Організація роботи унівського парламенту


ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ»
 

НАКАЗ

_________2020                                                                                       № _____

Про організацію роботи

учнівського парламенту

у 2020/2021 навчальному році

      Відповідно до плану роботи ліцею та з метою створення безпечного освітнього середовища, формування у здобувачів освіти ціннісних життєвих навичок, створення належним умов для всебічного розвитку особистості, формування у них високоморальної свідомості, громадянської та соціальної відповідальності, здійснення просвітницько-профілактичної роботи в учнівському середовищі

НАКАЗУЮ:

  1. Продовжити роботу Учнівського парламенту ліцею відповідно до Статуту.
  2. Основним завданням вважати активізацію діяльності учнівської молоді, розширення їх світогляду, громадянської позиції, виявленню лідерів серед здобувачів освіти, створення умови для реалізації їх організаторських здібностей, якнайширше залучення до життя ліцею, вироблення у представників парламенту управлінські й комунікативні якості, поширення у ліцеї принципів демократії, особистої свободи та відповідальності за кожного здобувача освіти.
  3. Затвердити план роботи учнівського парламенту на 2020/2021 навчальний рік, що додається.
  4. Засідання Учнівського парламенту проводити з урахуванням особливостей епідеміологічної ситуації згідно рівнів епідемічної небезпеки.
  5. Відповідальними за організацію і проведення занять учнівського парламенту призначити соціального педагога Корнійчук І.В.
  6. Даний наказ довести до відома учасників освітнього процесу.
  7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з ВР Ткач Л.І.

Директор ліцею                                                                   Орися ЦИМБАЛ

Юрисконсульт

__________ Є.МОРОЗ

«____»_________ 2020 р.

З наказом ознайомлений (на)

Соціальний педагог                                                                        І.КОРНІЙЧУК

«____»_________ 2020 р.

Людмила Ткач