Робочий зошит з професії “Агент з постачання”


Розглянуто на засіданні методичної комісії секретарів керівника, діловодів, обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, адміністраторів, агентів з постачання Чернівецького професійного ліцею сфери послуг. Схвалено в якості посібника  для агентів з постачання

Комерційна діяльність

ЗМІСТ

Вступ

Тема 1. Комерційна діяльність посередницьких підприємств.

Тема 2. Організаційно-господарські форми підприємств

Тема 3. Кон’юнктурні дослідження товарних ринків

Тема 4. Формування попиту споживачів на продукцію та послуги.

Тема 5. Комерційні зв’язки і договірні відносини підприємств, умови  продажу і транспортування.

Тема 6. Організація закупівель, реалізація продукції та надання додаткових послуг.

Тема 7. Матеріально-технічна база комерційної діяльності.

Тема 8. Методи оцінювання показників техніко-організаційного рівня підприємств та їх ефективності.

Тема 9. Обігові кошти комерційної діяльності й організація

розрахунків.

Тема 10. Планування витрат комерційної діяльності.

Тема 11. Ціноутворення в комерційній діяльності.

Тема 12. Психологія та етика комерційної діяльності.

Тема 13. Напрямки розвитку і вдосконалення комерційної діяльності.

Тестові завдання

Список використаної літератури

Відділ кадрів

Технологія створення власної справи

1. Засновницькі документи

2. Статутний фонд та його формування

3. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності

4. Функції управління підприємництвом

5. Організація планової роботи підприємства

6. Бізнес-планування в підприємницькій діяльності

7. Організація маркетингу в підприємницькій діяльності

Відділ продаж. Склад

Учні навчаються оформленню ділової документації, необхідної для успішної діяльності фірми, аналізу економічної ситуації на ринку, правильному спілкуванню і веденню ділових переговорів з клієнтами та партнерами, укладанню договорів, розробці рекламних акцій по просуванню товарів, щоб успішно працювати у сфері бізнесу.

ПЛАН

 1. Вимоги до знань та вмінь учнів
 2. Тема 1. Завдання і структура НТФ, особливості, режим роботи, філософія фірми. Правила техніки безпеки.

     3. Тема 2. Установчі документи НТФ „МЕН і К”. Функції відділу, типові положення про відділи „Продаж/Склад”.

4. Тема 3. Посадові інструкції працівників відділу „Продаж” та „Склад”. Ділова документація відділів.

5. Тема 4. Знайомство з партнерами по Україні та закордонними партнерами, облік замовлень і картотека відділу „Продаж”.

6. Тема 5. Оформлення рамкових угод, робота з прайс-листами та каталогами. Види картотек „Складу”.

7. Тема 6. Створення картотеки „Складу”. Облікові папки та книги відділів „Продаж” та „Склад”.

     8.Тема 7. Обробка замовлення; оформлення рахунку,

 приймання товарів на склад.

 9. Тема 8. Завершення опрацювання замовлення, складання накладної та податкової накладної. Оприбуткування товарів від АТЗТ „Мрія”, видача товарів зі складу.

10. Тема 9. Поняття, види рекламацій, робота з претензійною поштою, підбір товарів для ярмарку. Контроль за залишками товарів на складі.

11. Тема 10. Аналіз продажу товарів. Звітність відділу „Продаж/Склад”. Взаємозв’язок відділів з іншими відділами фірми.

12. Тема 11. Приймання товарів по кількості та якості на складі. Робота з невідпрацьованими замовленнями.

13. Тема 12. Оформлення пакету документів для закордонного партнера. Інвентаризація товарів на складі.

14. Тема 13. Розробка концепції участі фірми у ярмарку навчально-тренувальних фірм. Складання товарного звіту за місяць.

15. Підсумковий перелік запитань за програмою курсу

 по відділах “Продаж” та “Склад” ТОВ “МЕН і К”

Облік грошових коштів

Запропоновані завдання допомагають розвинути ініціативу та вміння самостійно вирішувати ситуації, дають змогу набути професійних здібностей, які необхідні фахівцям в процесі трудової діяльності, виробити навички та уміння використовувати набуті практичні знання на практиці.

ПЛАН

 • Економічна сутність грошового обігу і розрахунків.
  • Загальний порядок ведення касових операцій.
  • Документування касових операцій з іншими грошовими коштами.
  • Характеристика рахунків з обліку готівки.
  • Відображення операцій з грошовими коштами на рахунках грошового обліку.
  • Завдання до виконання
  • Індивідуальне завдання
  • Тематичне оцінювання

Використана література

Маркетинг і комерційна справа

ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ:

«Робочий зошит з основних тем дисципліни»

Структура і зміст навчально – практичного посібника повністю відповідають сучасним вимогам на початку запропоновані завдання з вивчення стандартної термінології з сфери торгівлі, виходячи з того, що на ефективність організації і виконання технологічних процесів оптової та роздрібної торгівлі впливає здатність фахівців кваліфіковано використовувати і правильно трактувати зміст спеціальних понять і термінів, які застосовуються  в оперативній роботі фахівців та в різноманітних ділових контактах при укладанні угод.

Заключним розділом є ситуаційні завдання,  рішення яких потребують  формування навичок аналізу ситуації, уміння використовувати теоретичні знання в практичній діяльності.

ПЛАН

Вступ

Терміни та визначення торговельної діяльності згідно Національному Стандарту України «Роздрібна та оптова торгівля»
Модуль 1 Організація і технологія роздрібної торгівлі.
Тема 1  Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення..
Тема 2 Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами (постанова Кабміну України № 833 від 15 червня 2006р „Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення.
Тема 3 Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами(постанова Кабміну України № 833 від 15 червня 2006р „Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення Завдання, контрольні питання,тести

Модуль 2 Організація та технологія оптової торгівлі.

Тема 1 Призначення, функції і класифікація товарних складів оптової торгівлі.

Тема 2 Товарні запаси торговельного підприємства, їхнє призначення та класифікація.

Тема 3 Показники використання, обліку і планування товарних запасів.

Тема 4 Методи обліку товарних запасів на торговельному підприємстві

Завдання, контрольні питання, тести

Модуль 3  Організація  системи товаропостачання.

Тема 1 Основні поняття і сутність процесів товароруху  і товаропостачання..

Завдання, контрольні питання, тести Ситуаційні завдання з основних тем модулей №1,2,3

Бухгалтерія

Ситуаційні завдання

Організація та технологія торговельних процесів

Даний учбово-методичний матеріал допоможе Вам засвоїти і закріпити знання що знадобляться при проходженні практики і роботі  в сучасних супермаркетах:

 • вимоги до цінників та стікерів на товари;
 • правила та етапи обслуговування покупців;
 • дії в типових ситуаціях, виникаючих при обслуговуванні покупців;
 • основи роботи з обладнанням в Вашому відділі.

Учбовий матеріал вміщує ті знання, які необхідні продавцю вже з першого дня роботи,  і  дозволять Вам її виконувати якісно.

Знання, які Ви отримуєте в результаті навчання, дозволять Вам бути успішними на своєму робочому місці.