Бахгалтерський облік. Посібник практичних завдань (Артьомова А.С.)


Посібник практичних завдань.

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………5

Тема 1. Бухгалтерський облік та його завдання………7

Тема 2. Предмет бухгалтерського обліку…………………10

Тема 3. Бухгалтерський баланс та основи його побудови…16

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку…………………20

Тема 5. Документування господарських операцій

та інвентаризація майна підприємства………………29

Тема 6. Форми бухгалтерського обліку

облікові регістри………….34

Тема 7. Облік грошових коштів…………………48

Тема 8. Облік розрахункових операцій…………………60

Тема 9. Облік господарських операцій………………63

Тема 10. Основи фінансової (бухгалтерської) звітності……….69

Перелік типових форм, які використовують для

первинної документації господарських явищ і процесів на

підприємствах України…………………..76

Переліки регістрів бухгалтерського обліку…………………..79

Список використаної літератури………………………………….81