Збірник інструкцій, практичних робіт та тестів з професії “Агент з постачання” (Артьомова А.С.)


ЗБІРНИК ІНСТРУКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА ТЕСТІВ

ПРОФЕСІЯ 4131 «АГЕНТ З ПОСТАЧАННЯ»

Розглянуто на засіданні методичної комісії секретарів керівника,  діловодів; обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; адміністраторів; агентів з постачання  Чернівецького професійного ліцею сфери послуг.

Даний збірник містить інструкційні картки, практичні роботи у відділі купівлі та тести з комерційної діяльності агентів з постачання за такими темами: «Організація господарських зв’язків з постачання товарів», «Складання угод про купівлю-продаж товарів та послуг», «Комерційна робота по оптовій закупівлі товарів», «Оперативний облік і контроль за надходженням товарів від постачальників» та «Складання звітності відділу купівлі».

Інструкційні картки, практичні роботи та інші матеріали являються складовою частиною електронного навчального комплексу та можуть бути також використані для вивчення курсів «Комерційна діяльність підприємств», «Економіка підприємства», «Інфраструктура товарного ринку», «Зовнішньо-економічна діяльність».

Упорядник: АРТЬОМОВАА.С.,

майстер в/н П категорії

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Інструкційні картки, теоретичний матеріал та практичні завдання з теми: «Організація господарських зв’язків з постачання товарів»…………6

2. Інструкційні картки, теоретичний матеріал та практичні завдання з теми: «Складання угод про купівлю-продаж товарів та послуг»…………..28

3. Інструкційні картки, теоретичний матеріал та практичні завдання з теми: «Комерційна робота по оптовій закупівлі товарів»…………………..55

4. Інструкційні картки, теоретичний матеріал та практичні завдання з теми: «Оперативний облік і контроль за надходженням товарів від постачальників» ……………..…………………………………………………66

5. Інструкційні картки, теоретичний матеріал та практичні завдання з теми: «Складання звітності відділу купівлі»………………………………..…74

6. Використана література………………………………………………..83