Збірник методичних матеріалів у презентаціях


Зміст

І. Педагогічні інновації та їх вплив на формування професійних компетенцій майбутнього кваліфікованого робітника

 1. Сучасні педагогічні технології та можливості їх впровадження в навчальний процес ПТНЗ…………………….3-8
 2. Вплив освітніх інноваційних процесів на формування професійної компетентності робітника…………………. 9-15
 3. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій і медіаосвіти в навчальний процес……… 16-22

ІІ. Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу

 • Педагогічні інновації. Сучасні технології навчання, їх використання на уроках виробничого та теоретичного навчання…………… 23-43
 • Педагогічні вимоги до сучасного уроку та його аналізу……. 44-58
 • Міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки на уроках теоретичного та виробничого навчання……… 59-77
 • Основи методики теоретичного навчання…… 78-85
 • Основи методики виробничого навчання……. 86-96
 • Технологія проектного навчання…………………. 97-115
 • Формування в учнів ключових компетентностей на уроках професійно-теоретичної підготовки за допомогою новітньої технології «Скрайбінг» …………………………..116-121
 • Інтернет-ресурси, як засіб підвищення ефективності уроків загальноосвітньої підготовки ………………….122-128

  ІІІ. Методи та засоби управлінської діяльності

 1. Моніторингова діяльність заступника директора з навчальної роботи в управлінні загальноосвітньою підготовкою …129-146
 2. Ведення журналів обліку теоретичного навчання…… 147-157
 3. Здійснення внутрішнього контролю за станом викладання предметів  загальноосвітньої підготовки ……….158-170