Комп’ютерні технології


Комп’ютерні технології

Методичний посібник з вивчення предмета

Розглянуто на засіданні  методичної комісії викладачів спецдисциплін  Чернівецького професійного ліцею сфери послуг. Схвалено як посібник  з вивчення  предмета  «Комп’ютерні технології» для учнів ПТНЗ.

Даний посібник дає можливість засвоїти програми основні принципи роботи з  апаратним та програмним забезпеченням, операційними  системами, текстовим редактором Word, електронними таблицями Excel, базами даних Access, графічними  програмами (програми для створення презентацій, програми верстки), архіваторами та антивірусними програмами, програмами сканування та розпізнавання тексту, електронними словниками та перекладачами.

Основне завдання курсу – навчити учнів максимально ефективно використовувати персональний комп’ютер, операційні системи, утиліти,  вміти проводити обробку тексту, таблиць, графіки за допомогою комп’ютера.

Посібник  розроблений для професії «Секретар керівника» з предмета «Комп’ютерні технології».

ЗМІСТ

1. АРХІТЕКТУРА І КОНФІГУРАЦІЯ КОМП’ЮТЕРА І МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ СИСТЕМИ

1.1. Склад комп’ютера і взаємодія між вузлами. Обмін даними між зовнішніми пристроями і мікропроцесорною системою. …………7 1.1.1. Архітектура  (структура)  комп’ютера…………………………..…8 1.2. Інтерфейси: системний, розподілених систем управління, локальних обчислювальних систем, мультипроцесорних систем. Периферійні пристрої. Організація відеопристроїв комп’ютера.10

1.2.1.Організація відеопристроїв комп’ютера………………………….12

1.2.2. Відеока́рта……………………………………………………………13

2. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

2.1.Використання менеджера програм. Використання менеджера файлів. Обмін даними між програмами. Захист і архівація інформації.

2.1.1.Обмін даними між програмами. 14

2.1.2. Файловий менеджер………………………………………………….16

2.1.3. Програма Провідник Windows: особливості використання……….17

2.1.4. Користувальницький пошук в Провіднику…………………………18

2.2.Віруси. Антивірусні програми  

2.2.1. Класифікація…………………………………………………………..20

2.2.2. Класифікація антивірусних продуктів………………………………21

2.3. Архіватори

3. ОБРОБКА ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Робота в текстових редакторах. Завантаження текстового редактора. Вікно текстового редактора. Меню, режими перегляду документів.

3.1.1. Інтерфейс програми Word 2007. 23

3.1.2. Додаткові елементи керування. 25

3.1.3. Вікна документів. 26

3.2. Введення, редагування і форматування текстової інформації Перевірка орфографії і граматики. Засоби оформлення документів.

3.2.1. Форматування символів. 27

3.2.2. Форматування абзаців. 28

3.2.3. Форматування сторінок. 29

3.2.4. Встановлення меж.. 31

3.3. Побудова і форматування таблиць. Робота з колонками.

3.3.1. Створення таблиці 32

3.3.2. Форматування таблиці 34

3.3.3. Редагування таблиці 35

3.3.4. Виконання обчислень. 36

3.3.5. Створення колонок  ……………………………………………………37

3.4. Робота з графічними об’єктами. Взаємне розміщення тексту і графіки

3.4.1. Створення графічних об’єктів. 38

3.4.2. Форматування графічного об’єкту. 39

3.4.3. Вставка математичних формул. 41

3.5. Перегляд і друкування документу у Word 2007                  

3.5.1. Попередній перегляд документу. 42

3.5.2. Швидкий друк. 43

4. ОБРОБКА ТАБЛИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Запуск програми Microsoft Excel. Створення, відкриття і збереження файлів-книг. Вікно програми. Меню і панелі інструментів. Робота з вікнами і аркушами книг.

4.1.1. Інтерфейс  Excel 2007. 45

4.1.2. Вкладки  Excel 2007. 46

4.1.3. Основні параметри електронних таблиць. 48

4.2. Введення і редагування даних. Переміщення по таблиці і виділення фрагментів електронної таблиці. Форматування комірок  і діапазонів комірок.

4.2.1. Виділення комірок, рядків і стовпців. 49

4.2.2. Діапазон комірок. 50

4.2.3. Основні типи  і формати даних. 51

4.3. Використання формул при обчисленнях в таблицях. Майстер функцій, категорії функцій. Виконання обчислень з даними різних аркушів. Масиви. Масиви у формулах.

4.3.1. Формули……………………………………………………………… 51

4.3.2. Функції в  EXCEL. 54

4.3.3. Оператори. 54

4.3.4. Створення формул з використанням майстра функцій. 55

4.3.5. Основні помилки. 56

4.3.6. Про формули масиву та масиви констант. 57

4.4. Сортування, фільтрація, розширений фільтр. Автофільтр. Майстер діаграм. Основні елементи діаграм. Редагування і форматування елементів діаграм. Попередній перегляд і друк робочого аркушу.

4.4.1. Побудова діаграм в Excel 2007. 59

4.4.2. Створення діаграми. 61

4.4.3. Форматування елементів діаграми. 62

4.4.4. Сортування таблиць. 65

5. РОБОТА З БАЗАМИ ДАНИХ

5.1. Концепція бази даних. Організація систем управління………..67

5.2. Логічне проектування баз даних. Структуризація і організація даних. Ієрархічна, мережева і послідовна організація даних.

5.2.1. Моделі даних. 70

5.2.2. Основні типи моделей даних. 71

5.2.3. Ієрархічна модель даних. 71

5.2.4. Реляційна модель даних. 73

5.3. Логічні і фізичні структури даних.  Системи управління (керування) базами даних.

5.3.1. Система керування базами даних. 74

5.3.2. Нормальні форми. 1 нормальна форма. 75

5.3.3. Властивості нормальних форм. 75

5.4. Організація баз даних в системі управління базою даних (СУБД)

5.4.1. Вікно програми Access 2007. Об’єкти бази даних. 78

5.4.2. Об’єкти бази даних. 80

6. ОБРОБКА ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Програми для обробки графічної інформації. Програма для створення публікацій. Види публікацій. Способи створення публікацій. Колірні схеми. Шрифтові схеми. Редагування і форматування тексту публікацій

6.1.1. Комп’ютерні публікації 81

6.1.2. Засоби створення публікацій. 83

6.1.3. Друк публікації 85

6.2. Програма для створення електронних презентацій. Інтерфейс програми. Поняття про слайд і його структуру. Робота із слайдами.

6.2.1. Класифікація презентацій. 86

6.2.2. Способи створення презентацій. 90

6.3. Введення і редагування тексту. Налаштування презентації. Редагування і демонстрація презентації.

6.3.1. Редагування слайдів. 91

6.3.2. Додавання тексту на порожній слайд. 93

6.3.3. Використання WordArt для вставки фігурноготексту. 93

6.3.4. Вставка таблиць. 93

6.3.5. Вставка діаграм. 94

6.3.6. Вставлення об’єктів SmartArt 94

6.3.7. Використання автофігур……………………………………………..96

6.3.8. Вставка малюнків. 96

6.3.9. Вставка анімації, відео та звуку. 97

6.3.10. Налаштування фону слайда. 98

6.3.11. Анімаційні ефекти. Інтерактивні презентації 99

7. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ В ОФІСІ. ЕЛЕКТРОННІ СЛОВНИКИ І ПЕРЕКЛАДАЧІ

7.1. Сканування. Розпізнавання. Перевірка орфографії. Передача в інші застосування.

7.1.1. FineReader 102

7.1.2.Процес введення документу в комп`ютер(сканування) 102

7.1.3.Сканування документа. 103

7.1.4.Сегментація документа. 104

7.1.5.Розпізнання документа. 105

7.2.Сканування різних типів документів. Виділення блоків. Налаштовування параметрів сканування.

7.2.1. Процес сканування тексту та його розпізнавання. 108

7.3. Автоматичний переклад текстів. Можливості програм-перекладачів. Робота з текстами на іноземній мові.

7.3.1. Автоматизований переклад. 110

8. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………….…..…113 ate”: