Основи статистики


ЗМІСТ

 1. Визначення терміну «статистика». Предмет статистичної науки. Категорії статистики. Пізнавальні значення статистики. Основні етапи статистичного дослідження.
 2. Статистичне спостереження. Об’єкт спостереження. Програма спостереження. Форми, види, способи спостереження.
 3. Зведення статистичних даних. Програма зведення. Групування, групувальні ознаки. Класифікація. Інтервал. Види групувань.
 4. Багатовимірні угрупування. Статистичні таблиці і графіки. ЛПР№1 «Складання статистичних таблиць та графіків»
 5. ЛПР№2 «Групування статистичних даних». ЛПР№3 «Зведення статистичних даних».
 6. Абсолютні та відносні величини.
 7. Види і взаємозв’язки відносних величин. ЛПР№4 «Розв’язання задач з абсолютними величинами».
 8. ЛПР№5 «Розв’язування задач з відносними величинами». Поняття середньої величини. Середня проста, середня зважена.
 9. Середня гармонічна проста, середня гармонічна зважена. Середня хронологічна. Структурні середні.
 10. Середня хронологічна. Структурні середні.
 11. ЛПР№6 «Розв’язання задач з арифметичної простої». Середня гармонійна та умови його застосування
 12. ЛПР№7 «Розв’язання задач з структурними середніми». Залік. Структурні середні