Звіт директора за 2020/2021 н.р.


ЗВІТ

директора ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»

за 2020/2021 навчальний рік

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом і громадськістю» та з метою утвердження відкритої і демократичної системи управління закладом, поєднання контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління навчальним закладом, пропоную звіт директора за 2020/2021 навчальний рік.

У своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу ПТНЗ, Статутом ліцею, колективним договором, Контрактом, посадовими обов’язками директора, що регламентують роботу керівника професійно-технічного навчального закладу.

Підсумки освітньої діяльності ліцею

та навчальної роботи

У 2020/2021 н.р. педагогічний колектив ліцею працював за затвердженим планом роботи колективу та єдиною методичною проблемою. За 2020/2021 н.р. всі робочі навчальні плани і програми виконані вчасно, незважаючи на запроваджений карантин через пандемію коронавірусу з березня 2020 р.

У 2020/2021 н.р., в залежності від рівня епідеміологічної ситуації, пов’язаної з пандемією коронавірусу, освітній процес здійснювався в очній, дистанційній та змішаній формах. Графік освітнього процесу за змішаною формою навчання був розглянутий та затверджений на засіданні педагогічної ради у серпні 2020 р.

У минулому навчальному році контингент учнів складав 286 з.о. (327 – у 2019), з них нового набору – 119 з.о. (66% виконання плану прийому). Протягом року не було підготовки слухачів за напрямком «Основи масажу» (позашкільна освіта). Протягом навчального року з ліцею вибуло 119 з.о., в тому числі випускників – 112. З них – ТУ –46 чол. та СПТУ – 66 чол. За результатами випуску 41 (37%) випускників отримали кваліфікацію з двох і більше професій. 21 з/о (19%)  отримали дипломи з відзнакою (у 2019/2020 н.р. –13%).

За навчальний рік з ліцею відраховано 7 з.о. (у 2019/2020 н.р. – 11 з.о.), що склало 2% (у 2019/20 н.р. – 3,4%) від загального контингенту. Варто вернути увагу на те, що робота педколективу щодо збереження контингенту значно покращилася, проте у цьому навчальному році 3 з/о відраховані з числа перехідного контингенту, а 4 з/о  з числа випускних груп – на кінцевому етапі навчання. (15 гр. – 1, 3 гр. – 1, 4 гр. – 1, 7 гр. – 1). Перехідний контингент на 2021/2022 н.р. складає 167 з.о. Ця цифра аналогічна до числа перехідного контингенту у 2020/2021 н.р.

Успішність навчальних груп у 2020/2021 н.р.

№ групиУспішність (%)Якість знань (%)Середній балПропусків всьогоЗ них без поважних причин
110076,47,9143
3100476,41069907
4100787,2382Не виведено
5100707,2124
71001009,134
8100707,5942138
992,553,36,415791237
1010056,46,4655246
1210061,97,31082302
1310059,97,3244Не виведено
1410059,97,5521
Всього:99,366,67,367752830

За підсумками успішності за минулий навчальний рік всі учні атестовані. В цілому успішність по ліцею за 2019/2020 н.р. склала 99,3%, якість знань – 66,6%  Середній бал учнів по ліцею склав – 7,3. Кількість пропусків – 6775 год., з них без поважних причин – 2830 год., що складає 10 год. на 1 з.о.

Проаналізовано середній бал та якість знань навчальних груп за видами підготовки: загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної.

Успішність та якість знань з професійної підготовки у 2020/2021 н.р.

№ гр.Професійно-теоретична підготовкаПрофесійно-практична підготовка
 Середній балЯкість знань (%)Середній балЯкість знань (%)
17,7737,979,3
37,265,87,361,5
48,972,58,183
58,061
79,61008,7100
88,386,98,190,1
97,664,28,075
107,472,77,980
128,278,78,375
138,183,17,980
148,7908,992,3

Успішність з загальноосвітньої підготовки

Предмети8/141391012345Сер.балЯкість знань
Українська мова6,66,15,85,66,14,96,05,15,837,6 %
Українська література6,96,15,95,46,45,26,25,66,037,1 %
Зарубіжна література8,06,86,96,07,35,57,27,36,954,9 %
Англійська мова7,37,36,06,87,66,46,86,97,164,9 %
Німецька мова6,57,76,87,07,85,66,57,06,860 %
Французька мова7,55,87,85,46,05,77,06,551,4 %
Історія України6,37,35,45,66,55,46,25,66,037 %
Всесвітня історія5,86,35,76,45,86,46,138,5 %
Громадянська освіта6,57,16,67,56,957,8 %
Математика5,54,94,45,64,74,24,64,74,821,4 %
ЗВ/ОМЗ8,98,6/8,08,5/7,87,7/10,09,07,58,4/6,08,68,297,6 %
Фізика і астрономія6,36,35,65,86,16,76,26,36,240,1 %
Біологія і екологія6,36,25,34,85,75,15,65,65,629,9 %
Хімія6,35,85,14,85,65,05,75,35,426,9 %
Географія6,86,35,95,66,16,141,9 %
Інформатика6,06,55,66,16,15,55,55,65,937,1 %
Технології7,67,07,27,68,37,68,48,97,372,5 %
Фізкультура9,29,78,48,18,58,18,79,08,796 %

Середній бал за видами підготовок

Загально-освітня підготовкаЗагально-професійна підготовкаПрофесійно-теоретична підготовкаПрофесійно-практична підготовкаЗагальний показник
6,58,68,28,07,/8

Середній бал за професіями

ПрофесіяСередній бал
Електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ7,7
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення7,6
Секретар керівника (організації, підприємства, установи)8,3
Діловод7,6
Адміністратор8,9
Агент з постачання9,6
Помічник вихователя8,7
Соціальний робітник8,2

Інформація про результати проведення державної кваліфікаційної атестації

Гр №Назва професіїК-сть учнів на кінець н.р.К-сть учнів, допущених до ДКАК-сть учнів, які склали ДКАРезультати державної кваліфікаційної атестації/ рівніСередній бал за ДКА
ПочатковийСереднійДостатнійВисокий
123456789101112
15Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин252424373298,3
3Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення262525345213527,4
4Секретар керівника (організації, підприємства, установи); адміністратор242323222223649,3
5Помічник вихователя; соціальний робітник1818186113529,3
7Агент з постачання2322222486210,1
  1161121123610179122817108,9

Таким чином, зі 112 випускників 55 з.о. (49%) показали високий рівень знань на державному кваліфікаційному іспиті, 38 з.о. (34 %) показали достатній результат на ДКА, 19 з.о.в (17%) – середній рівень знань під час ДКА. Середній бал за ДКА за 2018/2019 н.р. склав 8,9. Якість знань – 83%.

У зв’язку з пандемією коронавірусу, випускники ІІІ курсу, які здобували повну загальну середню освіту у 2021 році, наказом Міністерства освіти і науки України були звільнені від складання ДПА у формі ЗНО. Підготовча робота до складання ЗНО була проведена на належному рівні: всі здобувачі освіти були вчасно зареєстровані, проте складати ДПА у формі ЗНО не виявив жоден здобувач освіти. ЗНО складати тільки ті випускники, які планувати вступати. Інформація про учасників ЗНО подана в таблиці.

Інформація про результати участі випускників у ЗНО-2020

№ з/пПредметКількість учасників ЗНОЗ них виявили бажання здаватиНе з’явилися
ЗНО ДПА
1Хімія
2Англійська мова541
3Математика1478
4Українська мова14131
5Історія України1212
6Фізика
7Біологія77
8Географія7777

У 2020/2021 н.р. було заплановане вивчення стану викладання предметів загальноосвітньої підготовки: історія України, всесвітня історія, громадянська освіта, стан викладання фізичної культури, організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в ліцеї. Ці питання детально вивчені та розглянуті на засіданнях педагогічної ради, за результатами розгляду видані відповідні накази. Також вивчалася якість професійної підготовки за професією «Агент з постачання», за результатами розгляду питання на педраді видані відповідні накази. Також з цієї професії наш заклад є учасником робочої групи з оновлення СП (ПТ)О у 2021 році на чолі з Львівським НМЦ ПТО.

У 2020/2021 н.р. актуальною підтримувалась вся інформація про навчання здобувачів освіти у ЄДЕБО. Замовлення та видача документів про освіту здійснена своєчасно. Учнівські квитки для учнів І курсу замовлялися через лабораторію поліграфічних послуг Івано-Франківського університету нафти і газу.

У 2021/2022 н.р. розпочинаємо впровадження освітньої програми з професій «Помічник вихователя; соціальний робітник», оскільки у 2021 році затверджено СП (ПТ)О з професії 5133 «Соціальний робітник». Методкомісією майстрів в/н та викладачів відповідного профілю розроблено Таблицю відповідностей компетентностей освітнім компонентам (навчальним предметам) за навчальними модулями, розроблено освітню програму та робочий навчальний план.

Складна ситуація, яка склалася у сфері освіти через пандемію корона вірусу, спонукала весь педагогічний колектив, активно вивчати та впроваджувати новітні технології дистанційного навчання. Варто відзначити, що більшість педагогів активно долучилися до цього процесу, та брали активну участь у вебінарах, семінарах з вивчення нових методик навчання в умовах дистанційного навчання. Окрім того, у 2020/2021 н.р. оновлено сайт ліцею, розпочато роботу з впровадження OFFICE 365 А1. Актуальною у більшості навчальних груп підтримувалась інформація з вивчення освітніх компонентів (навчальних предметів) у GoogleClass (платформі, на базі якої здійснювався зворотній зв’язок педагогів зі здобувачами освіти).

Звичайно, проблем є чимало, в т.ч. і відсутність новітньої техніки та гаджетів як серед педагогів, так і серед здобувачів освіти, через що часом не вдавалося якісно здійснювати освітній процес дистанційно.

У 2021/2022 н.р. запрацює поліграфічна дільниця, яку створено влітку до нового навчального року. Закуплено нове обладнання, що дозволить випускати більш якісну поліграфічну продукцію, а також розширить можливості закладу щодо збільшення доходів від виробничої діяльності.

Аналіз виконання регіонального замовлення

РікПланВсьогоТУСПТУ%
2020180119526767

Аналіз працевлаштування

№ з/пПрофесіяЗа спискомКількість працевлаштованих/ з них за професієюВступили до ВНЗСлужба у лавах УАВідпустки з догл. за дитин.Не працевлаштованіПримітка
15/ТУЕлектромеханік2423/231 
7/ТУАгент з постачання2216/1315 
5/ТУПом.вих., соц.роб.1816/1311 
4Сек, ділов.; адмін.2320/11 12 
3ООІ і ПЗ2514/1131 7 
Всього 11289/71(80 %/64 %)3 (3 %)1 %3 (3 %)28 (18,3%) 

Виховна робота

Важливу роль у освітній діяльності ліцею відіграє виховна робота. Зупинюся на основних складових цієї ділянки роботи.

Система планування та організації виховної роботи. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у закладі освіти і ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях українського народу, цінностях громадянського (вільного, демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законами України.

Метою виховної діяльності ліцею визначено всебічний розвиток здобувача освіти як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, здібностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

Спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу у ліцеї створюється безпечне освітнє середовище з метою забезпечення належних і безпечних умов навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти. Безпечне освітнє середовище ­ сукупність умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил, законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпеки харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шляхом фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь–якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (булінг (цькування), поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а також унеможливлюють вживання на території закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин.

Виховний процес в ліцеї здійснювався згідно річного плану виховної роботи (розглянутий на засіданні педагогічної ради протокол № 1, від 27.08.2020 р. та затверджений директором ліцею від 27.08.2020 р.) та місячних планів (погоджених заступниками, методистом, старшим майстром, затверджені щомісяця директором ліцею) з урахуванням додаткових розпоряджень, наказів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області та Навчально–методичного центру професійно–технічної освіти у Чернівецькій області з усіх напрямків діяльності.

У 2020/2021 н. р. з метою ефективної організації виховної діяльності в ліцеї виховна робота здійснювалася відповідно чинних нормативно–правових актів та з урахуванням рівнів епідемічної небезпеки.

Пріоритетним напрямками виховної діяльності у 2020/2021 навчальному році визначено формування навичок здорового способу життя, питання охорони дитинства, національно–патріотичне виховання, популяризацію робітничих професій, профілактику правопорушень і злочинності серед підлітків та забезпечення у межах своїх повноважень виконання покладених завдань і функцій з цих питань, духовно–моральне, громадянсько–патріотичне, військово–патріотичне та превентивне виховання учнівської молоді.

Основними завданнями виховної діяльності у 2020/2021 навчальному році у ліцеї було визначено:

 • реалізація Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року;
 • реалізація Плану заходів на 2019–2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року;
 • реалізація Національного плану управління відходами до 2030 року;
 • реалізація Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року;
 • реалізація Регіонального плану заходів відповідно норм положень Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» на 2020–2022 роки;
 • реалізація Комплексної програми підвищення якості національно–патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017–2021 роки;
 • реалізація Плану заходів щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»;
 • реалізація Плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню);
 • організація побудови безпечного освітнього простору, вільного від будь–яких форм насильства та дискримінації, шляхом забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці, у тому числі використовуючи інструменти медіації та створення служб порозуміння;
 • розповсюдження буклетів, посібників, іншої інформаційної друкованої та електронної продукції щодо веденню здорового способу життя, збереженням екології, запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID–19), правопорушенням серед дітей, протидії домашньому насильству, торгівлі людьми, булінгу та інших напрямків виховної діяльності;
 • організація діяльності щодо попередження та подолання явища тютюнопаління, вживання наркотичних та психотропних речовин, профілактики ВІЛ/СНІДу серед учнівської та студентської молоді;
 • забезпечення комплексного інтегрованого підходу до протидії домашньому насильству та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від домашнього насильства, шляхом проведення превентивних заходів, ефективного реагування на факти домашнього насильства;
 • продовжувати проваджувати в освітній процес закладів освіти гурток «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» та факультатив «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»;
 • проведення освітньої роботи із батьками та законними представниками дітей з питань: підвищення психолого–педагогічної компетентності батьків, формування у них свідомого відповідального ставлення до виконання обов’язків, пов’язаних з утриманням, вихованням та освітою дітей; профілактики насильства, булінгу, торгівлі людьми, правопорушень серед неповнолітніх, формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом;
 • створення необхідних умов для виховання учнівської молоді розвитку їх здібностей, професійного самовизначення, формування ідентичності, основ духовності особистості, культури мислення і культури поведінки, профілактиці шкідливих звичок, ризикованої, девіантної і кримінальної поведінки, жорстокості і насилля в учнівському середовищі, різних видів залежностей;
 • поширення серед учасників освітнього процесу інформацію про діяльність: Національної дитячої «гарячої лінії», Кол–центру Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, Гарячої лінії щодо булінгу, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, уповноваженого Президента України з прав дитини, Центру надання безоплатної правової, Національної поліції України, через розміщення на сайті ліцею відповідних електронних банерів, інформаційних довідок;
 • забезпечення цілісної системи виховного простору в закладах освіти області (адміністрація, заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, психолог, майстер виробничого навчання, класний керівник, здобувачі освіти, батьки);
 • проведення педагогічними працівниками роз’яснювальної роботи серед здобувачів освіти із шанобливого ставлення до державних символів;
 • здійснення контролю за виховною діяльністю у навчальних групах;
 • сприяння співпраці між закладами загальної середньої, вищими освітніми закладами І–ІІ р.а. позашкільними закладами освіти для реалізації права учнівської молоді на позашкільну освіту;
 • розвиток співробітництва із громадськими та міжнародними організаціями і фондами;
 • відзначення важливих пам’ятних та ювілейних дат, а також міжнародних пам’ятних та ювілейних дат;
 • організація та проведення методичних заходів з проблем виховання особистості в сучасних умовах та факультативних курсів, орієнтованих на підсилення психологічної складової у вихованні дітей та учнівської молоді;
 • розширення мережі гуртків з військово–патріотичного виховання;
 • залучення до гурткової роботи та позашкільного навчання здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, соціально–незахищених категорій та схильних до девіантної поведінки й правопорушень;
 • організація акцій з метою підтримки та надання посильної допомоги воїнам Збройних Сил України, учасникам бойових дій на Сході України;
 • сприяння громадським організаціям військово–патріотичного спрямування в організації та проведенні виховних заходів та Уроків Мужності;
 • участь у культурно–мистецьких фестивалях, концертах, етнографічних експедиціях, конкурсах, акціях та інших виховних заходах різних рівнів, враховуючи можливість реалізації зазначеного у режимі «онлайн»;
 • організація екскурсії по визначним пам’ятним місцям (музеї, пам’ятні місця тощо) з метою вивчення історії рідного краю (села, району, міста, області, держави);
 • організація відвідування творчих зустрічей, концертів, вистав у Чернівецькій обласній філармонії, Органній залі, Чернівецькому музично–драматичному театрі імені Ольги Кобилянської.

Завдання і зміст виховної роботи реалізується у ліцеї за такими напрямками виховної діяльності:

 • ціннісне ставлення до себе. фізичне виховання. Формування здорового способу життя;
 • ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. Сімейне виховання;
 • ціннісне ставлення до праці. Трудове виховання;
 • ціннісне ставлення до природи. Екологічне виховання;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва. Художньо-естетичне виховання;
 • ціннісне ставлення до суспільства і держави. національно–патріотичне виховання військово–патріотичне виховання + громадянське виховання + духовно–моральне виховання;
 • превентивне виховання. правове виховання;
 • особистісно–орієнтоване виховання;
 • професійна орієнтація. популяризація робітничих професій.

Протягом навчального року продовжувалася робота щодо реалізації проєкту «Дидактичне наповнення виховного простору: визначення теми дня, теми тижня». Тема дня поєднується з темою тижня, розміщується на видному місці у фойє закладу та носить інформаційно–пізнавальний характер.

Налагоджена система виховної роботи в ліцеї забезпечує єдність і взаємозв’язок планування, організації і аналізу діяльності, спільної роботи педагогічного і учнівського колективів, батьківської громади та громадськості. Нормативно–правова база з усіх напрямків виховної діяльності наявна та упорядкована.

Протягом 2020/2021навчального року виховна робота у ліцеї здійснювалася з урахуванням особливостей епідеміологічної ситуації згідно рівнів епідемічної небезпеки: у дистанційній, змішаній та очній формі навчання. інформаційні матеріали з виховної діяльності розміщуються на веб–сайті ліцею, платформі clasroom, oнлайн–групах здобувачів освіти/батьків у viber, telegram, whatsapp, messenger, особистих blogger, відео–конференції проводяться у viber/zoom/skype/meet/discord.

2020/2021 навчальний рік розпочато з організаційних заходів: комплектація навчальних груп та створення відповідних наказів ліцею з виховної діяльності; забезпечення підручниками та навчальними посібниками; проведення загальних та групових батьківських зборів про завдання педагогічного та учнівського колективів і батьків для успішного навчання та виховання здобувачів освіти.

Організація харчування у 2020/2021 навчальному році здійснювалась з урахуванням особливостей, які склалися в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID–19) в Україні та зокрема у Чернівецькій області. Так, Договір оренди приміщення буфету закінчився у травні 2020 року. У зв’язку із змінами законодавства щодо оренди державного та комунального майна, якими передбачено передачу в оренду державного майна шляхом проведення аукціону у системі держаних закупівель (Prozorro), а також оголошення в Україні з 12.03.2020 року карантину й переведення ліцею на дистанційне навчання, термін дії Договору не продовжувався. Крім того, електронний майданчик системи Prozorro з оренди державного та комунального майна запрацював з кінця листопада 2020 року. Здійснювалися домовленості із потенційним орендарем, який погодився орендувати приміщення буфету та здійснювати харчування здобувачів освіти та працівників ліцею відповідно до нормативно–правових вимог (гаряче харчування, випічки власного приготування тощо) за досить прийнятними цінами. На даний час, ліцеєм проводяться заходи з організації аукціону та укладення Договору оренди приміщення буфету. Діти–сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа отримують грошову компенсацію на харчування у розмірах, передбачених чинним законодавством. Керівники навчальних груп систематично проводять роз’яснювальну роботу серед здобувачів освіти та батьків щодо охоплення гарячим харчуванням, необхідності вживання корисної, збалансованої, раціональної їжі, а також щодо виникнення та розповсюдження гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь, гігієнічного виховання та формування стереотипу здорового способу життя. З метою забезпечення дотримання вимог за організацією безпечного та якісного харчування, відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА від 19.12.2019 №558 «Про затвердження плану заходів «Дітям Буковини – здорове харчування на 2020–2022 роки», у ліцеї затверджено заходи щодо регіональної програми, а також розроблено Паспорт буфету. На педагогічній раді ліцею 15.03.2021р. розглянуто питання: «Організація харчування в ліцеї».

Важливим етапом є вивчення нового контингенту. З метою поліпшення навчання, виховання, соціального захисту та матеріального становища дітей, які навчаються у ліцеї здійснюється аналіз соціального складу контингенту здобувачів освіти, формуються особові справи документи відповідних категорій. На підставі аналізу видається наказ «Про соціальний стан здобувачів освіти» (від 15.09.2020р. №148), де визначаються діти та особи, позбавлені батьківського піклування, діти–сироти, діти з інвалідністю, напівсироти, з багатодітних сімей, із малозабезпечених сімей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, батьки яких є учасниками бойових дій/загинули у зоні проведення ООС та діти–переселенці. Протягом року, на підставі поданих документів, видаються зміни до наказу.

Назва категорії2020/2021н.р.
Діти–сироти та діти, позбавлені батьківського піклування7
Діти з інвалідністю3
Діти–напівсироти27
Діти з багатодітних сімей55
Діти з малозабезпечених сімей8
Діти, які постраждали внаслідок ЧАЕС5
Діти–переселенці
Діти, батьки яких знаходяться в зоні проведення ООС4
Всього109

На початку року згідно представлених документів створено наказ ліцею від 15.09.2020р. № 149 «Про навчання, виховання, соціальний стан та матеріальне забезпечення дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2020/2021 навчальному році», здобувачам освіти зазначених категорій здійснюються виплати згідно чинного законодавства. Велика увага приділялася організації медично–профілактичного огляду здобувачів освіти з числа вищезазначеної категорії. Всі забезпечені єдиними квитками, які дають право на безкоштовне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд, безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Всі залучені до гурткової роботи. Заступником директора з виховної роботи та соціальним педагогом організовується страхування здобувачів освіти вказаної категорії у Відкритому акціонерному товаристві Національної акціонерної страхової компанії «Оранта».

З метою організації належного дозвілля здобувачів освіти з числа дітей–сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у ліцеї видаються накази: Про організацію зимових канікул 2020/2020 н.р. для дітей–сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування» (від 05.12.2019 р. № 266), «Про організацію змістовного дозвілля, відпочинку та оздоровлення дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під час літніх канікул 2020/2021н.р.» (від 07.06.2021 р. № 95).

З січня 2021 року дітям–сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування до досягнення ними 18–ти років виплачується соціальна стипендія у розмірі 3592,50 грн., а по досягненню ними 18–ти років – 3405,00 грн.

Діти–сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, діти з інвалідністю, які закінчили навчання у ліцеї, всі працевлаштовані. На підставі представлених документів при працевлаштуванні видаються відповідні накази ліцею «Про виплати у зв’язку з працевлаштуванням».

З метою створення сприятливого мікросередовища і морально–психологічного клімату для кожного здобувача освіти і формування учнівського колективу у ліцеї організовується психологічний супровід та соціально-педагогічне проектування освітнього процесу, який на належному рівні здійснюють практичний психолог та соціальний педагог. Наявний план роботи, який затверджений директором ліцею. Документація ведеться належним чином.

Протягом 2020/2021 навчального року працівниками психологічної служби опрацьовано особові справи здобувачів освіти нового контингенту, оформлено списки дітей соціально незахищених категорій та сформовано соціальний паспорт ліцею. Постійно здійснювався соціальний супровід дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Відповідно до наказу ліцею психологічна служба спільно з керівниками навчальних груп обстежують житлово-побутові умови проживання здобувачів освіти, схильних до девіантної поведінки та здобувачів освіти із соціально незахищених категорій.

Діагностична робота:

 • вивчення контингенту здобувачів освіти І курсу (анкета «Першокурсник») (вересень);
 • вивчення ціннісних орієнтацій, соціального самопочуття, рівня тривожності здобувачів освіти (жовтень-листопад);
 • визначення соціально-психологічного мікроклімату в колективі серед здобувачів освіти І курсу(тест Михалюк, Шарито) (жовтень, березень);
 • визначення типу темпераменту здобувачів освіти (тест Айзенка) (квітень).

Корекційна та розвиткова робота:

 • проведення корекційної роботи щодо подолання та профілактики дезадаптованості (Комплексна програма роботи практичних психологів, соціальних педагогів ПТНЗ щодо подолання дезадаптованості здобувачів освіти ПТНЗ) – І курс (онлайн);
 • проведення корекційної роботи з учнями, направленої на профілактику та подолання насилля та жорстокості (комплексна програма по подоланню та профілактиці насилля та жорстокості в учнівської середовищі (онлайн);
 • навчальна програма «Дорослішай на здоров’я» -ІІ курс (онлайн);
 • проведення корекційної роботи з учнями, направленої на профілактику шкідливих звичок (Комплексна корекційно-розвивальна програма «Здоров’я та здоровий спосіб життя») – І курс (онлайн).

Профілактична робота.

 • профілактика стресових і постстресових станів, пов’язаних із пандемією;
 • профілактика девіантної поведінки молоді (правопорушення, пияцтво, наркоманія, токсикоманія);
 • профілактика суїцидальної поведінки.

Проведено профілактичні бесіди (лекторії):  «За здоровий спосіб життя», «Тютюн здоров’ю не товариш», «Куріння і молодь», «Політ довжиною в падіння», «Поведінка і ризики», «STOP – алкоголь», «Наркотики – шлях в нікуди»; «Стрес та шляхи його попередження» ; «Як побороти стрес та депресію», «Здорове тіло – здоровий дух»; «Профілактика торгівлі людьми», «Все починається з сім’ї», «Секс до шлюбу. Профілактика абортів»; «Торгівля людьми – проблема порушення прав людини»; ««Емоційна сторона міжособистісних стосунків», «ВІЛ/СНІД/ІПСШ: знайомство з проблемою», «Будуємо рівноправні стосунки»; «Мої права – мої обов’язки», «Закон і ми», «Мої життєві орієнтири»; «Стоп! Булінг», «Булінг – це насильство», «Безпечний інтернет: правила поведінки»; «Що таке комп’ютерна залежність?»; «НІ дискримінації»; психолого-педагогічні семінари, виступи на інструктивно-методичних нарадах, педагогічних радах: «Професійне та емоційне вигорання педагога», «Створення сприятливого соціально-психологічного клімату для безпечного освітнього середовища».

Навчальна діяльність: впровадження програми факультативного курсу «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» – І курс. Гурток «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».

Зв’язки з громадськістю: здійснювалось відвідування здобувачів освіти за місцем проживання, бесіди з батьками (за запитом). Відвідування здобувачів освіти у гуртожитку (відповідно графіку). Співпраця з працівниками ювенальної превенції, Службою у справах дітей та Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Протягом 30.11–04.12 у ліцеї організовані та проведені заходи у рамках традиційного тижня психологічної служби: оформлено інформаційні виставки «16 днів проти насильства», «1 грудня – Всесвітній день толерантного відношення до людей що живуть з ВІЛ» та «3 грудня – Всесвітній день людей з інвалідністю»; розроблено методичні матеріали для педагогів на тему: «Інноваційний підхід до впровадження здоров’язбережуальних освітніх технологій». Організовано онлайн зустріч з представником Чернівецького благодійного фонду «Нова сім’я» на тему «Стоп! Булінг». А також, організовано перегляд відеоролику «Розкажи дорослому, якому довіряєш» щодо попередження сексуального насильства щодо дітей в колі довіри.

Консультування здобувачів освіти, педагогічних працівників, батьків здійснювалося у телефонному режимі, за допомогою додатків Viber та Skype, а також корисні матеріали розміщувалися на сайті ліцею та додатку Classroom.

Для проживання позаміських здобувачів освіти, відповідно до наказів Управління освіти Чернівецької обласної державної адміністрації від 09.12.1998 р. № 407, від 28.09.2006 року № 395 «Про передачу гуртожитку» та Договору від 05.12.2011 року між Чернівецьким професійним ліцеєм автомобільного сервісу та Чернівецьким професійним ліцеєм сфери послуг, заклад має у безоплатному користуванні 5 поверх гуртожитку за адресою: м.Чернівці, вул. П.Орлика, 3.

Наявна та систематизована необхідна регламентуюча документація гуртожитку.

Для проживання у гуртожитку створені належні житлово–побутові умови, зокрема, обладнано 33 сучасні житлові кімнати. Санітарний стан кімнат та місць загального користування знаходиться у задовільному стані. Гуртожиток повністю забезпечений м’яким та твердим інвентарем. У санітарно–гігієнічних приміщеннях постійно є гаряча вода. Наявні пральня та сушарка. З метою запобігання поширення хвороб, в тому числі інфекційних, обладнаний ізолятор на три ліжка, який оснащений необхідним інвентарем, посудом, дезінфікуючими засобами, набором медикаментів та бактерицидною лампою.

У коридорі наявні стенди, який містить матеріали з охорони праці та техніки безпеки. Матеріально–технічна база гуртожитку зміцнюється за рахунок позабюджетних коштів та благодійних внесків. Поточний косметичний ремонт здійснюється щороку за потреби.

Заселення здобувачів освіти у гуртожиток відбувається відповідно до заяви батьків, укладеного двостороннього Договору про надання гуртожитку та на підставі наказу ліцею «Про поселення у гуртожиток на навчальний рік».

Впродовж 2020/2021 навчального року гуртожиток працював над реалізацією проблемної теми: «Формування у здобувачів освіти потреби у високих культурних і духовних цінностях та їх подальшому збагаченню». Організація виховного процесу у гуртожитку спрямована на формування моральних та соціальних якостей особистості, гуманності, порядності, відповідальності та професійної етики.

Виховна робота у гуртожитку проводилася планомірно у відповідності з загальним перспективним планом роботи ліцею, планів на рік, місяць та тиждень. Також ведеться журнал обліку правопорушень у гуртожитку, журнал обліку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, журнал контролю вечірньої перевірки, протоколи загальних зборів гуртожитку.

Щотижневий план роботи погоджується з Радою гуртожитку та затверджується заступником директора з виховної роботи. У плані відображено загальноліцейні заходи, групові заходи, допомога учнівського самоврядування, індивідуальна робота зі здобувачами освіти, робота з батьками. Вихователем гуртожитку планувалися та проводилися різноманітні форми роботи з учнями: групові й індивідуальні бесіди, години спілкування, виховні справи, виховні заходи, екскурсії, відзначення пам’ятних та ювілейних дат. Систематично здійснюється контроль за дисципліною і порядком, виконанням правил внутрішнього  розпорядку. Спільно з черговими, з числа педагогічних працівників, учнівського самоврядування організовується щоденний огляд санітарного стану кімнат, результати якого заносяться до «Санбюлетня». По закінченню місяця підводиться підсумок та визначаються кращі кімнати, а здобувачі освіти на робочих лінійках нагороджуються Грамотами ліцею.

Вищим органом самоуправління є Рада гуртожитку, яка упродовж навчального року успішно співпрацювала з питань планування, організації та координації виховної роботи у гуртожитку. Засідання Ради проводяться щовівторка о 17 год. У 2020/2021 навчальному році проведено 38 засідань Ради гуртожитку, протоколи оформлені належним чином. До структури Ради входить 5 секторів.

Робота Ради планувалася посеместрово. Голова Ради – Попик Дмитро, заступник Голови ради – Ткач Марина, спільно з вихователем гуртожитку погоджували план з президентом учнівського парламенту ліцею. Зміст заходів планувався окремо кожним сектором.

До організаційного сектору входять 33 учасники – старости кімнат. Старости кімнат вимагають від проживаючих бережливого ставлення до наявного у гуртожитку майна та утримання у чистоті та порядку кімнат.

У 2020/221 навчальному році гуртожиток працював відповідно до рівнів епідемічної ситуації. За цей час були проведені наступні заходи: Вечір знайомств (вересень), участь у проекті «Історії жінок, які загинули за Україну» (вересень), віртуальні екскурсії «Яке–це місто Чернівці, погляд із зовні» (жовтень), «Музеї світу» (листопад), відео–бесіда «Історія розвитку армії починаючи з 1917 року до наших часів» (26листопада), тематичний вечір, присвячений жертвам Голодомору та політичних репресій 1932–1933 років «Нехай горить свіча на спомин тих життів» (19 листопада), Ден ь гідності і свободи (23 листопада),створення проекту «Ми жителі планети Земля», онлайн–зустріч із засновником проекту «Допомога бабусям Чернівці» присвячена Міжнародному дню інвалідів Надією Молчановою (3 грудня), тематична онлайн–бесіда присвячена Міжнародному дню пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності і попередження цих злочинів(9 грудня), вебінар до Міжнародного дня прав Людини (10 грудня), правове виховання «Я людина і маю свої права» (17 грудня), конкурс на краще привітання до Дня Святого Миколая (грудень), День Соборності «З Україною в серці» (22 січня), бібліотечний захід «Космічні обрії» присвячений 70–річчю з Дня народження Леоніда Каденюка (27 січня, філіал бібліотеки № 21), Вечір–спомин «Пам’яті Героїв Крут» (28січня, хол гуртожитку),виховний захід «Під світлим променем любові» присвячений Дню Святого Валентина (11 лютого, філіал бібліотеки №21), тематичний онлайн–вечір «Афганістан – життя після війни» (13 лютого), тематичний онлай-вечір «Вони помирали, щоб жила Україна» присвячений Дню пам’яті Героїв Небесної сотні (18 лютого) та Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні (19 лютого), презентація «Бережіть жінок!» присвячена Міжнародному Дню жінок (5 березня), поетичні читання присвячені Дню народження Тараса Шевченка «Вічний, як народ»(10 березня), веб–бібліотека «Всесвітній День поезії» (17 березня), віртуальна екскурсія містом Чернівці, до Дня визволення Чернівців від німецьких загарбників(29 березня), перегляд юморин (онлайн) до Дня гумору (1 квітня), у своїх авторських віршах (Анастасія Ткач, Інесса Грицуник, Анастасія Чернецька, Діана Урсуляк, Христина Кадемська, Вікторія Боровська) вшанували подвиг українського народу, його визначний внесок у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлювали повагу усім борцям проти нацизму, участь у презентації книги Івана Васкана «Іванова хата» до 75–річчя від Дня народження Івана Миколайчука (філіал бібліотеки № 21, 15 червня).

Постійно проводяться бесіди з циклу історії рідного краю.

Вихователь гуртожитку тісно співпрацює з філіалом міської бібліотеки №21, на базі якого організовуються та проводяться багато різноманітних виховних заходів, як здобувачами освіти ліцею, так і працівниками бібліотеки. Традиційними є заходи: «Бібліотека осередок думки, культури, інтелекту» ,поетичне читання «Поезія душі моєї ллється» присвячено Ганні Дущак, бібліотечний урок «Буковинське віче». Також налагоджена співпраця з клубом творчої молоді «Автограф», на базі якого проводяться вечори відпочинку та тематичні заходи (День українського козацтва, Новорічна казка, Міжнародний жіночий день).

Вже стало доброю традицією для здобувачів освіти, які проживають у гуртожитку, під керівництвом вихователя організовувати акції Милосердя. Традиційно відвідують Магалянський інтернат для розумово відсталих дітей. Протягом останніх років співпрацюють з благодійною організацією «Допомога бабусям Чернівці». Інформація про проведені заходи постійно висвітлюється на сайті ліцею, Міської ради та засобах масової інформації. Зокрема: газетах «Відродження», «Погляд».

Впродовж навчального року активно здійснюється робота з батьками: організовуються зустрічі, проводяться індивідуальні бесіди з батьками здобувачів освіти, які часто порушували правила проживання в гуртожитку, вечори відпочинку, постійно підтримується зв’язок з батьками в телефонному режимі (по потребі), проводяться батьківські збори.

Протягом 2020/2021 навчального року у ліцеї проводилися заходи відповідно основних орієнтирів виховання здобувачів освіти 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, Концепції національно–патріотичного виховання дітей та молоді й стратегії виховання особистості.

З метою виховання ціннісного ставлення до себе, фізичного виховання та  формування здорового способу життя у ліцеї організовано:

 • ознайомлення з нормативними документами закладу у навчальних групах І курсу: Статут ліцею, Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів освіти, Порядком забезпечення гуртожитком осіб, які здобувають освіту в ліцеї, Правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитку, режимом дня в гуртожитку, Статут учнівського парламенту ліцею, Положенням про стипендіальне забезпечення здобувачів освіти, наказом ліцею «Про заборону тютюнопаління»;
 • проведення просвітницько-профілактичних заходів з формування безпечного освітнього простору та запобігання булінгу, мобінгу;
 • систематичне спостереження за здобувачами освіти, виявлення показників, які можуть свідчити про схильність до суїцидальних думок чи намірів (або за наявності запиту від батьків) та повідомлення практичного психолога;
 • організація контролю за доступом неповнолітньої молоді через мережу Інтернет до сайтів, що не мають відношення до освітнього процесу (у тому числі до сайтів, на яких розміщено елементи порнографії й насильства);
 • забезпечення прав та інтересів здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених дітей із зони проведення ООС;
 • організація страхування здобувачів освіти з числа дітей–сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;
 • здійснення заходів постановки на облік для отримання житла особам з числа дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • вивчення контингенту здобувачів освіти І курсу (анкета «Першокурсник»);
 • проведення моніторингове дослідження ціннісних орієнтацій, соціального самопочуття, рівня тривожності здобувачів освіти;
 • визначення соціально–психологічного мікроклімату в колективі серед здобувачів освіти І курсу(тест Михалюк, Шарито);
 • визначення типу темпераменту здобувачів освіти (тест Айзенка);
 • проведення дослідження щодо вивчення стану вживання учнівською молоддю наркотичних речовин, алкоголю та тютюнокуріння (анкета);
 • проведення дослідження стану правовиховної роботи та профілактики правопорушень в навчальному закладі (анкета «Моя правова обізнаність»);
 • проведення дослідження щодо здорового способу життя наявного досвіду вживання ПАР серед здобувачів освіти;
 • проведення моніторингового дослідження щодо обізнаності здобувачів освіти з проблеми булінгу;
 • проведення консультаційної роботи з здобувачами освіти, їх батьками та педагогічними працівниками;
 • проведення корекційної роботи щодо подолання та профілактики дезадаптованості (Комплексна програма роботи практичних психологів, соціальних педагогів П(ПТ)О щодо подолання дезадаптованості здобувачів освіти П(ПТ)О) – І курс;
 • проведення корекційної роботи з учнями, направленої на профілактику та подолання насилля та жорстокості (комплексна програма по подоланню та профілактиці насилля та жорстокості в учнівської середовищі;
 • проведення корекційно–відновлювальної та розвивальної роботи за навчальною програмою «Дорослішай на здоров’я» – І курс;
 • проведення корекційної роботи з учнями, направленої на профілактику шкідливих звичок (Комплексна корекційно–розвивальна програма «Здоров’я та здоровий спосіб життя») – І курс;
 • апробація програми факультативного курсу «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» – І курс;
 • продовження роботи гуртка «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»;
 • проведення тижня психологічної служби;
 • організація участі у Всеукраїнській акції «16 днів без насильства»;
 • проведення тренінгових занять з здобувачами освіти на теми: «Навчання технікам керування емоціями, зняття м’язового й емоційного напруження», «Навчання конструктивних поведінкових реакцій у проблемних ситуаціях (тренінг проблемно–вирішальної поведінки)», «Розвиток позитивної самооцінки та цінності особистості», «Психологічні техніки особистісного зростання»;
 • організація флешмобів у рамках відзначення Всесвітнього дня запобігання самогубствам, «Стоп булінг», Міжнародного дня ненасильства, Всесвітнього дня психічного здоров’я, Міжнародного дня відмови від паління, Всесвітній день здоров’я, Міжнародний день протидії булінгу;
 • організація роботи наркологічного посту;
 • упорядкування матеріалів психологічного порадника для батьків;
 • проведення Тижня права;
 • проведення Тижнів/Місячників знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • проведення заходів щодо проведення місячника безпеки дорожнього «Увага! Діти на дорозі»;
 • проведення роз’яснювальної роботи з батьками щодо правового виховання та профілактики шкідливих звичок здобувачів освіти у сім’ї;
 • проведення роз’яснювальної роботи з здобувачами освіти ліцею щодо дотримання правил поведінки і правопорядку в позанавчальний час;
 • проведення додаткових занять з обдарованими дітьми, невстигаючими здобувачами освіти;
 • проведення профілактично–роз’яснювальної роботи із запобігання невиробничого травматизму на залізничному транспорті;
 • оформлення тематичних книжкових виставок, інформ–дайджестів;
 • залучення учнівської молоді до занять у гуртках;
 • участь у просвітницькій акції «Walk for Freedom/Хода за свободу»;
 • проведення психолого–педагогічних семінарів, виступи на інструктивно–методичних нарадах: «Профілактика суїцидальної поведінки серед учнівської молоді», «Булінг: причини, наслідки, допомога», «Застосування технології тайм–менеджменту в професійній діяльності педагога», «Вирішення педагогічних конфліктів в освітньому середовищі», «Сучасний вчитель на шляху до самовдосконалення»;
 • проведення заходів з імунізації від кору;
 • розповсюдження буклетів, посібників, іншої інформаційної друкованої та електронної продукції щодо веденню здорового способу життя, збереженням екології, запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID–19), правопорушенням серед дітей, протидії домашньому насильству, торгівлі людьми, булінгу та інших напрямків виховної діяльності;
 • проведення бесід (лекторіїв) з приводу формування здорового способу життя: «Вплив зайнятості на зниження рівня тривоги й емоційного стану», «За здоровий спосіб життя», «Тютюн здоров’ю не товариш», «Куріння і молодь», «Політ довжиною в падіння», «Молодь і алкоголь», «STOP – алкоголь», «Наркотики – шлях в нікуди», «Здорове тіло – здоровий дух», «Стрес та шляхи його попередження», «Обережно – булінг!»;
 • проведення бесід (лекторіїв) щодо репродуктивного здоров’я учнівської молоді та профілактики ВІЛ/СНІДу: «Профілактика торгівлі людьми», «Все починається з сім’ї», «Секс до шлюбу. Профілактика абортів», «Торгівля людьми – проблема порушення прав людини», «Емоційна сторона міжособистісних стосунків», «ВІЛ/СНІД/ ІПСШ: знайомство з проблемою», «Будуємо рівноправні стосунки»;
 • проведення виховних справ, інформаційних годин спілкування, інтерактивних бесід з формування ціннісного ставлення до свого життя, здоров’я, вміння цінувати себе, як носія фізичних, духовних та соціальних сил: «Коронавірус! Що про нього треба знати? Як уберегтися від COVID–19?», «Перебування в соцмережах під час карантину: фейки та перевірка фактів», «Яким чином поліпшити соціальну ізоляцію?», «Власний шлях до самореалізації або як стати особистістю», «Найвища соціальна цінність держави є людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканість та її безпека» (стаття 3 Конституції України), «Мої цінності і пріоритети», «Безпечний Інтернет: правила поведінки», «Як побороти стрес і депресію», «Я – це Я», «Плануємо майбутнє»;
 • поширення серед учасників освітнього процесу інформацію про діяльність: Національної дитячої «гарячої лінії», Кол–центру Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, Гарячої лінії щодо булінгу, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, уповноваженого Президента України з прав дитини, Центру надання безоплатної правової, Національної поліції України, через розміщення на сайті ліцею відповідних електронних банерів, інформаційних довідок;
 • участь у проєкті «Ukrainian Safety Park International hub – територія розвитку безпеки» (навчання за 15 програмами з безпеки);
 • проведення профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID–19, спричиненої коронавірусом SARS–CoV–2 і гострих респіраторних інфекцій;
 • організація участі в інформаційній кампанії про безпечне навчання під час пандемії «Школо, ми готові!».

У 2020/2021 навчальному році організовано участь в:

 • Всеукраїнському громадському огляді–конкурсі стану умов і охорони праці в закладах освіти;
 • Всеукраїнському конкурсі відео–робіт «Буть помітним на дорозі!»;
 • обласному конкурсі соціальних відеороликів «Байдужість вбиває»;
 • ІІІ Всеукраїнському конкурсі фото– та відеоробіт «Молодь за безпеку дорожнього руху» національного проєкту «Безпечна країна» (дипломанти);
 • Всеукраїнському конкурсі соціальних фото– та відеоробіт «Зупинимо булінг разом» у межах національного проєкту «Безпечна країна»;
 • Х Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей»;
 • Всеукраїнському конкурсі соціальних відеоробіт в рамках національного проекту «Безпечна країна» ‒ «Будь помітним на дорозі»;
 • ІХ Провідному Всеукраїнському форумі «Безпека праці – 2021;
 • Всеукраїнському громадському огляді–конкурсі стану умов і охорони праці в закладах освіти.

З метою пропаганди здорового способу життя, вивчення і використання на практиці правил основ безпеки життєдіяльності, попередження загибелі та травматизму при різного роду надзвичайних ситуацій, 12 травня у ліцеї пройшов Єдиний день цивільного захисту на тему: «Дії під час виявлення джерела загоряння у навчальному корпусі». Напередодні керівники навчальних груп провели цільовий інструктаж серед здобувачів освіти з питань дотримання правил безпеки під час проведення Дня цивільного захисту з оформленням у відповідному журналі. Згідно Плану організовано та проведено ряд заходів. Зокрема, здобувачі освіти мали можливість ознайомитися з виставкою літератури з питань цивільного захисту, розташованою у коридорі 1 поверху навчального корпусу, яку підготувала викладач предмету «Охорона праці» Купіна Н.М. Серед здобувачів освіти навчальних груп № 8, 14 викладач основ медичних знань Безерко І.В. провів заняття із вдосконалення практичних навичок з надання долікарської допомоги постраждалим. Проведено навчальну евакуацію здобувачів освіти та працівників ліцею у випадку отримання повідомлення про виявлення джерела загоряння у навчальному корпусі. Евакуація пройшла організовано та злагоджено. Насамкінець проведено загальну лінійку, на якій підведено підсумок дій особового складу невоєнізованих формувань, здобувачів освіти. Головні завдання, які ставив перед собою інженерно-педагогічний колектив для проведення Дня цивільного захисту, виконані.

З метою виховання ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей, сімейного виховання, у ліцеї проводилися різноманітні заходи, а саме:

 • апробація програми факультативного курсу «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»;
 • продовження роботи гуртка «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»;
 • викладання предмету, що вільно обирається «Етика і психологія сімейного життя» та факультативного курсу «Основи християнської етики»;
 • організація роботи батьківського всеобучу;
 • діяльність психологічного та правового порадника у рамках батьківського всеобучу;
 • вивчення соціального стану здобувачів освіти нового набору та їх сімей;
 • проведення групових/індивідуальних консультації з батьками щодо вікових особливостей підлітків;
 • відзначення Всеукраїнського дня сім’ї;
 • проведення групових, загальних батьківських зборів та засідань батьківського комітету;
 • відзначення Дня закоханих;
 • відзначення Міжнародного дня інвалідів;
 • відвідування мешканців Чернівецького обласного центру соціально–психологічної допомоги, Чернівецького геріатричного пансіонату, Будинку дитини, Оршівецького дитячого будинку, спеціалізованих інтернат них закладів;
 • організація заходів щодо відзначення/вшанування пам’ятних та ювілейних дат видатних особистостей;
 • відзначення батьків на урочистих лінійках, традиційних заходах;
 • проведення бесід (лекторіїв) щодо репродуктивного здоров’я учнівської молоді: «Все починається з сім’ї», «Ранній початок статевого життя – джерело тривог і непорозумінь», «Секс до шлюбу. Профілактика абортів», «НІ не захищеним контактам», «Цінність родини», «Ні насильству», «Емоційна сторона міжособистісних стосунків», «Будуємо рівноправні стосунки»;
 • проведення виховних справ: «Сучасне рабство», «Моральні основи сім’ї», «Українська сім’я – основа міцності держави», «Дружня сім’я – першоджерело людського духу», «Ідеї гендерної рівності в системі ціннісних орієнтацій сучасної молоді».

Ціннісне ставлення до праці. Трудове виховання. З метою виховання свідомого ставлення до праці через формування звички та навиків активної трудової діяльності, у ліцеї проводилися різноманітні заходи, а саме:

 • проведення Місячника Ціннісного ставлення до природи, суспільства і праці (квітень);
 • здійснення перевірки підтримання належного санітарного стану в житлових приміщеннях та приміщеннях загального користування мешканцями гуртожитку;
 • відзначення Дня довкілля;
 • організація весняної толоки;
 • проведення індивідуальних бесід з здобувачами освіти під час проходження виробничої практики;
 • проведення заходів і рамках предметно–методичних та професійних тижнів;
 • організація участі у заняттях предметних гуртків, технічної творчості, ужитково–прикладного мистецтва, художньої самодіяльності, клубах;
 • участь у міських, обласних виставках технічної творчості;
 • проведення тематичних виховних заходів;
 • проведення виховних справ на теми: «Моя професія та її переваги», «Сучасні вимоги до фахівців», «Коли робота приносить радість», «Вільний час – простір для розвитку здібностей».

Ціннісне ставлення до природи. Екологічне виховання. З метою формування в особистості екологічної свідомості і мислення, екологічні знання, екологічний світогляд, у ліцеї проводилися різноманітні заходи, а саме:

 • організація благоустрою та озеленення території ліцею і  гуртожитку й навчальних кабінетів;
 • організація весняної толоки;
 • проведення предметно–методичного тижня хімії, біології, екології;
 • проведення заходів щодо вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
 • проведення заходів щодо відзначення Всесвітнього дня води;
 • організація екскурсій до: ботанічного саду Чернівецького національного університету, Природничого музею Чернівецького національного університету;
 • проведення виховних справ на теми: «Дивовижний світ української природи», «Світ природи справжній та неповторний», «Екологічна етика», «Жити в злагоді з природою», «Екологічні проблеми рідного краю. Природа, цивілізація, людина: пошук гармонії», «Біль Чорнобиля з роками не зникає».

Вже традиційно напередодні Дня довкілля і Дня Землі у ліцеї організовується та проводиться предметно-методичний тиждень біології, екології та хімії. Так цьогоріч від проходив з 12.04 – 16.04. Через сайт викладача Андрусяк Т.В. здобувачі освіти мали змогу ознайомитися із запланованими заходами, специфіку проведення яких зумовила дистанційна форма освіти, спричинена локдауном. За допомогою Google Classroom було надано доступ до необхідних матеріалів та ресурсів. Заплановані заходи були спрямовані на максимальне залучення здобувачів освіти до активної участі у предметно-методичному тижні в умовах дистанційного навчання 12.04 – для здобувачів освіти всіх курсів навчання розпочалося інтелектуальне онлайн-змагання «Природничі перегони». Протягом чотирьох днів з допомогою платформи «LearningApps» здобувачі освіти вправлялися у розгадуванні наукових головоломок, кросвордів з цитології, розв’язували завдання «Хімічного калейдоскопу», складали генетичні пазли, а виконавши завдання «Життя у зоні Чорнобиля», отримали доступ до перегляду пізнавального відео. Найпопулярнішими серед гравців виявилися онлайн-ігри, а також хімічна дуель «Правда чи брехня?». 13.04 – здобувачі освіти віртуально відвідали виставку малюнків «Цінність води», яку підготували ліцеїсти до Всесвітнього дня води. У своїх роботах юнаки і дівчата спробували відобразити власне ставлення до проблеми збереження питної води у світі. Цього ж дня відбувся конкурс індивідуальних проєктів «Цікава наука». Свої напрацювання здобувачі освіти висвітлили на платформі «Classroоm». Щорічний конкурс – своєрідний підсумок дослідницької роботи, яку здобувачі освіти здійснювали протягом ІІ семестру. Здобувачі освіти ІІ курсу мали змогу переглянути й обговорити науково-популярний фільм «Екологічний слід людини», а потім, скориставшись екологічним онлайн-калькулятором, розрахувати значення особистого екологічного сліду і дізнатися про міру власного впливу на середовище існування. За допомогою сучасних платформ для комунікації учасники отримали нагоду висловити свої міркування з приводу шляхів гармонійного співіснування природи та суспільства. 14.04 – до уваги здобувачів освіти було запропоновано віртуальні екскурсії ботанічним садом і дендрарієм ЧНУ, а також університетськими зоологічним та геологічним музеями. Така нетипова форма проведення екскурсій в умовах карантину – ще одна можливість для молоді надихнутися на відвідування цікавих об’єктів рідного краю у майбутньому, нагоду висловити свої міркування з приводу шляхів гармонійного співіснування природи та суспільства. До Всесвітнього дня води за допомогою платформи Zoom викладачем Андрусяк Т.В. було проведено тематичні уроки «Цінність води для кожного з нас».

У ліцеї організовано та проведено заходи з вшанування 35-х роковин Чорнобильської катастрофи.15.04 – здобувачі освіти першого курсу, а також члени гуртка «Чарівний світ перетворень» мали освітньо-мотиваційну онлайн-бесіду «Хімія Чорнобиля» за участі запрошеного спікера – заступника директора Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ, кандидата хімічних наук, доцента Юрія Богдановича Халавки. Покоління, яке народилося задовго після аварії, скористалося нагодою більше дізнатися про катастрофу на Чорнобильській АЕС і переосмислити її наслідки. Здобувачі освіти захоплено слухали подробиці про причини події, з’ясували, що спільного між Чернівецькою міською радою і атомним реактором, який відсоток заряду мобільника походить від атомної енергетики, як розрахувати час можливого повернення у зону відчуження і де розташований найбільший рухомий архітектурний об’єкт світу. Завершився предметно-методичний тиждень нагородженням переможців конкурсів електронними сертифікатами, підведенням підсумків, обміном вражень. Хоча через обставини цьогоріч тиждень видався незвичним, здобувачі освіти все ж знайшли змогу поділитися враженнями, продемонструвати свої нахили, творчі здібності та зацікавленість предметами. Завдяки проведеним заходам здобувачі освіти переконалися у тому, що процес пізнання може бути захопливим і яскравим за будь-яких обставин.

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва. Естетичне виховання.

У ліцеї проводилися різноманітні заходи:

 • організація роботи гуртків декоративно-ужиткового мистецтва та художньої самодіяльності;
 • організація екскурсій до пам’яток історії та архітектури Чернівецької області: – «Сучасні Чернівці та їх історичне минуле» (Турецька пл. – пл. Філармонії – вул. Горького – ЧНУ – вул. Університетська – Театральна пл. – Центральна пл. – Соборна пл.)
 • організація екскурсій до музеїв м. Чернівці: обласний краєзнавчий музей, Літературно-меморіальний музей письменника Юрія Федьковича, Літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської, Обласний меморіальний музей Володимира Івасюка, Обласний художній музей, Народної архітектури і побуту, Етнографічний музей імені Юрія Федьковича, Буковинської діаспори;
 • організація виставки-конкурсу квіткових композицій до Дня вчителя та професійно-технічної освіти;
 • проведення огляду-конкурсу художньої самодіяльності;
 • відвідування Чернівецького академічного обласного українського музично–драматичного театру ім. О. Кобилянської, Чернівецької обласної філармонії, органного залу;
 • участь у виставках декоративно-ужиткового мистецтва та обласних фестивалях-конкурсах дитячої та юнацької творчості естетичного спрямування;
 • оформлення інформаційних тематичних експозицій, інформ-дайджестів;
 • проведення заходів щодо відзначення Міжнародний дня грамотності, День українського кіно, Всесвітнього дня бібліотек, Міжнародного дня музики, Дня міста Чернівці, Дня української писемності та мови, Всесвітнього дня науки, Міжнародного дня рідної мови, Всесвітнього дня поезії, Міжнародного дня театру, Міжнародного дня музеїв, Міжнародного дня пам’ятників та історичних місць, Дня української вишиванки, Дня слов’янської писемності i культури;
 • проведення виховних справ на теми: «Українське мистецтво», «Пісенний символ України – Володимир Івасюк», «Тарас Шевченко – України син», «Від культури особистості до культури нації», «Вихованість, культура, інтелігентність», «Світле свято Великодня», «Подорож мережею Інтернет: відкриті наукові збірки, архіви, електронні бібліотеки, віртуальні музеї, електронна культура», «Історія народу в творах мистецтва».

У рамках вшанування рідних полеглих захисників, здобувачі освіти ліцею відвідали чуттєву фото-виставку «Любов’ю квітнуть вишиванки, омиті росами війни» у Центрі культури «Вернісаж», що на вулиці Ольги Кобилянської.

З метою відзначення 80-річчя до Дня народження Івана Миколайчука, здобувачі освіти, які проживають у гуртожитку, відвідали презентацію книжки Василя Васкана «Іванова хата».

З метою відзначення 1-річчя від дня народження Василя Стефаника викладачем української мови та літератури Лупул К.В. сплановано й проведено: літературний марафон «Прочитай твір Василя Стефаника»; віртуальну виставку «Велет духу і лицар свободи ‒ Василь Стефаник»; книжкову виставку «Василь Стефаник ‒ знаний і незнаний»; перегляд фільму Леоніда Осики «Камінний хрест» (1968) і дискусію щодо художніх засобів фільму й сміливого експерименту з перекладу літературного тексту мовою кінематографу; оновлено інформаційний стенд «Літературні ювілеї».

Основними складовими ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, національно–патріотичного виховання є громадянсько–патріотичне, військово–патріотичне та духовно–моральне виховання. З метою формування в учнівської молоді високої національно–патріотичної свідомості, почуття відданості своїй державі, у ліцеї проводилися різноманітні заходи, а саме:

 • заходи щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них серед учнівської молоді (наказ ліцею від 30.05.2017р. №98);
 • заходи щодо організації та проведення допризовної підготовки у ліцеї на 2020-2021 роки (наказ ліцею від 26.09.2018р. №201);
 • проведення Уроків Мужності у кожній навчальній групі (наказу ліцею від 31.08.2020р. №139);
 • заходи щодо відзначення Дня партизанської слави та вшанування пам’яті жертв фашизму (21.09–24.09, наказ ліцею від 18.09.2020р. №155);
 • заходи щодо відзначення Дня захисника України, Дня створення Української Повстанської Армії, Дня Українського козацтва, 75–ї річниці вигнання нацистів з України (12.10–21.10, наказ ліцею від 07.10.2020р. №168);
 • заходи щодо відзначення Дня Гідності та Свободи та Дня пам’яті жертв Голодомору й політичних репресій (16.11–28.11, наказ ліцею від 13.11.2020р. №186);
 • заходи щодо відзначення Дня Збройних Сил України (01.12–06.12, наказ ліцею від 30.11.2020р. №193);
 • заходи щодо вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність (наказ ліцею від 16.12.2019р. №271, 29 серпня щороку);
 • заходи щодо відзначення Дня Соборності України, вшанування Дня пам’яті жертв Голокосту та річницю бою під Крутами (19.01–29.01, наказ ліцею від 18.01.2021р. №13);
 • заходи щодо відзначення Дня Героїв Небесної Сотні (16.02–20.02, наказ ліцею від 15.02.2020 р. №36);
 • заходи щодо вшанування Днів пам’яті та примирення в Україні й Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (05.05–09.05, наказ ліцею від 28.04.2021р. №71);
 • заходи щодо реалізації Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року + заходи щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки (наказ ліцею від 16.11.2020р. №187).

Також учнівський, педагогічний та батьківський колективи ліцею брали участь у різних благодійних акціях. Зокрема:

 • організація участі в акції збору продуктів харчування та засобів особистої гігієни для підопічних Магальського будинку-інтернату, та ГО «Допомога Бабусям Чернівці» у рамках акції «Милосердя» (грудень),
 • обласна акція «Привітати тих, хто служить» (надсилання вітальних листівки у військові частини Буковини :Національна гвардія України – 2-а стрілецька рота військової частини 1241 (Горіхівська, 19), Чернівецький десантний підрозділ 80 окремої десантно-штурмової бригади (вул. Січових Стрільців, 6), Чернівецький прикордонний загін (вул. Герцена, 2-а);
 • організація збору коштів у рамках благодійної акції Назустріч Мрії (лютий) 500 грн.,
 • адресна допомога вихованцю Сокирянського вищого професійного училища 2000 грн. (березень),
 • організація участі у Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця» під гаслом «Здорові немовлята!» 700 грн. (квітень), «Подаруй дитині життя» 800 грн. (травень);
 • обласна благодійна акція «Аудиторія-діти» (750 грн.).

Превентивне виховання. Правове виховання. Превентивне виховання – пріоритетний напрямок формування особистості учнівської молоді. У 2020/2021 навчальному році з превентивного виховання зусилля педагогічних працівників ліцею спрямовані на реалізацію завдань виховної діяльності.

Превентивне виховання в ліцеї – це система підготовчих та профілактичних дій педагогів та майстрів в/н, спрямованих на запобігання формуванню у здобувачів освіти негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки та організацію належного догляду за їх діяльністю.

Правовиховна та правоосвітня робота в закладі врегульована також наказами по ліцею: «Про заходи щодо забезпечення захисту прав дітей», «Про заходи щодо профілактики правопорушень серед учнівської молоді на період до 2021 року», «Про створення комісії для обстеження житлово–побутових умов проживання здобувачів освіти», «Про посилення роботи морально–духовного виховання та заходи щодо профілактики суїцидальної поведінки у підлітків», «Про проведення у ліцеї просвітницько-профілактичних заходів з формування безпечного освітнього простору та запобігання булінгу, мобінгу», «Про заходи щодо організації проведення Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок», «Про заборону тютюнопаління у приміщеннях та на території ліцею та гуртожитку», «Про заходи з проведення Всеукраїнського тижня права», «Про заходи щодо реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право», «Про план заходів щодо реалізації положень Закону України Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про визначення уповноваженої особи для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення факторів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб», «Про затвердження плану заходів з реалізації національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року», «Про заходи щодо запобігання корупції у ліцеї». Також наявні спільні заходи з правового виховання та профілактики правопорушень з ювенальною превенцією ГУНП в Чернівецькій області щодо попередження злочинності та правопорушень, покращення профілактично–попереджувальної роботи і правової пропаганди серед здобувачів освіти до 2021 року; Алгоритм дій, спрямованих на профілактичну роботу з здобувачами освіти, схильними до порушення дисципліни.

Працівниками психологічної служби здійснюються соціально-психологічні дослідження щодо вживання учнівською молоддю алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління та щодо стану правивиховної роботи в ліцеї. На основі результатів досліджень працівники психологічної служби протягом навчального року організовують лекторії, круглі столи, проводять бесіди, ділові ігри, тренінги, перегляди відеофільмів спрямовані на запобігання виникненню негативних звичок, профілактику насильства, жорстокості та булінгу в учнівському середовищі, суїцидальних намірів та збереження репродуктивного здоров’я. Для більш дієвої просвітницької роботи зі здобувачами освіти залучаємо медичних працівників (наркологів, гінекологів), представників Чернівецького благодійного фонду «Нова сім’я».

Питання стану превентивно-профілактичної роботи з попередження злочинності та правопорушень систематично розглядається на інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичної комісії класних керівників, а також на засіданнях педагогічної ради. Відповідно плану роботи педагогічної ради у 2020 році розглянуто питання «Превентивне виховання як пріоритетний напрямок формування особистості молоді». Також питання правоосвітньої роботи включені до плану роботи Батьківського всеобучу. Інформаційні матеріали наявні та впорядковані.

З метою створення безпечного освітнього середовища, формування у здобувачів освіти ціннісних життєвих навичок, забезпечення профілактики негативних проявів поведінки неповнолітніх, попередження правопорушень у закладі створена Рада профілактики правопорушень. На підставі клопотань керівників навчальних груп та відповідно рішення засідання Ради, здобувачів освіти, які мають систематичні пропуски занять без поважних причин, прояви неадекватної поведінки, які схильні до правопорушення ставлять на внутрішній облік. У ліцеї створений банк даних здобувачів освіти, схильних до девіантної поведінки та правопорушень. Так, у І семестрі 2020/2021 навчального року на обліку перебували 8 чол., у ІІ семестрі – 8 чол.

І семестрІІ семестр
схильних до правопорушеньсхильних до девіантної поведінкисхильних до правопорушеньсхильних до девіантної поведінки
7171
Мігай О.М. Руснак О.М. Бурлака С.І. Хіоніді Т.П. Гріпков А.О. Одайник В.Д. Друцул Н.Ю.Лєкар О.С.Бурлака С.І. Гріпков А.О. Одайник В.Д. Друцул Н.Ю. Хіоніді Т.П. Мігай О.М. Руснак О.М.Лєкар О.С.

Здобувачів освіти, які скоїли злочини та перебувають на обліку поліції у 2020/2021 навчальному році – 7 осіб. Бурлака С.І., зд. осв. гр. № 9, Хіоніді Т.П., зд. осв. гр. № 9, Гріпков А.О., зд. осв. гр. № 10, Друцул Н.Ю. (дитина-правопорушник, втікач) зд. осв. гр. № 12 скоїли злочини до вступу у ліцей. Мігай О.М., зд. осв. гр. № 3, Руснак О.М., зд. осв. гр. № 3 – перебуває на профілактичному обліку в категорії «дитина правопорушник – адміністративне правопорушення». Одайник В.Д. (повнолітній), зд. осв. гр. №10 – за вчинення кримінального правопорушення.

Зі здобувачами освіти та їх батьками систематично проводиться індивідуальна профілактична та роз’яснювальна робота. Всі залучені до роботи гуртків за інтересами.

На засіданнях Ради заслуховуються керівники груп разом із здобувачами освіти, схильними до девіантної поведінки, та їх батьками. У 2020/2021 навчальному році проведено 5 засідань. Матеріали Ради наявні та впорядковані, протоколи засідань ведуться належним чином.

У закладі систематично здійснюється просвітницька та профілактична робота усіма учасниками освітнього процесу.

На виконання заходів щодо реалізації: правопросвітницького проєкту «Я маю право!», Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року; заходів з правового виховання та профілактики правопорушень серед учнівської молоді на період до 2021 року, відповідно плану роботи ліцею та з метою підвищення рівня правової культури, правової свідомості в учнівської молоді, профілактики правопорушень, виховання поваги до законів та прав людини, у закладі організовуються та проводяться заходи в рамках Всеукраїнського тижня права. Так у 2020/2021 навчальному році відповідно до наказу ліцею від 07.12.2020 р. № 200 «Про відзначення Міжнародного дня захисту прав людини та організації тижня боротьби проти корупції» у закладі організовано та проведено ряд заходів. Зокрема, викладачами громадянської освіти С.Чиж та основ правових знань Є.Мороз разом з членами учнівського парламенту оформлено інформ-дайджест «Права людини». На уроках ГО організовано проведення інформаційних п’ятихвилинок «Громадські організації із захисту прав дитини». Бібліотекарем ліцею Л.Бікбаєвою оформлено тематичну книжкову виставку «Права людини». Керівниками навчальних груп проведено виховну справу на тему: «Конституційні права і свободи українців у контексті «Загальної декларації прав людини», «Боротьба з корупцією – справа кожного» та організовано перегляд й обговорення документального фільму «Права Людини: генезис та історичні традиції в Україні».

У рамках Тижня права також організовані ряд заходів до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Під керівництвом практичного психолога С.Харівської та соціального педагога І.Корнійчук здобувачі освіти групи № 12 брали участь в онлайн марафоні «Дій проти насильства», матеріали яких представлені на соціальних сторінках ліцею Instagram та Facebook; організовано онлайн-зустріч на тему: «Стоп! Булінг» з представником Чернівецького благодійного фонду «Нова сім’я» для здобувачів освіти груп № 5 та № 12; організовано перегляд відеороликів «Розкажи дорослому, якому довіряєш» щодо попередження сексуального насильства щодо дітей в колі довіри, а також фахівцями психологічної служби в учнівських Viber чатах розповсюджено інформацію в рамках акцій «16 днів проти насильства».

Під керівництвом викладача основ правових знань, юрисконсульта ліцею Є.Мороз створено відеоролик «Молоде покоління проти корупції», для участі в обласному конкурсі-челенджі та проведено круглий стіл на тему: «Корупція крізь століття світової історії – злочин та покарання».

Ліцей співпрацює з працівниками ювенальної превенції Чернівецького відділу поліції ГУ НП Чернівецької області та Чернівецьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відповідно до укладених Угод. Періодично, за ініціативи навчального закладу та працівників ювенальної превенції Чернівецького відділу поліції ГУНП здійснюються спільні рейди на території навчального закладу. Зокрема, протягом І семестру 2020/2021 навчального року не здійснено рейдів (карантин), протягом ІІ семестру – 2. За наслідками яких випадків адміністративних правопорушень не виявлено. Крім того, спільно з працівниками ювенальної превенції проводиться відвідування сімей з метою повернення здобувачів освіти до навчання, а також бесіди з батьками щодо неналежного виконання батьківських обов’язків.

У ліцеї систематично здійснюється просвітницька та профілактична робота усіма учасниками освітнього процесу. Система виховної роботи забезпечує єдність і взаємозв’язок планування, організації і аналізу діяльності, спільної роботи педагогічного і учнівського колективів, батьківської громади та громадськості.

З метою реалізації особистісно–орієнтоваого виховання у ліцеї проводилися різноманітні заходи, а саме:

 • проведення заходів щодо реалізації методичної проблеми ліцею «Реалізація особистісно–орієнтованих технологій навчання у сучасного освітньому процесі»;
 • проведення заходів щодо підвищення інтересу здобувачів освіти до власної особистості, до саморозвитку за допомогою самоціннісної діяльності;
 • забезпечення цілісної системи виховного простору в ліцеї: адміністрація, заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, психолог, майстер виробничого навчання, класний керівник, здобувачі освіти, батьки;
 • створення сприятливого психологічного клімату, самостійності, творчості, позитивних внутрішніх мотивів навчання, прагнення до саморозвитку на уроках та у позанавчальний час;
 • організація зустрічей з видатними особистостями та залучення їх до виховних заходів;
 • реалізація проєкту «дидактичне наповнення виховного простору: визначення теми дня, теми тижня»;
 • організація морального та матеріального заохочення здобувачів освіти;
 • відвідування Чернівецького академічного обласного українського музично–драматичного театру ім.О.Кобилянської, Чернівецької обласної філармонії, органного залу;
 • оформлення інформаційних тематичних експозицій;
 • організація заходів щодо відзначення/вшанування пам’ятних та ювілейних дат видатних особистостей;
 • організація участі в обласних соціальних акціях та у міських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах;
 • продовження співпраці з філіалом міської бібліотеки №21;
 • проведення виховних справ на теми: «Пізнай самого себе», «Мої життєві орієнтири»;
 • перегляд та обговорення науково-пізнавальних фільмів.

Професійна орієнтація. Популяризація робітничих професій. Відповідно до плану роботи ліцею, з метою організації профорієнтаційних заходів із здобувачами освіти 9-их і 11-их класів закладів середньої освіти міста та області, охоплення ширшого кола випускників, формування у них свідомого професійного вибору й виховання прагнення бути професійно затребуваним в суспільстві, згідно наказу ліцею від 31.08.2020р. №135 «Про проведення профорієнтаційної роботи у 2020/2021 навчальному році» затверджено та проведено рід заходів. Зокрема:

 • участь у профорієнтаційному проєкті України «Місто Професій»;
 • участь в онлайн-тренінгу «Skills Lab: успішна кар’єра» – навчання тренерів пілотного курсу «Навички для успішної кар’єри»;
 • проведення тренінгів профорієнтаційного спрямування з популяризації робітничих професій у 8-11 класах закладів загальної середньої освіти міста;
 • відвідування закладів загальної середньої освіти, центрів зайнятості міста та області;
 • організація зустрічі з представниками Чернівецького обласного центру зайнятості у рамках проєкту «Планування кар’єри – запорука успішного майбутнього»;
 • систематична робота з розміщення цікавих та визначних подій закладу в соціальних мережах Instagram, Facebook;
 • розповсюдження у соціальних мережах профорієнтаційних матеріалів з професій;
 • продовження роботи щодо діяльності рубрики «Де працюють наші випускники» на сайті ліцею, соціальних сторінках Facebook, Instagram;
 • розміщення інформаційної реклами у маршрутках приміського сполучення;
 • проведення Днів відкритих дверей.

Цьогоріч Дні відкритих дверей, які тривали з 19 по 23 квітня, відрізнялися оригінальністю. Протягом 5-ти днів, о 14:00 організовувалися онлайн-трансляції з презентацій професій на офіційному Instagram каналі ліцею.

Цікава інформація про навчання, успіхи, організовані та проведені виховні заходи систематично висвітлювалися на Інтернет–сайті ліцею, соціальних сторінках у Facebook, Instagram та сайтах: Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, Навчально–методичного центру професійно-технічної освіти в Чернівецькій області.

У ліцеї ефективно працює система роботи з обдарованою молоддю. З метою організації учнівського дозвілля, залучення здобувачів освіти до змістовної позанавчальної діяльності, профілактики правопорушень серед учнівської молоді та розвитку і підтримки обдарованих дітей, щороку, згідно наказу ліцею організовується робота гуртків у ІІ половині дня з різних напрямків: художньо-естетичного, еколого–натуралістичного, краєзнавчого, науково–технічного, спортивного. Робота гуртків планується посеместрово, записи ведуться у відповідному журналі.

Напрям гуртківКількість
Предметні (загальноосвітні)8
Спецпредмети6
Технічна творчість2
Декоративно–ужиткове мистецтво2
Художня самодіяльність2
Клуби, лекторії4
Спортивні секції4
Всього28

Протягом останніх років заклад тісно співпрацює з КБУ Культурно–просвітницьким центром м.Чернівці. Здобувачі освіти відвідують різноманітні гуртки, а вихованці центру беруть участь у традиційних культурно-масових заходах ліцею.

Гуртковою роботою охоплено 62% здобувачів освіти ліцею. Цьогоріч зменшилася кількість гуртків, у зв’язку із звільненням/перебуванням у декретній відпустці викладачів. Керівники гуртків ведуть спеціальні Журнали планування та обліку роботи. Заступником директора з ВР здійснюється належний контроль за діяльністю гуртків, двічі на рік перевіряється плануюча документація.

Щороку, за клопотанням ліцею, призначається призначення стипендія Чернівецької обласної державної адміністрації. У 2021 році кандидатом обрана Чернецька Анастасія, здобувачка освіти групи №9, ІІ курсу.

Є досягнення та результати участі здобувачів освіти ліцею у різноманітних учнівських інтелектуальних, мистецьких конкурсах, фестивалях, змаганнях, турнірах міського, обласного, Всеукраїнського рівнів.

Назва категоріїРезультат
Чисті росиІІІ
Галерея мистецтвГран-прі
Рідна пісняІІ, У
Всеукраїнський конкурс фото- та відеоробіт «Молодь за безпеку дорожнього руху» національного проєкту «Безпечна країна»)Дипломант
Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в закладах освітиучасть
«Розквітай, писанко!»акція «Писанка Challenge» участь
Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей»участь
Обласний конкурс соціальних відеороликів «Байдужість вбиває»участь
Всеукраїнський конкурс соціальних фото- та відеоробіт «Зупинимо булінг разом» у межах національного проєкту «Безпечна країна»участь
Всеукраїнський конкурс соціальних відеоробіт в рамках національного проекту «Безпечна країна» ‒ «Будь помітним на дорозі»участь
ХV (ювілейний) Всеукраїнський конкурс малюнків «Мої права», з нагоди Міжнародного дня захисту дітей та 30-ї річниці Незалежності Україниучасть
ІІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.ЯцикаВідзнаки – 4
Міжнародна природознавча гра «Геліантус»ІІ – 1,ІІІ – 5, У – 12
Міжнародна гра зі зарубіжної літератури «Sunflower»ІІІ – 4, У – 30
Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»І – 2, ІІ – 29,  ІІІ – 4
Міжнародний конкурс з математики «Кенгуру»У – 16
Обласна виставка «Українка у фокусі ХХІ століття»дипломант
Обласний челендж #Писанка Chalenge 2021участь
Обласний флешмоб #Шевченку 207участь
Обласний флешмоб до Дня української поезії «З поезією в серці»участь
Обласний флешмоб до Дня вишиванки «Вишиванка – генетичний код нація»участь
Обласний конкурс малюнків до Всесвітнього Дня води «Цінність води»участь
ІІ Міжнародний фотоконкурс «Ми – люди Землі»участь
Змагання з настільного тенісуучасть
ВолейболІІІ, участь
Легка атлетикаІІІ, участь
Всеукраїнські ігри ЗПО (баскетбол)участь

Згідно аналізу позаурочної виховної роботи закладів професійної (професійно–технічної) освіти, яка проводилася упродовж 2020/2021 навчального року НМЦ ПТО у Чернівецькій області (лист від 30.06.2021р. № 132) ліцей третій рік поспіль виборов І місце.

Протягом навчального року організовувалися різні форми стимулювання обдарованих дітей, згідно рішення стипендіальної комісії та наказів ліцею здобувачі освіти отримували грошові заохочення за добрі успіхи у навчанні, активну участь у громадському житті, перемоги у різноманітних конкурсах та фестивалях, в тому числі й діти з соціально незахищених категорій населення. За підсумками традиційних позанавчальних виховних заходів видаються відповідні накази ліцею, нагороджуються учасники освітнього процесу Грамотами та Дипломами ліцею, виносяться Подяки.

Виховання в умовах сьогодення ґрунтується на особистісному підході до кожного учня. Особливе місце в системі формування особистості, її активної позиції належить учнівському самоврядуванню. Орган учнівського самоврядування у ліцеї створений у 2009 році та діє у формі парламенту на підставі Статуту (протокол засідання учнівського парламенту №1, від 09.09.2013). Відповідно до наказу ліцею від 31.08.2020 №138 «Про організацію роботи учнівського парламенту» затверджено план роботи. Структура органу учнівського самоврядування складається з президента, віце–президента, секретаря та 8 комісій з питань: партнерства та міжнародних відносин; організації побуту та проживання у гуртожитку ліцею – «Ради гуртожитку»; захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях; преси та інформації; спорту та здорового способу життя; екології та краєзнавства; толерантності та духовного розвитку; культури та дозвілля. Щороку наказом по ліцею «Про організацію роботи учнівського парламенту» визначаються основні завдання та затверджується план роботи на навчальний рік. Діяльність парламенту здійснюється відповідно плану, наявні протоколи засідань. На сайті ліцею діє створена рубрика «Учнівський парламент».

Традиційно, члени парламенту беруть активну участь в організації та проведенні заходів:

 • організація походу до музично–драматичного театру,
 • організація флешмобів,
 • організація покладання квітів та лампадок до пам’ятника героям Буковинського куреня на розі вул.Руської–Сагайдачного, до стели загиблим у зоні проведення АТО, ООС на Центральній площі) до відзначення Дня захисника України, Дня українського козацтва;
 • концертна програма, присвячена Дню народження навчального закладу;
 • організація участі до Всеукраїнської акції «Запали свічку пам’яті» та загальнонаціональної хвилини мовчання, покладання лампадок і квітів до стели, участь у молебні за Героями Небесної Сотні, загиблими на сході України на Центральній площі міста, участь у жалобних заходах до Дня пам’яті жертв голодоморів на розі вулиці Руської та Шевченка;
 • організація походу здобувачів освіти, які проживають у гуртожитку до кінотеатру «Чернівці»,
 • проведення бесід у групах щодо необхідності обов’язкових профілактичних щеплень,
 • організація участі у військово-спортивних свят,
 • організація екскурсії до музею воєнної історії краю у рамках відзначення Дня Збройних Сил України,
 • організація заходів у рамках проведення Всеукраїнського тижня права,
 • організація участі в акції збору продуктів харчування та засобів особистої гігієни для підопічних Магальського будинку-інтернату, та ГО «Допомога Бабусям Чернівці» у рамках акції «Милосердя»,
 • допомога в оформленні інформаційно-тематичних експозицій: «Нариси історії української революції 1917–1921 років», «Збереження пам’яті про Голокост та його жертв», «День пам’яті героїв Крут: історія бою, долі учасників» у рамках відзначення Дня Соборності України, Дня пам’яті жертв Голокосту та річниці бою під Крутами;
 • підготовка та організація випускного вечора для здобувачів освіти груп зимового випуску,
 • відзначення Дня Святого Валентина: розміщення скрині для Валентинок;
 • покладання квітів, лампадок до Пам’ятника загиблим в Афганістані буковинцям (проспект Незалежності, 68 у Чернівцях), участь у панахиді за загиблими учасниками бойових дій на території інших держав,
 • організація збору коштів у рамках благодійних акцій,
 • організація участі у різноманітних конкурсах, фестивалях,
 • поширення серед учасників освітнього процесу інформації про діяльність: Національної дитячої «гарячої лінії», Кол–центру Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, Гарячої лінії щодо булінгу, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, уповноваженого Президента України з прав дитини, Центру надання безоплатної правової, Національної поліції України, через розміщення на сайтах закладів освіти відповідних електронних банерів, інформаційних довідок,
 • розповсюдження інформації серед здобувачів освіти контакти Національної дитячої гарячої лінії, яка надає консультації в телефонному та онлайн-режимах, які надаються консультації з питань: насильство над дітьми та жорстоке поводження з ними у сім’ї та з боку оточення, психологічні проблеми, негаразди у стосунках з дорослими та однолітками, захист прав дітей, майнові права дітей, питання встановлення опіки, а також булінг і безпека в Інтернеті,
 • поширення серед учасників освітнього процесу інформації щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID–19, спричиненої коронавірусом SARS–CoV–2 (квітень, травень);
 • розповсюдження інформаційних профорієнтаційний фото– та відео– матеріалів у соціальних мережах Facebook та Instagram,
 • оформлення інформ–дайджестів до пам’ятних дат та ювілеїв (протягом навчального року).

Щороку наказом по ліцею «Про організацію і проведення методичної роботи» організовується робота методичної комісії класних керівників. Методична комісія у 2020/2021 навчальному році продовжила працювала над реалізацією науково–методичної проблеми: «Впровадження сучасних освітніх технологій – шлях для модернізації ПТО. Особистісно–орієнтований підхід у виховання, як запорука створення оптимальних умов для розвиту особистості.

Згідно планів самоосвіти розроблено тематику засідань методичної комісії. Впродовж 2020/2021 навчального року було проведено 10 засідань за різноманітними темами.

У 2020/2021 навчальному році на засіданнях методичної комісії було розглянуто доповіді на різноманітні актуальні теми:

Також члени МК беруть участь у семінарах, онлайн–вебінарах та заходах міського, обласного та Всеукраїнського рівнів.

Відповідно до наказу ліцею від 31.089.2020р. №139 протягом навчального року проведено Уроки мужності у всіх навчальних груп.

У 2021/2022 навчальному році метою організації діяльності щодо захисту прав та інтересів здобувачів освіти ліцею, визначено ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАВДАННЯ ˗ це формування в учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, національно-патріотичного виховання, профілактики булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин, запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми.

Саме над реалізацією таких виховних завдань, відповідно методичних рекомендацій щодо виховного процесу Міністерства освіти і науки України (від 16.08.2021 №1/9˗362), працюватиме педагогічний колектив протягом 2021/2022 навчального року.

Методична робота

Протягом 2020/2021 навчального року педагогічний колектив ліцею продовжував  працювати над методичною проблемою «Реалізація особистісно-орієнтованих технологій навчання у сучасному освітньому процесі».

Аналіз підсумків роботи у 2020/2021 н. р. свідчить, що методична служба в ліцеї становить цілісну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем педагогів систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного педпрацівника закладу, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних здобувачів освіти, груп.

1.Атестація педагогічних працівників

У 2020/2021 н.р. зріс якісний склад педагогів на 29 %, цьому сприяла система атестації педагогічних кадрів, яка активізувала творчу діяльність, стимулювала безперервну фахову та методичну освіту педагогічних працівників. Ефективному проведенню атестації у ліцеї передувала організаційна робота.

В ліцеї були створені умови для успішного проведення атестації. Пройшли атестацію 13 педпрацівників (12 – чергова атестація, 1 – позачергова за заявою педпрацівника відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників).

Зроблено відповідний аналіз п’ятирічного циклу атестацій. Оновлено куточок «Від атестації до атестації», де розміщені відповідні розпорядчі документи, графік засідань, план роботи, заходи, щодо проведення атестації. Повторно ознайомлено працівників з нормативними документами про атестацію, з графіком і планом проведення атестації.

Усі працівники, які атестувалися, своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації за фахом:

– при Хмельницькому НМЦ ПТО та ПК – 7 чол.;

– у ОІППО Чернівецької області (відповідні модулі згідно нового Положення за 2020 і 2021 роки) – 4 чол.;

– у Університеті менеджменту освіти, ЦІПО – 2 чол.

Протягом атестаційного періоду вивчалася робота педагогів, які атестуються. Проводились засідання методкомісій з питань атестації, відкриті уроки, позанавчальні заходи.

За результатами атестації педпрацівників:

•      підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» – викладачу спецдисциплін Безерку І.В.;

•      присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – бібліотекарю Бікбаєвій Л.П.;

•      присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – соціальному педагогу Корнійчук І.В.;

•      встановлено 12 тарифний розряд майстру в/н Михайлишиній Г.Т;

•      встановлено 14 тарифний розряд майстру в/н Чоп’юк Т.М., керівнику гуртка Стратичук І.А.;

•      підтверджено відповідність раніше встановленому 14 тарифному розряду – майстру в/н Рогозевич Г.М.;

•      підтверджено відповідність раніше встановленому 14 тарифному розряду і присвоєному педагогічному званню «майстер в/н І категорії» – майстрам в/н Андрейчук І.С., Грінческу Г.В., Добрянській Л.Г.;

•      підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» – вихователю Моляр Ж.О.;

•      підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист» – викладачу спецдисциплін Калинюк І.М.;

•      підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєне педагогічне звання «практичний психолог-методист» – практичному психологу Харівській С.В.

Педагоги, що атестувалися:

–      підготували 15 методичних розробок на актуальні педагогічні теми; –

–      виступили з 12-ма  з доповідями;

–      провели 13 відкритих уроків;

–      розробили  сценарії і провели 19 позанавчальних виховних заходів;

–      взяли участь у 9-и вебінарах і тренінгах;

–      провели виставку методичних напрацювань у міжатестаційний період, за якими  надруковано 6 Збірників;

–      мають  публікації у Віснику НМЦ ПТО ЧО.

2. Участь у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних конкурсах і іграх:

 • міжнародний рівень:

– відзнаки – 4 здобувача освіти – марафон з української мови імені Петра Яцика;

– Міжнародна гра з фізики, хімії, біології, географії «ГЕЛІАНТУС» – взяли участь 18 здобувачів освіти: 6 Дипломів ІІ-ІІІ ступеня, 1 Грамота з фізики, 3 Грамоти з хімії, 8 Сертифікатів учасника;

– Міжнародний математичний конкурс «КЕНГУРУ», всього учасників 16 здобувачів освіти: 16 Сертифікатів учасників;

– Міжнародна гра із зарубіжної літератури «SUNFLOWER» всього учасників – 30 – ІІІ- 4 здобувача освіти;

– участь у ІІ Міжнародному фотоконкурсі «Ми – діти Землі»

 • всеукраїнський рівень:

– Всеукраїнська українознавча гра «СОНЯШНИК» 35 здобувачів освіти: 28 Дипломів ІІ ступеня Всеукраїнського рівня; 4 – ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня; 2 Диплома І ступеня регіонального рівня; 1 – Диплом ІІ ступеня регіонального рівня;

– І місце у регіональному вернісажі учнівських бізнес-ідей «Стартап юніор 5».

 • обласний рівень:

– Дипломантка – обласна виставка «Українка у фокусі ХХІ століття»;

– 3здобувача освіти – учасники конкурсу малюнків до Всесвітнього Дня води «Цінність води»;

– участь у конкурсі «Професійний талант року – 2021»;

– участь у конкурсі малюнків «Цінність води для кожного з нас»;

– участь у проєкті ЮНІСЕФ – найбільшого уроку в світі з екології та кліматичних змін «Планета – мій дім»;

– освітньо-мотиваційна онлайн-бесіда «Хімія Чорнобиля». Зі здобувачами освіти спілкувався запрошений мовець – заступник директора Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ, кандидат хімічних наук, доцент Юрій Халавка;

3. Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками.

В ліцеї проведений Методичний місячник, в ході якого кожен тиждень проводився іншою методичною комісією:

1.  Тиждень методичної комісії майстрів та викладачів спецдисциплін з підготовки помічників вихователя, соціальних робітників:

– Доповідь «Діяльнісний підхід у навчанні як мотивація для розвитку інновацій»;

– Тренінг для педагогів «Професійне та емоційне вигорання педагога»;

– Відкрите засідання гуртка «Малюємо хрестиком» «Вишивка. Мережки» (одинарний прутик, подвійний прутик, роздвоєний прутик)

2.  Тиждень методкомісії викладачів загальноосвітніх дисциплін природничо-математичного циклу:

– Позаурочний захід: «Найрозумніший» з фізики та астрономії;

– Доповідь: «Інформаційно-комунікаційні технології в розвитку предметних компетентностей»;

– Методична розробка відкритого уроку з предмета «Фізична культура» на тему: «Акробатика:кувирок вперед, кувирок назад, стійка на лопатках»;

– Стаття «Причини та запобігання низького рівня навчальних досягнень здобувачів освіти»;

– Стаття «Застосування елементів STEM – освіти на уроках географії».

3. Тиждень методкомісії викладачів загальноосвітніх дисциплін суспільно-гуманітарного циклу:

– Узагальнення педагогічного досвіду «Педагогічні ідеї та знахідки в роботі викладача зарубіжної літератури»;

– Проведення бінарного уроку з української літератури та історії України на тему: «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне. Поети-шістдесятники» в умовах змішаного навчання.

4.  Тиждень методкомісії майстрів та викладачів спецдисциплін з підготовки секретарів керівника, діловодів, адміністраторів, агентів з постачання:

– Майстер-клас зі створення реклами «Реклама – найбільше мистецтво ХХІ ст.»;

– Позанавчальний захід «Цікаві моменти історії бухгалтерського обліку»;

– Міні-тренінг «Коучингові технології у професійно-педагогічній діяльності»;

– Участь в регіональному вернісажі учнівських бізнес-ідей «Стартап юніор -5»

5.  Тиждень методкомісії майстрів та викладачів спецдисциплін з підготовки ООІтаПЗ, електромеханіків з ремонту та обслуговування ЛОМ:

– Відкрите засідання творчої майстерні на тему: «Виготовлення типографської продукції»;

– Методична розробка на тему: «Особистісно-орієнтоване навчання в ПТНЗ, впровадження сучасних технологій на уроках виробничого навчання з метою підготовки кваліфікованих робітників згідно сучасних вимог підприємств замовників кадрів»;

– Інтелект-шоу «У світі інформації».

6. Тиждень методкомісії класних керівників, бібліотекаря та вихователя гуртожитку:

– Патріотичний флешмоб «Герої не вмирають (до Дня Героїв Небесної Сотні)»;

– Виступ на педагогічних читаннях на тему «Запобігання та протидія насильству у сім’ї»;

– Участь в обласному конкурсі мистецької акції-реконструкції «Українка у фокусі ХХІ століття».

4. Участь педагогічних працівників ліцею у семінарах, заходах обласного та Всеукраїнського рівнів:

• у он-лайн виставці комплексно-методичного забезпечення викладання математики в ЗП(ПТ)О «Педагогічні ідеї та знахідки» присвяченої року математики в Україні;

• у методичному тьюторіалі в онлайн-режимі «Педагогічні ідеї та знахідки у професійній (професійно-технічній) освіті»;

• семінар-тренінг викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання з підготовки кваліфікованих робітників сфери «Інформаційно-комунікативні мережі» закладів професійної (професійно-технічної) освіти області з проблеми: «Ігрові та діяльнісні методи навчання в рамках реалізації освітньої програми підготовки кваліфікованого робітника».

• участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій»;

• участь у Інтернет-конференції «Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання»;

• у обласній конференції для викладачів фізики та інформатики присвячена організації дистанційної та змішаної форм навчання (виступ з доповіддю «Дистанційна фізика – виклик сьогоденню»);

• участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» (Глухівському національному університеті імені Олександра Довженка). Друк тез у збірнику на тему «Впровадження цифрових технологій на уроках фізики та астрономії»;

• участь у Міжнародній Інтернет-конференції «Розвиток професійно-технічної освіти в країнах Європи»;

• виступ на онлайн семінарі методичного об’єднання ПТНЗ на тему: «Формування та розвиток системи компетентностей учнів в умовах дистанційного та змішаного навчання»;

• виступ на обласному вебінарі бібліотекарів ПТНЗ на тему «Шляхи та методи удосконалення бібліотечного обслуговування користувачів бібліотек закладів професійно-технічної освіти» з доповіддю «Роль бібліотеки у формуванні інформаційного простору педагога та здобувача освіти».

5. На належному  рівні  пройшли предметні та професійні тижні:

•   помічників вихователя;

•   соціальних робітників;

•   адміністраторів;

•   діловодів;

•   секретарів керівника;

•   агентів з постачання;

•   ООІ та ПЗ;

•   електромеханіків з ЛОМ;

•   з фізичної культури та здоров’я;

•   з фізики та астрономії;

•   української мови та літератури;

•   зарубіжної літератури;

•   психологічної служби;

•   з історії та Громадянської освіти;

•   з біології, екології та хімії;

•   з математики та інформатики.

Педагоги поновили Творчі портрети, у яких відзначили свою участь у методичній роботі, підвищення своєї кваліфікації і розмістили на сайті ліцею; заповнили діагностичні анкети.

6. Методичні комісії

Результативно протягом року працювали всі шість методичних комісій. Усі медпрацівники, члени МК, працювали над індивідуальними методичними проблемами, які обрали відповідно до рівня своєї педагогічної майстерності та інтересів.

Річний план роботи кожної методичної комісії складався з урахуванням діяльності за минулий період і конкретних завдань, що стоять перед колективом. На засіданнях слухали інформації колег про методичні новинки, вносилися корективи до плану методичної роботи на рік; обговорювався зміст самоосвіти членів методкомісії, обговорювалися взаємовідвідування уроків та їх аналіз; заслуховувалися повідомлення про самоосвіту, ознайомлювалися з новинками науково-методичної літератури; обмінювалися досвідом із різних питань виховання і навчання; а також складали плани на наступний навчальний рік. Протягом року педагоги брали участь в засіданнях обласних методичних об’єднань, готували здобувачів освіти для участі в різних конкурсах і олімпіадах. Голови МК вели Журнали обліку роботи методичних комісій. В кінці навчального року голови методичних комісій представили творчі звіти результативності роботи за навчальний рік.

Аналіз роботи методичних комісій, враховуючи період змішаного й дистанційного навчання, продемонстрував, що педагоги активізували творчу діяльність на проведення онлайн-уроків на платформі Zoom; підвищували рівень педагогічної культури й фахової майстерності на платформах «На Урок», «Всеосвіта»; для організації дистанційного навчання використовували віртуальний клас для кожної групи на єдиній платформі ліцею для дистанційного навчання Google Classroom; вдосконалювали систему психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості ліцеїстів.

У 2020/2021 н.р. проведено 57 засідань у 6 методичних комісіях.

Більшість засідань проведено дистанційно.

7. Протягом року проведено 32 інструктивно-методичні наради, в основному дистанційно як для всього педагогічного колективу, так і для цільових груп.

8. Протягом навчального року працювала Школа молодого педагога, до якої зарахований 1 майстер в/н – 2-й рік навчання. Заняття проходили дистанційно за окремим планом.

9. Протягом року працювала Методична рада, створена наказом від 31.08.2020 № 126 «Про організацію і проведення методичної роботи у 2020/2021 навчальному році», до складу якої входить 12 педагогічних працівників ліцею. Діяльність ради спланована за напрямками: системна організація й методичне забезпечення неперервного підвищення кваліфікації й професійно-особистісної культури педагогів, сприяння творчому росту, самореалізації, самоосвіті; вивчення, аналіз та оцінка ефективності освітньої й виховної діяльності; виявлення, узагальнення й розповсюдження передового педагогічного досвіду; удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення методичної підтримки впровадження інноваційних освітніх технологій. Проведено 3 засідання.

10. Педагогічна рада ліцею створена на підставі «Положення про педагогічну раду». Її склад затверджений наказом від 31.08.2020 № 125 «Про склад педагогічної ради у 2020/2021 н.р.». Педагогічна рада працювала за окремим планом роботи, розглянутим на засіданні педагогічної ради та затвердженим директором ліцею. Протягом року проведено 7 чергових та 1 позачергове засідання. Прийняті рішення перебувають на постійному контролі керівництва.

11. Інші форми методичної роботи

Школа передового педагогічного досвіду.

У 2020/2021 навчальному році проведено чотири засідання Школи передового педагогічного досвіду, слухачами якої є слухачі Школи молодого педагога, члени педколективу, які атестуються, досвідчені педагоги. Під час проведення занять Школи передового педагогічного досвіду виступи підготували викладачі – спеціалісти вищої категорії, старші викладачі, викладачі-методисти; майстри в/н 1 і 2 категорій.

Інформаційно-видавнича діяльність

Протягом 2020/2021 н.р. створено та видано 10 посібників: Андрейчук І.С., Калинюк І.М., Добрянська Л.Г., Грінческу Г.В., Моляр Ж.О., Харівська С.В. – Збірники методичних напрацювань викладачів; Безерко І.В. – Посібник для здобувачів освіти ПТНЗ «Організація санітарно-гігієнічних умов у дошкільному навчальному закладі»; Харівська С.В. – Посібник «Психологія дитини дошкільного віку», схвалено Методичною радою НМЦ ПТО ЧО; Калинюк І.М. – Курс лекцій «Професійна етика», схвалено Методичною радою НМЦ ПТО ЧО, Чиж С.М. – Історія України: візуальні об’єкти. Посібник для підготовки здобувачів освіти до ЗНО.

Методичні напрацювання педагогічних працівників розміщені у Вісниках НМЦ ПТО:

1.  Калинюк І.М. Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: «Складання й оформлення наказів по особовому складу»

2.  Михайлишина Г.Т. Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: «Переробка та оновлення старих речей. штопання, ремонт речей. використання аплікацій»

3.  Купіна Н.М. Методична розробка уроку з предмета «Електрорадіовимірювання» на тему: «Автоматичні реєструвальні потенціометри»

4.  Михайлишина Г.Т. Методична розробка виховного заходу на тему:«Святий Миколай іде – свята веде»

5.  Стратичук І.А. Методична розробка виховної справи на тему: «Сімейно-родинна обрядовість Буковини ХІХ- початку ХХ століття»

6.  Моляр Ж.О. Методична розробка виховного заходу на тему:«Моя суверенна Україно»

7.  Лакатуш А.В. Перспективи впровадження логістичного підходу до управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти

8.  Харівська С.В. Інноваційний підхід до впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій

9.  Безерко І.В. Методика та технологія проведення компетентнісно орієнтованого уроку спецдисципліну ЗП(ПТ)О

10.    Чоп’юк Т.М. Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: «Виховання гуманного ставлення старших дошкільників до оточуючих»

11.    Білінська О.В., Корнійчук І.В. Методична розробка виховного заходу розумового спрямування на тему:«Хай вогник творчості яскраво сяє!»

12.    Бікбаєва Л.П. Роль бібліотеки у формуванні інформаційного простору педагога та здобувача професійної (професійно-технічної) освіти

13.    Зебачінська Л.А. Методична розробка відкритого уроку виробничого навчання на тему: «Налаштування параметрів екрану та клавіатури. Робота в програмі «провідник»

14.    Лупул К.В., Чиж С.М. Методична розробка плану інтегрованого уроку з української літератури й історії України на тему: «Нова хвиля відродження української літератури на початку 1960-х рр. «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне»

15.    Руснак О.О. Методична розробка уроку з фізичної культури та здоров’я на тему: «Акробатика. Перекид вперед. Перекид назад. Стійка на лопатках»

16.    Мороз Є.В., Корнійчук І.В. Запобігання та протидія насильству у сім’ї

17.    Андрейчук І.С., Добрянська Л.Г. Методична розробка сценарію виховного заходу з професії: «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» на тему: Інтелект-шоу «У світі інформації»

18.    Ковтюх Я.Д. Методична розробка сценарію виховного заходу на тему: «Цікаві моменти історії бухгалтерського обліку»

19.    Федорак Г.М. Методична розробка тематичного заходу з охорони праці та безпеки життєдіяльності на тему:«Вчимося цінувати життя»

20.    Андрусяк Т.В. Інтелектуальна гра «Еврика». Сценарій позаурочного заходу з біології і хімії

21.    Проскурняк Н.М. Методична розробка виховного заходу на тему: «Україна пам’ятає… Голодомор 1932-1933 років».

Фінансова та господарська діяльність

ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» є юридичною особою, що фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету та часткових державних субвенцій відповідно до затверджених кошторисних призначень на рік. Код відомчої класифікації видатків 0611091-0611092. Надходження коштів та витрат проводяться згідно КЕКВ, за яким власне воно було заплановане. Надходження коштів на поточний рахунок установи здійснюється згідно з кошторисом у повному обсязі, що відповідає «фактичним видаткам».

Надходження, касові видатки загального фонду

№ з/пПоказникЗвітний період
1.Надійшло коштів, тис. грн., в тому числі:13585
1.1Оплата праці і нарахування на заробітну плату   
 в т.ч.  державна субвенція субвенція10950,7 20,4 119,7 40,7 354,8 1944,4 154,3 0 13596,6   10950,7 31,4 119,9 31,0 353,6 1944,6 165,4 0
1.2Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
1.3Продукти харчування
1.4Оплата послуг (крім комунальних)
1.5Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1.6Стипендії
1.7Інші виплати населенню
1.8      Інші поточні видатки
2.Касові видатки загального фонду, тис. грн., в тому числі:
2.1Оплата праці і нарахування на заробітну плату
 в т.ч.  державна субвенція субвенція
2.2Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2.3Продукти харчування
2.4Оплата послуг (крім комунальних)
2.5Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2.6Стипендії
2.7Інші виплати населенню
2.8      Інші поточні видатки

Додатковими джерелами фінансування ліцею є: доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, професійного навчання осіб відповідно до укладених договорів з фізичними особами, 50 % заробітної плати учнів при проходженні виробничої практики на підприємствах, інших коштів. Дані про обсяг надходжень та використання загального і спеціального фондів наведені в таблицях.

№ з/пПоказникЗвітний період  
1.Надходження спеціального фонду, тис. грн. в тому числі: 144,1 
1.1.Дохід від надання освітніх послуг( курси), тис. грн. 0 
1.2.Дохід від виробничої та господарської діяльності, виробнича практика тис. грн. 144,1 
1.3.Дохід від реалізації майна (оренда) тис. грн.. 0 
2.Касові видатки спеціального фонду,            тис. грн.  160,3 
2.1Оплата праці  18,7 
 нарахування на заробітну плату (податки)   
2.2Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 48,5 
2.3Відрядження 0 
2.4Оплата послуг (крім комунальних) 22,8 
2.5Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.: 6,1 
 Теплопостачання 2,9 
 Вода та водовідведення 0,9 
 Електроенергія 0,0 
 Вивіз сміття 2,3 
2.8      Обладнання  (лічильник тепловий, комп’ютер ) 64,2 

Надходження до спеціального фонду спрямовувалися на зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази ліцею.

Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетною установою також здійснюються згідно з кошторисом спеціального фонду.

Додатковими джерелами фінансування ліцею є: надходження від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.

Надходження, касові видатки за іншими джерелами власних надходжень

№ з/пПоказникЗвітний період  
1.Надходження коштів , тис. грн. в тому числі: 35,8 
1.1. 1.2  Від отриманих благодійних внесків,грантів та дарунків тис. грн 29,8 
 Від підприємств, організацій,фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів тис. грн 6,0 
2.Касові видатки              тис. грн.  30,4 

Кошти зі спеціального фонду використовуються для забезпечення професійної підготовки учнів, а також матеріально-технічного забезпечення кабінетів та  майстерень у період навчання.

Ліцей самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде статистичну і бухгалтерську звітність. Проводить аналіз ефективності використання бюджетних і спеціальних коштів.

Своєчасно ведуться  виплати  заробітної плати, стипендії, харчування дітям-сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування. Заробітна плата виплачується згідно штатного розпису та тарифікації. Також дітей-сиріт ліцей забезпечує предметами санітарії і гігієни, предметами гардеробу. Виплачуються інші поточні трансферти населенню для дітей-сиріт грошова допомога при працевлаштуванні, матеріальні допомоги.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснюються згідно фактичного використання комунальних послуг та сплачуються щомісячно згідно виставлених актів.

З метою скорочення виплат на тепло-, водо-, електроресурси в установі встановлено тепло-, водо-, електролічильники, замінено старі всі дерев’яні вікна та двері на сучасні металопластикові та заміна освітлення на енергозберігаючі прилади, що призвело до зменшення видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.

Відсутня заборгованість за комунальні послуги. 

За поточний навчальний рік було проведено зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази ліцею, а саме було придбано комп’ютер та комп’ютерне обладнання вартістю 31,6 тис. грн., різак вартістю 9 тис. грн., паяльна станція вартістю 4,9 тис. грн., стенди,РНК – модель біосинтезного білка вартістю 5,9 тис.грн., придбано шафу настінну Server на суму 3,6 тис.грн. Також проведено поточний ремонт комп’ютерної техніки на суму 13,8 тис.грн., замінено лічильник тепла вартістю 39,9 тис.грн., жалюзі на суму 3,9 тис. грн. Здійснено певні витрати на забезпечення охорони праці: придбано ряд стендів вартістю 1,2 тис. грн., придбані халати та протигази на суму 1,8 тис.грн. Крім цього на господарські товари витрачено 26,5тис.грн. ( в т.ч. дверні блоки на суму 16,0 тис.грн), придбані електротовари, будматеріали на суму 4,7 тис. грн., енергозберігаючі лампи на суму 3,2 тис. грн. В гуртожиток придбано електронагрівач на суму 2,6 тис. грн. Здійснено витрати на послуги ЄДЕБО витрачено 6,8 тис. грн., та рекламу 5,0 тис. грн., профілактичне вимірювання електрообладнання на суму 4,1 тис.грн. Виконано оцінку майна на суму 5,2 тис.грн.

Ліцей самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде  статистичну і бухгалтерську звітність.

Проводить аналіз ефективності використання бюджетних і спеціальних коштів.

За даний період було проведено ряд перевірок різними державними органами. Протоколів про правопорушення немає. Ліцей подає в управління освіти м.Чернівців, Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА бухгалтерські, статистичні звіти з усіх видів виробничо-господарської діяльності в установлені терміни.

Для удосконалення матеріально-технічної бази необхідно продовжити роботу щодо подальшої модернізації навчально-виробничого комплексу ліцею, забезпечення новітнім обладнанням навчально-виробничих майстерень, навчальних кабінетів, завершити роботу щодо комп’ютеризації навчальних кабінетів, покращення умов проживання учнів у гуртожитку за рахунок залучення позабюджетних коштів. Продовжити роботу з енергозбереження та економії ресурсів.

Виконання плану виробничої  діяльності

№ з/пПоказникСума
 Надання послуг91 476, 05
 Надходження від виробничої практики195 260,02
 Всього286 736,07

Робота з кадрами

ПрийнятоЗвільнено
66
В тому числі
Педпрацівники5Педпрацівники5
Робітники1Робітники1

Штатний розпис

Загальна кількістьСкорочено
74,95,6
В тому числі
Субвенція1,1
Місцевий бюджет0,5
Гуртки0,5
Майстри в/н3,0
Адмінперсонал0,7
Спеціалісти1,0
Робітники+1,2

Згідно Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996  зі змінами та доповненнями протягом звітного періоду поступило 31 звернення. З них: 28 – про видачу довідок про навчання за минулі роки; 1 – скарга; 1 – заява щодо розгляду скарги у присутності скаржника; 1 – про надання інформації щодо наявного трудового стажу. Усі звернення розглянуті у встановлені законодавством терміни. Прийняті відповідні рішення.