Цифрова техніка


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Посібник призначений для викладачів які читають предмети пов’язані з цифровою технікою, вивчення учнями тем для освоєння необхідних знань та навиків роботи електромеханіка з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, включає теми, які передбачають вивчення теоретичного та практичного матеріалу.

Учні вивчають історію розвитку техніки, системи числення, логічні елементи та різноманітні пристрої схем та плат.

На лабораторно практичних заняттях учні вивчають пристрої, їх схемотехніку та будову, здійснюють налаштування.

Основне завдання – навчити учнів максимально ефективно використовувати цифрову техніку, застосовувати всі її логічні елементи.

Зміст

1. Історія розвитку цифрової техніки………………………………3

2. Системи числення. Алгебра логіки …….…………………..……5

3. Логічні елементи. Суматори та напівсуматори……………….10

4. Шифратори та дешифратори, мультіплексори та демультіплексори…………………………………..……………………..14

5. Тригери. Регістри. Лічильники…..………………………..……20

6. ЦАП та АЦП. Мікросхеми постійних та оперативних запам’ятовуючих пристроїв………………………………………………27

7. Мікропроцесори………………………………………………..…49

8. Список використаної літератури ……………..…………..….…55