Методична система навчання основам технології та робототехніки як складової Stem-освіти. Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції


https://drive.google.com/file/d/1OrZ_6bl4uyjh0N-0OC3JozPJ9BbC3JmH/view?usp=sharing