Ірина АНДРЕЙЧУК


Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу Moe-foto-698x1024.jpgАндрейчук Ірина Сергіївна
Освіта (що закінчив, фах за дипломом)ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Кваліфікація: філолог, викладач. СПТУ № 13. Кваліфікація: секретар референт зі знанням стенографії, іноземного машинопису та сучасної оргтехніки.
Посада в ліцеїмайстер виробничого навчання
Предмети, що викладає (професія, що навчає)оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
Педстаж21 рік
Кваліфікаційна категорія14  тарифний  розряд
Педзваннямайстер виробничого навчання І категорії
ВідзнакиГрамоти: Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і  наукиЧернівецької ОДА, виконкому Першотравневої районної ради; Знаки: «Відмінник освіти України», «Антон Макаренко»
Методична проблема,  над якою працюєОсобливості психічного розвитку і педагогічного впливу на особистість майбутнього фахівця.
Видавнича діяльністьЗбірник інструкційних карток з професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» (ІІІ курс); – Довідник з професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»; – Інформаційні технології в діловодстві (конспекти уроків); – Робота з оргтехнікою (конспект лекцій)
Участь у обласних заходах, публікаціїУчасть у виставці комплексно-методичного забезпечення предметів професійної підготовки НМЦ ПТО «Педагогічні ідеї та знахідки» 2019, 2020 Розробка комп’ютерних тестів за допомогою програми Айрен для перевірки знань учнів №3 2018 Методична розробка уроку виробничого навчання на тему:«Створення формул. робота з текстом» (професія ООІ та ПЗ)  № 2 2020

Вивчення досвіду роботи майстра виробничого навчання

Андрейчук Ірини Сергіївни

Тема досвіду: Використання ІКТ для якісної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

Обґрунтування теми: Головним завданням в роботі майстра виробничого навчання є використання ІКТ для підготовки висококваліфікованих робітників, які не просто не загубляться в сучасному інформаційному просторі суспільства, а й зможуть орієнтуватися в ньому професійно. Застосування ІКТ у навчанні – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього простору, оскільки сучасні технології навчання на основі ІКТ дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння масивів знань.

Мета досвіду: Впровадження ІКТ для підготовки майбутніх конкурентоспроможних фахівців на ринку праці.

Термін узагальнення: протягом 2020р.

Відповідальний: Голова методичного об’єднання Добрянська Л.Г.

ОПИС ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ МАЙСТРА В/ Н

АНДРЕЙЧУК ІРИНИ СЕРГІЇВНИ

Життя нічого на дає без праці

Горацій

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) суттєво вплинув не тільки сучасне життя будь-якої людини, а й на діяльність закладів освіти. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» не став винятком.

Головним завданням викладачів спецдисциплін, майстрів виробничого навчання ліцею, які в своїй роботі використовують ІКТ, є підготовка висококваліфікованих робітників, які не просто не загубляться в сучасному інформаційному просторі суспільства, а й зможуть орієнтуватися в ньому професійно.

Вже давно доведено, що кожен здобувач освіти по-різному сприймає та засвоює новий матеріал. З використанням комп’ютерних мереж і онлайнових засобів ліцей отримав можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальний запит кожного здобувача освіти, зацікавити здобувачів освіти самостійним пошуком різних джерел інформації, розвивати їх творчі здібності, критичне мислення, вміння аргументовано й образно висловлювати свої думки, судження, оцінки.

За допомогою сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп’ютерних, можна зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним. Досить важливо організувати навчання так, щоб здобувач освіти з цікавістю працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити. В своїй роботі для опанування професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»  я розробила електронні презентації, за допомогою яких урізноманітнила, осучаснила наочність до уроків. В своїй роботі використовую електронні енциклопедії, електронні підручники, тренажери, засоби діагностики і контролю, мультимедійне обладнання, розроблений демонстраційний матеріал. Проте, при підготовці до уроків, з використанням ІКТ, враховую, що комп’ютер – це мій помічник. Він не повинен замінити мене на уроці, а тільки доповнювати, виступати робочим інструментом.

У проведенні уроків я використовую персональні комп’ютери з ліцензійним програмним забезпеченням, мультимедійний пристрій, інтерактивну дошку, комп’ютерні тести. Наприклад, на уроці на тему «Палітри. Інструменти програми Adobe Photoshop» під час актуалізації опорних знань, умінь, навичок здобувачів освіти я поєдную два методи: бесіду (фронтальне опитування здобувачів освіти) та роботу здобувачів освіти з комп’ютерною тестовою програмою (індивідуальне опитування). При вивченні нового матеріалу використовую електронну презентацію з поясненнями, під час якої здобувачі освіти працюють з зошитом, занотовуючи основні визначення. Для закріплення знань, умінь, навичок здобувачів освіти використовую гру «Хто швидше», під час якої здобувачі освіти повинні об’єднати інструменти програми в окремі групи.

Наряду з перевагами, у використанні ІКТ існують певні проблеми: значні затрати часу для підготовки до уроку, складнощі у інтегруванні ПК у поурочну структуру заняття, виховання у користувачів культури спілкування в мережах.

Наступним кроком для якісної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників є використання інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні поетапної державної кваліфікаційної атестації з усіх професій у відповідності до Державних стандартів  ПТО. Після успішного проходження виробничої практики на підприємствах, в організаціях та установах міста і області та перевірки необхідних документів, здобувачам освіти пропонуються комплексні комп’ютерні тести з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. Застосовуючи комп’ютерні тести різного рівня складності, викладачі та майстри виробничого навчання отримують об’єктивну картину рівня засвоєння матеріалу з усіх предметів професійного циклу та професійних навичок, набутих під час проходження практики. Для здобувачів освіти важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація не втратила своєї актуальності) він отримує об’єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні.

Високий рівень вміння користуватися інноваційними технічними засобами навчання вже декілька років поспіль демонструють випускники під час проведення державної кваліфікаційної атестації. Виступи здобувачів освіти завжди супроводжуються цікавими, змістовними, яскравими презентаціями.

І все ж, застосування ІКТ у навчанні – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього простору, оскільки сучасні технології навчання на основі ІКТ дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння масивів знань. Завдяки ІКТ викладачі та майстри виробничого навчання вчать здобувачів освіти свідомо і творчо працювати в інформаційному просторі, сприяють підвищенню їх самооцінки, упевненості у своїх силах, надають можливість обдарованим здобувачам освіти побачити більше потрібної інформації, допомагають налагоджувати партнерські стосунки. Використання ІКТ полегшує роботу викладачів та майстрів виробничого навчання, а навчання здобувачів освіти робить більш цікавим та ефективним. Використання комп’ютера на уроці – це не дань моді, не засіб перекласти на плечі комп’ютера багаторічну творчу працю викладача, а лише один із способів, що дозволяє активізувати пізнавальну діяльність, підвищити мотивацію здобувача освіти до навчання, створити умови для підвищення ефективності уроку.