Збірник текстів диктантів, переказів, аудіювання професійного спрямування з української мови. Упорядник Лупул К.В.


ЗБІРНИК ТЕКСТІВ ДИКТАНТІВ, ПЕРЕКАЗІВ, АУДІЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

(для професій «Електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ», «Діловод», «Секретар керівника», «Адміністратор»)

Розглянуто на засіданні методичної комісії викладачів загальноосвітніх дисциплін суспільно-гуманітарного циклу

(Протокол № 9 від 22.05.2018)

Упорядники: Лупул К.В., викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, «викладач-методист»;

Рогозевич Г.М., викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, «старший викладач»

У збірнику вміщено дидактичний матеріал для використання на уроках української мови (диктанти, перекази, тексти для аудіювання із запропонованими тестовими завданнями професійного спрямування) для професій «Електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ», «Діловод», «Секретар керівника», «Адміністратор», укладено відповідно до чинної програми. Його мета полягає в тому, щоб систематизувати здобуті знання з орфографії здобувачів освіти, які навчаються за даними професіями; підвищити культуру фахового мовлення майбутнього кваліфікованого робітника.

Рекомендовано викладачам-словесникам, здобувачам освіти І – ІІІ курсів професійно-технічних навчальних закладів.

ЗМІСТ

1. СЛОВНИКОВІ ДИКТАНТИ

1.1. Апостроф

1.2. М’який знак

1.3. Зміни приголосних при словотворенні

1.4. Спрощення в групах приголосних

1.5. Подовження і подвоєння приголосних

1.6. Правопис префіксів

1.7. Правопис суфіксів

1.8. Написання складних іменників

1.9. Написання складних числівників та займенників

1.10. Написання прислівників, прикметників

1.11. Прийменники, сполучники, частки

1.12. Не з різними частинами мови

1.13. Вживання великої букви

1.14. Написання слів іншомовного походження

2. ТЕКСТУАЛЬНІ ДИКТАНТИ

2.1. Рідне слово

2.2. Мовні обов’язки громадян

2.3. Рідна мова

2.4. Інформаційна культура

2.5. Мова і мовлення людей

3. ПЕРЕКАЗИ

3.1. Здатність зрозуміти ближнього

3.2. Книжка і комп’ютерні технології

3.3. Інформаційні ресурси Інтернету

4. АУДІЮВАННЯ

4.1. Ораторське мистецтво

4.2. Комп’ютер: як зберегти здоров’я?

4.3. Телефонна розмова у сфері ділового спілкування

Використана література