Тетяна КОСОВАН


Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу Rysunok1-1.pngКОСОВАН ТЕТЯНА КАСЯНІВНА
ОсвітаДержавний педагогічний інститут ім. Драгоманова, 1991р., вчитель російської мови та літератури; СПТУ №6, 1985 р. монтажниця радіоапаратури та приладів
Посада в ліцеїмайстер виробничого навчання
професіяоператор з обробки інформації та програмного забезпечення
Педстаж24 роки
Кваліфікаційна категорія14 тарифний розряд
Педзваннямайстер виробничого навчання І категорії
ВідзнакиГрамоти: Подяка Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької ОДА, Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації, (2016 р.,2020 р.)
Методична проблема, над якою працюєВпровадження інноваційних технологій на уроках виробничого навчання
Видавнича діяльністьЗбірник інструкційних карток з професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»               (для здобувачів освіти І курсу з професії ООІтаПЗ);Посібник «Знайомство з табличним редактором EXCEL. Створення, завантаження та збереження файлів-книг. Робота з вікнами та аркушами книг. Введення та редагування даних. Форматування комірок та діапазонів комірок.»
Участь у обласних заходахУчасть у щорічній Ярмарці професій при спільній роботі з міським центром зайнятості, розробка комп’ютерних тестів, НМЦ ПТО «Педагогічні ідеї та знахідки» 2019, 2020

ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ МАЙСТРА В/НАВЧАННЯ

КОСОВАН ТЕТЯНИ КАСЯНІВНИ

Тема досвіду: Впровадження інноваційних технологій на уроках виробничого навчання

Обґрунтування теми: Головним завданням в роботі майстра виробничого навчання є використання ІКТ для підготовки висококваліфікованих робітників, які не просто не загубляться в сучасному інформаційному просторі суспільства, а й зможуть орієнтуватися в ньому професійно. Застосування ІКТ у навчанні – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього простору, оскільки сучасні технології навчання на основі ІКТ дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння масивів знань.

Мета досвіду: Впровадження інноваційних технологій на уроках виробничого навчання

Термін узагальнення: протягом 2020р.

Відповідальний: Голова методичного об’єднання Добрянська Л.Г.

ОПИС ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ МАЙСТРА  КОСОВАН Т. К.

Короткий виклад педагогічного досвіду майстра в/навчання

Серед багатьох педагогічних професій є одна особлива – майстер виробничого навчання. Адже майстер у професійному закладі – це передусім педагог, основний організатор виробничого навчання здобувачів освіти, їхній наставник. Майстер виробничого навчання поєднує три складові: фахівець в своїй галузі, педагог, психолог.

Шлях Тетяни Касянівни Косован в навчанні та самовдосконаленні пролягає через:

  1. вивчення психології;
  2. ознайомлення з прогресивними методиками ведення уроків виробничого навчання та їх застосування;
  3. вивчення комп’ютерних технологій;
  4. постійне ознайомлення з новинками техніки та новітніми  технологіями.

1. Вивчення психології

Психологія спілкування в процесі навчання у майстра індивідуальна, тобто з кожним здобувачем освіти, вона спілкується по-різному, в залежності від його характеру, ставлення до навчання, внутрішньої суті. До деяких здобувачів освіти потрібно ставитися вимогливіше та твердіше, до деяких м’якіше, деяким треба допомогти повірити в себе. На конкретних прикладах майстер доводить, що найбільше здобувачі освіти відкриваються в індивідуальній бесіді, при цьому спілкування може бути на різні теми, не обов’язково про навчання. Але є одна умова – бесіда повинна бути не примусова, в ній здобувач освіти повинен відчути повагу до себе. В кожному здобувачі освіти майстер бачить особистість, навіть в тих, хто створює багато проблем та головного болю. Вони такі, які вони є, зі своїми недоліками та перевагами. А коли здобувачі освіти побачать щирість і доброзичливість свого наставника – вони розкриваються, іноді довіряють найпотаємніші речі, радяться з тобою. Крім того, з задоволенням передає власний досвід як колегам так і своїм здобувачам освіти.

Ознайомлення з прогресивними методиками ведення уроків виробничого навчання та їх застосування.

Сучасне життя формує нові вимоги до фахівців будь-якої галузі. Вони повинні бути конкурентоспроможними, мобільними, мати високий рівень професійної компетентності, бути готовими до впровадження нових технологій. Тож професійна освіта перебудовується, вносить зміни у виборі форм та методів навчання. Тому і майстер виробничого навчання повинен вносити корективи у свою роботу, навчальний процес та співпрацю зі здобувачами освіти. На думку Косован Т.К. на уроках виробничого навчання необхідно створювати умови для розвитку здобувачі освіти, їх самореалізації та самоствердження. Саме на цьому, вважає вона, базуються інноваційні технології навчання.

З даними інноваційними методиками Тетяна Касянівна познайомилась в 2007 році, а почала застосовувати їх на своїх уроках виробничого навчання з 2008 року.

Зараз багато кажуть про сучасні уроки, маючи на увазі застосування на них інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів навчання. Звичайно, на сто відсотків майстер згодна з цими нововведеннями, але вона наголошує, що не потрібно забувати і добре випробувані старі методики. Так, перші уроки за навчальною програмою – це звичайні уроки формування первинних вмінь, які як правило, проводяться за традиційними методами навчання.

Коли здобувачі освіти накопичують певний багаж знань, тоді вже Тетяна Касянівна використовує проблемні питання чи ситуації, імітаційні вправи, аналіз конкретної ситуації, ігри, презентації та творчі роботи здобувачів освіти.

На її думку, сучасний урок – це демократичний урок для якого характерними є наступні ознаки: підготовка не простих фахівців своєї справи, а фахівців мобільних, спроможних самостійно приймати рішення; навчання не словом, а справою; проведення його не для здобувачів освіти, а разом з ними; спрямування діяльності не на підгрупу в цілому, а на особистість кожного здобувача освіти; стимулювання самостійності здобувачів освіти, навіть якщо вони помиляються; забезпечення повного засвоєння навчального матеріалу, формування вмінь та навичок.

Складові ефективності та успішності уроку майстер зобразила б так:

  • глибокі знання, вміння та навички в комп’ютерній галузі;
  • ретельне планування та підготовка уроку;
  • творчий підхід до уроку.

З перших хвилин уроку здобувачів освіти потрібно зацікавити сприймати матеріал та оволодіти певними вміннями. Для цього існує мотивація уроку, якій майстер приділяє особливу увагу. Так, наприклад, на першому уроці виробничого навчання вона розповідає здобувачам освіти про історію виникнення професії оператора з обробки інформації та програмного забезпечення, про сучасні новітні технології Допомагають в роботі майстра мультимедійні засоби навчання.

Про застосовування інноваційних методів на власних уроках майстер виробничого навчання демонструє за допомогою прикладів. В роботі вона наводить приклад застосування імітаційних вправ, ділиться досвідом розробки варіантів рішень, використовує аналіз конкретної ситуації. Але на думку майстра найбільш привабливий метод навчання для здобувачів освіти – ігри. Їх вона найчастіше використовує при закріплення та повторенні матеріалу. Дуже вдало використовує майстер нестандартне домашнє завдання, яке змушує здобувачів освіти готуватися до наступних уроків творчо, активно, що сприяє підвищенню пізнавального інтересу до навчання.

3. Вивчення комп’ютерних технологій.

Кредо Косован Т.К.- сучасний майстер виробничого навчання володіє сучасними інформаційними технологіями.

Чим більше вона вивчає комп’ютерні можливості, тим більше розуміє, що межі цим можливостям нема. На даний  момент Косован Т.К вміє працювати в програмах Microsoft Word, Paint, XnView, PowerPoin, Adobe Photoshop. Ці програми допомагають в підготовці та проведенні уроків, і самоосвітній діяльності тощо. На думку майстра, ці інформаційні технології позволяють жити в ногу з часом, а тому почувати себе сучасною, прогресивною людиною. Інтернет дає можливість бути завжди в тренді.

4. Постійне ознайомлення з новітніми технологіями.

Даний напрямок роботи Тетяни Касянівни, на її думку, ніколи не припинявся. Вона глибоко переконана, що справжній фахівець повинен жити в русі своєї професії, бо професія майстра в/н у професійному закладі – це передусім педагог, основний організатор виробничого навчання здобувачів освіти, їхній наставник

На курсах професійної перепідготовки Тетяна Касянівна опанувала впровадження інноваційних технологій на уроках виробничого навчання, і вдало користується цими знаннями в своїй практичній діяльності. Крім того, з задоволенням передає власний досвід як колегам так і своїм здобувачам освіти.