Етика ділових відносин у торгівлі. Курс лекцій (Калинюк І.М.)


ЕТИКА ДІЛОВИХ ВІДНОСИН У ТОРГІВЛІ

Курс лекцій

У посібнику на рівні сучасної психологічної науки викладено основний зміст предмету «Етика ділових відносин у торгівлі». Визначено особливості і роль психічних явищ в процесі торгової діяльності як професійної, так і споживацької. Здійснена спроба по-новому підійти до аналізу і викладу системи знань про пси­хологію продавця і покупця, їх взаємини, особливості процесу купівлі, етики поведінки при вирішення конфліктних ситуацій, прогресивних методів торгівлі, психології торгового колективу, психологічних особливостей торгової реклами, формування іміджу працівника торгівлі.

Посібник призначений для викладачів та учнів, працівників торгівлі, широкого кола читачів.

Рекомендовано методичною комісією з професії: «Агент з постачання»

Чернівецького професійного ліцею сфери послуг,

як курс лекцій з предмета «Етика ділових відносин у торгівлі»

(Протокол № 4 від 21.12.2015 р.)

Укладач: Калинюк І.М.

Етика ділових відносин у торгівлі.

Конспект лекцій. – Чернівці, 2016. – 131 с.

ЗМІСТ

Розділ І.Психологія та етика в торгівлі. 
1.1.Особистісні і професійні вимоги до агента з постачання………………..5
1.2.Етичний кодекс підприємця-комерсанта…………………………………………6
1.3.Етика ділової людини…………………………………………………………………….…6-9
1.4.Техніка ділового спілкування……………………………………………………………9-16
1.5.Безконфліктне спілкування……………………………………………………………..16-25
1.6.Проведення ділових бесід та переговорів……………………………………….25-32
1.7.Телефонні переговори…………………………………………………………………….33-34
1.8.Ділові листи в комерційній діяльності…………………………………………….35-36
1.9.Поняття комерційної інформації і комерційної таємниці………………..36-38
1.10.Забезпечення захисту комерційної таємниці……………………………………38-39
1.11.Комерційний ризик і засоби його зменшення…………………………………39-40
Розділ ІІ.Психологія процесу купівлі-продажу товарів. 
2.1.Типи покупців товарів………………………………………………………………………41-46
2.2.Психологія продавця………………………………………………………………………..46-49
2.3.Психічні властивості і стани особистості продавця…………………………..49-53
2.4.Психологічні аспекти процесу реалізації товару………………………………53-58
2.5.Психологія торгового спілкування……………………………………………………58-66
2.6.Етапи процесу купівлі товарно-матеріальних цінностей…………………67-71
2.7.Етапи процесу продажу товарно-матеріальних цінностей………………71-79
Розділ ІІІ.Мораль й етика. 
3.1.Професійна мораль і професійна етика торгівлі………………………………80-81
3.2.Моральні вимоги до поведінки продавця……………………………………….81-85
3.3.Психологічні особливості поведінки покупця і продавця……………….86-94
3.4.Ділові стосунки у торговому колективі…………………………………………….94-100
Додаток.Психологічні тести. 
1.Який Ваш характер?……………………………………………………………………..101-102
2.Чи сильний Ваш характер?……………………………………………………………102-104
3.Капітан? Рульовий? Пасажир?……………………………………………………104-105
4.Чи організована Ви людина?………………………………………………………..105-109
5.Чи приємно з Вами спілкуватися……………………………………………………….109
6.Впевненість у собі…………………………………………………………………………….109-110
7.Який Ваш темперамент?………………………………………………………………110-111
8.Самооцінка…………………………………………………………………………………………111-112
9.Чи підлягаєте Ви навіюванню…………………………………………………………….112-114
10.Наскільки Ви стерпний………………………………………………………………………114-115
11.Як Ви контролюєте себе в спілкуванні……………………………………………..115-116
12.Чи спостережливий Ви……………………………………………………………………….116-118
13.Про що говорять Вам міміка і жести………………………………………………….118-120
14.Чи вмієте Ви слухати…………………………………………………………………………120-122
15.Чи комунікабельний Ви……………………………………………………………………122-124
16.Ваш стиль спілкування………………………………………………………………………124-126
17.Чи живете Ви у злагоді з собою……………………………………………………..127-128
18.Чи можете Ви домогтися успіху………………………………………………………..128-130
 Список використаних джерел.131