Основи алгоритмізації та програмування


ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ

ЗМІСТ

Розділ 1. Вступ. Основи алгоритмізації………….…….4-15

Розділ 2. Базові поняття програмування……….…….16-28

Розділ 3. Системи числення…………………………….29-32

Розділ 4. Середовище розробки Visual Basic…..…….33-58

Розділ 5. Основи програмування у Visual Basic…..…59-88

Список використаної літератури…………………………..89