Планування, організація і технологія управління персоналом підприємства (конспект лекцій для адміністраторів)


Розглянуто на засіданні методичної комісії викладачів спецпредметів ЧПЛСП. Схвалено в якості конспекту лекцій для адміністраторів.

Укладач – Ліщук Е.В., викладач, спеціаліст

ЗМІСТ

1. Визначення поняття «адміністратор» …………………………….…….5

2. Управління персоналом в системі менеджменту організацій…….……6

3. Наукові основи управління персоналом………………………….…….8

4. Організація процесу управління………………………………….……10

5. Основні вимоги до адміністратора-менеджера…………………….…13

6. Персонал як суб’єкт і об’єкт управління………………………….…..14

7. Система роботи з персоналом і її складові……………………….……16

8. Трудовий колектив і соціальна відповідальність організації…….….17

9. Формальні і неформальні групи……………………………………….20

10. Корпоративна культура управління………..………………………..25

11. Суть і стадії згуртованості колективу………………………………..27

12. Поняття і типи кадрової політики організації…………………..…..31

13. Стратегії управління персоналом………….…………………..…….33

14. Основні функціональні обов’язки менеджера персоналу…….……36

15. Служби персоналу: роль та функції…………………………………39

16. Формування резерву керівників кадрових служб……………….…47

17. Організація набору і відбору кадрів…………………………………50

18.Служби управління персоналом в зарубіжних промислово розвинутих країнах……………………………………………………………………………………………55

19. Атестація персоналу, її організація, порядок і етапи проведення..65

20. Суть планування у роботі з персоналом……………………………68

21. Визначення потреби підприємства у персоналі……….…………..70

22. Прогнозування управління кадрами………………………………..73

23. Основи соціального партнерства………………………………..….75

24. Плинність кадрів……………………………………………….…….85

25. Основні форми комплектування штату……………………….……88

26. Професійна орієнтація………………………..…………………..…92

27. Робота з молодими спеціалістами………………………………..…94

28. Організація системи професійного навчання персоналу…………96

29. Аналіз якісного складу підприємства………………………………98

30.Основні рівні і стилі управління……………………………………101

31. Типи керівників………………………………………………………106

32. Типи неідеальних працівників……………..……………………….108

33. Зміст та особливості управлінських рішень…………..…………..112

34. Конфліктні ситуації в колективі………………………………..…..116

35. Управління виробничою дисципліною…………………………….124

36. Дисциплінарний вплив………………………………….………..…126

37. Процедура вивільнення і звільнення персоналу…………………129

38. Державні нагороди………………………..………………………..133

39. Облік персоналу і порядок ведення трудових книжок………….137

40. Тайм-менеджмент…………………………………………………….144

Список використаної літератури………………………………….……147