Методичні розробки уроків професійного спрямування з фізики


Методичні розробки уроків

професійного спрямування з фізики

Розглянуто на засіданні методичної комісії викладачів загальноосвітніх дисциплін природничо-математичного циклу і схвалено для електромеханіків з ремонту та обслуговування ЛОМ та помічників вихователя.

Підготувала: Руснак Т.А.,

викладач фізики, спеціаліст І категорії

Уроки професійного спрямування для електромеханіків з ЛОМ

 • Будова та властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла.
 • Рідкі кристали.
 • Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання.
 • Закон Ома для повного кола. Робота та потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричними пристроями.
 • Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.
 • Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнітні властивості речовини.
 • Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів.
 • Застосування фотоефекту. Люмінесценція
 • Атомні й молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування. Рентгенівське випромінювання.
 • Дисперсія світла. Поляризація світла. Визначення довжини хвилі за допомогою дифракційної решітки.
 • Електроємність. Конденсатори та їх використання.
 • Ядерна енергетика та екологія. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання

Уроки професійного спрямування для помічників вихователя

 • Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування.
 • Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря.
 • Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла.
 • Деформація. Закон Гука.
 • Будова та властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла.
 • Рідкі кристали
 • Звукові коливання.