Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти


Вартість навчання розраховується при наявності навчальних груп за контрактом на поточний навчальний рік.