Матеріали методичного місячника. Лютий 2022 р.


МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО МІСЯЧНИКА

лютий 2022 року

Голова методичної комісії. Проблема над якою працює методична комісія

з/пПІБ педагогаВид і Тема напрацювання

Лупул К.В. – методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін суспільно-гуманітарного циклу. «Особистісно орієнтоване навчання як розвиток інтелектуально-пізнавальних здібностей здобувачів освіти»

1.Чиж С.М.Методична розробка «Особистісно орієнтована технологія навчання та виховання» Методична розробка плану проведення години спілкування
2.Лупул К. В.Доповідь «Розвиток творчості здобувачів освіти через впровадження особистісно зорієнтованих технологій на уроках української мови та літературі» Кав’ярня – гравікон «Авторська мовознавча кухня»
3.ПроскурнякН.М.Відкритий урок. «Зображення відчуження особистості у новелі Ф. Кафки «Перевтілення». Образ Грегора Замзи. Композиція та символіка твору» Відкрите засідання літературної студії «Перехрестя»
4.СмольніковаК.А.Доповідь «Особистісно орієнтований підхід у вивченні англійської мови» «THE WORLD OF PROVERBS-THE WORLD OF WISDOM»
5.Лопатюк І.ІДоповідь «Діджиталізація української освіти – компетенції ХХІ століття» Методична розробка плану відкритого уроку з французької мови
6.Кияшко А. КДоповідь «Особистісно зорієнтований підхід у системі навчання німецької мови»

Руснак Т.А. – методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін природничо-математичного циклу. «Методи впровадження особистісно-орієнтованого навчання в освітньому процесі»

1.Андрусяк Т.В.Майстер-клас «Створення вправ для змішаного навчання за допомогою платформи WORDWALL
2.Безерко І.В.Методична розробка відкритого уроку з предмета «Захист України» на тему «Вступ»
3.ГалицькаЛ.М.Доповідь: «Підвищення якості знань на основі впровадження інтерактивних технологій на уроках математики» Методична розробка плану відкритого уроку з предмета «Математика»
4.Ерлескас І.П.Доповідь: «Дистанційне навчання та фізична культура. Табата – в освітньому процесі».
5.Мельник Н.Б.Доповідь: «Формування предметних компетентностей при вивченні географії»
6.Руснак О.О.Доповідь: «Фізичне виховання – запорука здоров’я здобувачів освіти» Доповідь: «Особисто-орієнтовані підходи на уроках фізичної культури і здоров’я»
7.Руснак Т.А.Статті:  «STEАМ освіта на уроках фізики».«STEАМ освіта на уроках технології». Методична розробка відкритого уроку на тему «Малі тіла сонячної системи» Доповідь: «Формування  у здобувачів ліцею навчально-дослідницьких умінь з фізики засобами мультимедіа»
8ЧерепухінМ.І.Статті: ««STEАМ освіта на уроках математики».«Використання комп’ютерних технологій при вивченні математики» Доповідь: «Практична реалізація особистісно-орієнтованого підходу на уроках математики» Доповідь «Методика розв’язування стереометричних задач на уроках математики»

Добрянська Л.Г. – методична комісія майстрів в/н та викладачів спецдисциплін з підготовки ООІтаПЗ, електромеханіків з ремонту та обслуговування ЛОМ. «Використання сучасних інтерактивних технологій навчання, як забезпечення високого рівня розвитку особистості здобувачів освіти»

1Андрейчук І.С.Доповідь: «Формувальне оцінювання». Методична розробка плану відкритого уроку виробничого навчання на тему: «Оформлення та форматування тексту, таблиць»
2ДобрянськаЛ.Г.Доповідь: «Творче використання прогресивних технологій навчання та сучасних прийомів педагогічної техніки у процесі професійної підготовки». Методична розробка «Система модульного професійного навчання» Доповідь «Особистісно-орієнтоване навчання в ПТНЗ, впровадження сучасних технологій на уроках виробничого навчання з метою підготовки кваліфікованих робітників згідно сучасних вимог підприємств замовників кадрів»
3Зеленько С.І.Доповідь: «Використання інтерактивних методів навчання на уроках». Методична розробка плану відкритого уроку виробничого навчання з професії «Електромеханік з ЛОМ».
4Косован Т.К.Доповідь: «Інформаційно-комунікаційні технології та їх роль в освітньому процесі». Методична розробка плану відкритого уроку виробничого навчання з професії «ООІтаПЗ».
5Купіна Н.М.Доповідь: «Цифрові технології».
6Пінюк С.А.Методична розробка: «Організація самостійної роботи здобувачів освіти на уроках з використанням інтерактивних технологій навчання».
7СимоноваЛ.М.Доповідь: «Інтерактивні та нетрадиційні  форми методичної роботи у закладі професійної освіти».
8Чосик Н.І.Стаття: «Інтерактивне навчання, як чинник розвитку особистості».

Рогозевич Г.М. – методична комісія майстрів в/н та викладачів спецдисциплін з підготовки секретарів керівника, діловодів, адміністраторів. «Формування конкурентоспроможного майбутнього кваліфікованого робітника шляхом впровадження особистісно-орієнтованого навчання на уроках професійно-теоретичного та виробничого навчання».

1.Рогозевич Г.М.Доповідь «Застосування інноваційних методик на уроках виробничого навчання в професійно-технічних навчальних закладах» Тренінг для педагогів «Професійне самовдосконалення в умовах особистісно-орієнтованого навчання» Міні-тренінг для членів методичне комісії «Професійна компетентність педагога»
2.Калинюк І.М.Доповідь «Професійні кроки підвищення конкурентоспроможності випускника ЗП(ПТ)О в сучасних умовах» Методична розробка відкритого уроку виробничого навчання
3.Зебачінська Л.А.Доповідь «Проблемне навчання на уроках виробничого навчання»
4.Чосик А.М.Доповідь «Формування самоосвітньої компетентності здобувачів освіти» Доповідь «Smart в освіті: вплив технологій на педагогів і здобувачів освіти» Методична розробка «Освітні виклики інформаційного суспільства»
5.Грінческу Г.В.Стаття «Роль майстра виробничого навчання в організації освітнього процесу та якості формування фахової компетентності майбутніх кваліфікованих робітників»
6.Лакатуш А.ВМетодична розробка «Синхронне й асинхронне навчання. Моделі змішаного навчання».
7.Ковтюх Я.Д.Доповідь «Особистісно-орієнтований підхід до формування особистості майбутнього кваліфікованого робітника»
8.ПроскурнякН.М.Методична розробка відкритого уроку із українського ділового мовлення Виховна справа з елементами тренінгу для здобувачів освіти професії «Секретар керівника»«Створення формули успіху»

Харівська С.В. – методична комісія майстрів в/н та викладачів спецдисциплін з підготовки помічників вихователя, соціальних робітників. «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу»

1.Чоп’юк Т.М.Методична розробка «Розвиток творчої особистості у поза навчальній діяльності» Доповідь «Діяльнісний підхід у навчанні як мотивація для розвитку інновацій» Виховний захід «Добро спішить творити люди»
2.Безерко І.В.Методична розробка «Компетентнісний підхід – як вимір соціалізації особистості в умовах освітнього середовища» Доповідь «Моральність – як світ суб’єктивних переживань»
3.Ткач Л.І.Стаття «Формування здорового способу життя здобувачів освіти як маркер виховного освітнього простору закладу професійної (професійно-технічної) освіти»
4.Харівська С.В.Флеш-тренінг для педагогів «Психологічне благополуччя та резілієнс сучасного педагога». Тренінг для здобувачів освіти «Як протистояти булінгу»
5.Білінська О.В.Доповідь «Самоосвіта – один із шляхів підвищення професійної майстерності» Гра для педагогів «Креативність – як один з компонентів професійної компетентності сучасного педагога» Стаття «Використання квесту як засобу активізації навчальної діяльності здобувачів освіти»
6.Михайлишина Г.Т.Доповідь «Соціалізація особистості в умовах компетентнісного підходу» Відкрите заняття гуртка ужитково – прикладного мистецтва на тему: «Виготовлення ялинкових прикрас»
7.Корнійчук І.В.Доповідь «Сучасні інноваційні інтерактивні методи дистанційного навчання в умовах карантину»

Проскурняк Н.М. – методична комісія класних керівників, бібліотекаря, керівника гуртка та вихователя гуртожитку «Впровадження сучасних освітніх технологій – шлях для модернізації ПТО. Особистісно-орієнтований підхід у вихованні, як запорука створення оптимальних умов для розвитку особистості»

1.Бікбаєва Л.П.Година спілкування (вікторина) до Дня Збройних сил України. «Козацькому роду нема переводу» Методичні рекомендації для проведення виховної справи «День вишиванки в Україні: традиції та особливості свята»
2.Руснак Т.А.Виховна справа «Ми пам’ятаємо Вас…» Методична розробка уроку мужності «Україна понад усе!»
3.Чиж С.М.Методична розробка сценарію уроку мужності «14 жовтня – День захисника та захисниць України» Сценарій виховного заходу «Молода кров героїв Крут»
4.Лупул К.В.Доповідь «Національно-патріотичне виховання здобувачів освіти на уроках української мови та літератури» Методична розробка плану уроку мужності «Буковинське Віче 3 листопада 1918р.»
5.ПроскурнякН.М.Челендж ЧЕРВОНА_РУТА «Я піснею Вам серце зігріваю! (до 70-річчя Н.Яремчука)» Перший урок «Щоб у серці жила Батьківщина: 30 років незалежності України» Урок мужності «Україна починається з тебе»
6.Стратичук І.А.Виховний захід «Колискова – код народу» Методична розробка виховного заходу «Щедрівка й Колядав нашу хату загляда»
7.Артьомова А.С.Методична розробка сценарію виховного заходу «Назарій Яремчук: обірваний політ»
8.Купіна Н.М.Виховна справа «Ніхто не забутий, ніщо не забуте! Пам’ятаємо Вас ветерани!»
9.Ткач Л.ІДоповідь «Стратегічні підходи до національно-патріотичного виховання учнівської молоді»