведення перевірки опору ізоляції та заземлення, занулення, та наявності відповідного актуСлужба ОП  
4.1.3.Наявності електричних схем у щитах, знаків електробезпеки, попереджувальних написів, сигнальних фарбувань, схемВідповідальна особа за експлуатацію електрогосподарства  
4.1.4.Справності електропроводки, розеток, вимикачів, контуру заземлення, приладів освітлення тощоВідповідальна особа за експлуатацію електрогосподарства  
5. Пожежна безпека 
5.1.Здійснити перевірки:  
5.1.1.Наявності інструкцій з пожежної безпеки у закладі освіти;Відповідальні особи за пожежну безпеку  
5.1.2.Укомплектованості первинними засобами пожежогасіння ;Завгосп, відповідальні особи за пожежну безпеку  
5.1.3.Наявності планів евакуації в приміщенні ліцею, порядку оповіщення та дій учасників освітнього  процесу на випадок пожежі чи НСЗавгосп, відповідальні особи за пожежну безпеку  
5.2.Провести практичний тренінг з евакуації учасників освітнього процесу з приміщення ліцею (скласти протокол)Директор ліцею, відповідальні особи за пожежну безпеку  
6. Охорона праці, безпека життєдіяльності 
6.1.Організувати проведення в ліцеї батьківських зборів з тематики запобігання травматизму серед дітей у закладі освіти, побуті, громадських місцяхЗаступник директора з ВР, майстри виробничого навчання, класні керівники  
6.2.Оновити матеріали куточків, інформаційних стендів з охорони праці, безпеки життєдіяльностіЗавідуючі кабінетами, кабінетами-майстернями  
6.3.Провести огляди-конкурси, вікторини, естафети на знання правил безпечної поведінки та з питань профілактики невиробничого травматизму («Кращий за професією», «Краще робоче місце», «Кращий знавець правил з охорони праці» тощо)Заступник директора з ВР, інженер з ОП, майстри виробничого навчання, керівники груп  
6.4.Підготувати до 28 квітня 2023 року тематичні випуски стінгазет, присвячених Дню охорони праці, висвітлити хід проведення заходів на сайті ліцею.Майстри виробничого навчання, керівники груп, відповідальна особа за поповнення сайту  
6.5.Організувати та провести виставки  засобів індивідуального захисту, наочних посібників, засобів навчання та пропаганди з питань охорони праці до Всесвітнього дня охорони праціВикладач предмету «Охорона праці», інженер з ОП, бібліотекар  
7. Підбиття підсумків місячника охорони праці 
7.1.Організувати випуск тематичних стіннівок, присвячених проведенню місячника з охорони праці,  висвітлення ходу місячника на сайті,Майстри виробничого навчання, класні керівники, відповідальна особа за поповнення сайту ліцею  
7.2.Організувати обговорення на інструктивно-методичній нараді результатів проведення місячника з охорони праці, а також стану охорони праці та безпеки життєдіяльності в ліцеїДиректор ліцею  
7.3.Видати наказ про підсумки проведення місячника з охорони праці та безпеки життєдіяльностіДиректор ліцею  
7.4.Подання звітів в КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів області» на електронну адресу stepan1215@ukr.net »Інженер з ОП  

Інженер з ОП                                                               Ганна ФЕДОРАК