Плани-конспекти з виробничого навчання для професії “Секретар керівника”


ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ

з виробничого навчання для професії «Секретар керівника»

№ з/пТЕМАк-ть годин
1.Знайомство з професією. Безпека праці. Організація робочого місця секретаря. Кваліфікаційна характеристика. Посадка. Гімнастичні вправи для пальців рук 
2.Освоєння клавіатури ПК. Розвиток техніки та швидкості друку. Основний ряд клавіатури. Вивчення руху пальців на клавішах  основного ряду. Відпрацювання навичок правильного удару по клавішах. Клавіша для пропусків між словами. Вправи для відпрацювання рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавіатурі основного ряду15
3.Верхній ряд клавіатури. Вивчення руху пальців по клавішам верхнього ряду клавіатури. Відпрацювання автоматизму і рівномірного руху пальців на двох рядах клавіатури – основному і верхньому27
4.Нижній ряд клавіатури. Вивчення руху пальців до клавішів нижнього ряду клавіатури. Відпрацювання рівномірного удару на трьох рядах клавіатури28
5.Четвертий ряд клавіатури. Вивчення руху пальців до клавішів четвертого (знизу) ряду клавіатури. Способи друкування складних знаків. Велика літера. Відпрацювання навичок одночасного натиску на клавіш Shift з ударом по буквених клавішах. Правила допущення значків при написанні розділових знаків, дужок, лапок, дефісу, тире29
6.Цифри арабські та римські. Вивчення правил написання арабських цифр. Прості та десяткові дроби. Буквено-цифрове позначення. Кількісні та порядкові числівники: математичні, хімічні, астрономічні та інші однорядкові формули         . Цифри з графічним позначенням номера, параграфа, процентів, градусів, хвилин, секунд. Правила написання деяких скорочень, які використовуються в ділових документах32
7.Складання і оформлення документів особового складу: автобіографія, характеристики, заява (види заяв)5
8.Складання і оформлення доручення (види доручень), розписка19
9.Особовий листок з обліку кадрів, анкети. Особові справи.26
10.Трудові книжки. Правила заповнення. Облік трудових книжок. Розрахунок трудового стажу2
11.Складання й оформлення наказів по особовому складу86
12.Посвідчень про відрядження. Знімання копій з простих і нотаріальних документів93
13.Організація роботи з документами Прийом документів. Обробка документів. Складання й оформлення журнальної форми реєстрації документів. Термінові картотеки. Складання номенклатури справ, їх індексація. Складання заголовків справ. Складання підсумкового запису справ. Контроль використання номенклатури справ. Формування й оформлення справ. Зберігання справ. Оформлення обкладинки справ. Складання описів для архівного зберігання документів.18
14.Автоматизація роботи в офісі Створення основного документа. Створення даних. Вставка полів злиття. Злиття даних з документом. Використання глосарія. Друк адрес на конвертах.12
15.Робота з офісною технікою. Одержання копій на копіювально-розмножувальній техніці, робота на факсимільному апараті, ламінування документів.6