Операційні системи та їх обслуговування


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Предмет “Операційні системи та їх обслуговування” є складовою підготовки учнів, які навчаються за професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення». Мета курсу: навчання системним методам обслуговування операційних систем, ознайомлення з методологією прийняття нестандартних рішень при системних збоях. Предмет “операційні системи та їх обслуговування” покликаний дати учням не просто відповідний обсяг інформації та знань, але й навчити їх правильно вибирати методику обслуговування операційних систем. Важливою складовою частиною учбового процесу при вивченні даного курсу є лабораторні заняття. Основною їх метою є закріплення прослуханого матеріалу під час уроків, підвищення рівня теоретичних і практичних знань учнів, вироблення відповідних навичок і вмінь для застосування набутих знань. При вивченні теоретичного матеріалу  та проведенні лабораторно – практичних робіт використовуються технічні засоби навчання, відповідні програмні продукти для роботи з комп’ютерною технікою.