Олександр РУСНАК


АНКЕТА

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу Rysunok2.pngПрізвище Ім’я По-батькові
РУСНАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Освітавища
Фахвикладач фізичної культури і валеології, організатор спортивно-масової та туристичної роботи
Навчальний заклад, рікЧернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича у 2011 році
Посада в ліцеївикладач фізичної культури і здоров’я
Предмети, що викладає (класний керівник)фізична культура, керівник фізичного виховання
Педстаж12 років
Кваліфікаційна категоріяспеціаліст І категорії
Педзвання
ВідзнакиГрамоти: Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації
Методична проблема, над якою працюєРозвиток індивідуальних мотивацій під час підготовки здобувачів освіти до тренувань
Участь у заходахУчасть у обласних методичних семінарах фахівців фізичного виховання закладів професійної  (професійно – технічної) освіти.


Картка

про виявлення та вивчення педагогічного досвіду

Навчальний заклад Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»

Автор досвіду Руснак Олександр Олександрович

Стаж роботи 12 років

Суть і зміст досвіду: Враховуючи вікові та психологічні особливості здобувачів освіти, відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу, застосовує фронтальні, груповий та індивідуальний методи організації здобувачів освіти; виконання загальнорозвиваючих вправ з музичним супроводом

Терміни вивчення та узагальнення 2018-2021 н.р., червень2021 р.

Хто вивчає та узагальнює Руснак Тетяна Ананіївна, голова методичної комісії викладачів загальноосвітніх дисциплін природничо-математичного циклу.

Методи вивчення спостереження, анкетування, бесіди

Форма узагальнення висвітлення на сайті ліцею та блозі методичної комісії природничо-математичного циклу, творчі виступи на засіданнях методичного об’єднання, проведення позанавчальних заходів, друк у Віснику НМЦ ПТО Чернівецької області «Акробатика. Перекид вперед. Перекид назад. Стійка на лопатках».

Орієнтовний план вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду викладача фізичного виховання РУСНАКА Олександра Олександровича

ЗаходиСтрок викон.
1З метою вивчення професійного та методичного рівня викладача фізичної культури і здоров’я:  
– вивчити плануючу документацію;
– відвідувати уроки (виховна мета уроків) та позанавчальні заходи;
– проаналізувати доповіді, методичні розробки, позанавчальні заходи
– проаналізувати реалізацію нормативних документів з національно-патріотичного виховання
жовтень-січень протягом року
2Проаналізувати форми і методи роботи: з обдарованими здобувачами освіти, під час проведення тижня, реалізації виховної мети на уроці, під час проведення позанавчальних заходів.протягом року
3Проаналізувати стан ведення журналу теоретичного навчанняХ – ІІ
4Перевірити роботу гурткаІ – ІІІ
5Відвідувати позанавчальні заходи, виховні заходипостійно
6Узагальнити накопичений матеріал, сформувати творчий портрет викладача фізичної культури та вивчити втілення педагогічних ідей з досвіду роботи, підібрати роботи для друку у збірнику «Кращі педагогічні напрацювання» та висвітлення на сайті ліцею, блозі для поширення досвіду через Інтернет-ресурситравень
7Обговорення узагальнених матеріалів на засіданні методичної комісії.травень

ОПИС ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

викладача фізичного виховання

РУСНАКА Олександра Олександровича

Тема досвіду: «Формування національної свідомості, патріотичних почуттів здобувачів освіти засобами фізичного виховання».

Адреса досвіду: ДПТНЗ Чернівецький професійний ліцей сфери послуг

Автор досвіду: Руснак Олександр Олександрович, викладач фізичного виховання

Фізична культура є важливою складовою частиною загальної культури суспільства, продукт його творчої діяльності. На кожному історичному етапі вона зазнає змін залежно від можливостей, які створюються певною суспільною формацією для її розвитку.

Напевно кожен із нас мріяв бути сильним, здоровим, витривалим, спритним і сміливим, хоче мати атлетичну фігуру, вміти швидко і довго бігати, високо і далеко стрибати, плавати і володіти всіма тими навичками, які постійно необхідні людині в житті. Здійснити цю мрію допоможуть, викладачі фізичної культури. Адже абсолютна більшість дітей народжується практично здоровими.

Фізична культура у нашому ліцеї має на меті збереження і зміцнення здоров’я здобувачів освіти, розвиток рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості, формування ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя.

Для того, щоб давати суттєві знання здобувачам освіти, намагаюсь постійно збагачувати свої знання, розширювати свій світогляд: черпаю нову корисну інформацію з фахових журналів, цікавлюсь досвідом досвідчених викладачів, мене також приваблюють цікаві розробки уроків, методи і прийоми роботи викладачів-новаторів. Нове та раціональне використовую на своїх уроках, практикую проведення нетрадиційних уроків.

Провідною ідеєю досвіду роботи є розвиток фізично здорової особистості, яка зможе регулювати своє здоров’я, буде мати навички і звички здорового способу життя, нетерпимо ставитиметься до шкідливих звичок і буде прагнути боротися з цими негативними явищами.

Мета роботи – досягти такого рівня розвитку особистості здобувача освіти, коли контроль з боку викладача за його фізичним розвитком зміниться самоконтролем. Тому метою уроків і позаурочних занять є формування у здобувачів освіти потреби у фізичному вдосконаленні, знань в галузі гігієни і медичної допомоги, навичок здорового способу життя і вмінь самостійно займатися фізичними вправами.

Досвід за інноваційним потенціалом – комбінований, що полягає у нових конструктивних поєднаннях відомих ідей, методик. Притримую думку про те, що молода людина(підліток) повинна постійно прагнути до перемоги, відчувати дух суперництва, тому у роботі використовує уроки-змагання, уроки-естафети. На вступних уроках обов’язково проводжу інструктаж з техніки безпеки; звертається увага на складнощі, які можуть виникнути при  досягненні мети. Помиляються ті здобувачі освіти, які вважають, що фізкультура нескладний предмет, до нього треба готуватися так само, як і до будь-якого іншого навчального предмета.

Усю роботу на уроках та в позаурочний час спрямовую на впровадження в навчально-виховний процес нових інтерактивних технологій, форм, методів та засобів навчання як стратегій розвитку національного, державного освітнього простору з метою покращення знань, умінь та навичок. Реалізуючи проблему, намагаюся на уроках використовувати інноваційні технології. На мій погляд, інноваційні методики створюють прекрасні умови для реалізації творчого потенціалу здобувача освіти. Вони дозволяють розвивати і виявляти здібності кожного здобувача освіти, стимулювати самостійну творчу діяльність.

Фізична культура – це самостійна і особлива галузь загальної культури, яка спрямована, головним чином, на зміцнення здоров’я людини, продовження її творчої активності та життя, а також на зростання і вдосконалення її всебічного і гармонійного розвитку та використання набутих якостей в суспільній, трудовій та інших видах діяльності.

Педагогічний процес фізичного виховання здійснюється через використання різних форм занять, на яких здобувачі освіти оволодівають предметом фізичної культури, роблячи його своїм надбанням, формуючи і збагачуючи особисту фізичну культуру.

У моєму розумінні урок – це віддзеркалення моєї майстерності як викладача.

На уроках спонукаю кожного здобувача освіти до продуктивної праці, пробуджую інтерес до вивчення предмету. Шляхом використання інтерактивних форм навчання (робота в групах, уроки-свята, уроки – забави, уроки – змагання, інтегровані уроки) формую у здобувачів освіти мотивацію на самовдосконалення, бажання берегти і зміцнювати своє здоров’я. Розумію, що основним критерієм оцінки для здоров’я й спорту є масовість. Тому при проведенні заходів більше приділяю уваги зайнятості здобувачів освіти та їх активній участі у запланованих для них видах програми.

По закінченню нашого ліцею, здобувачі освіти повинні вміти самостійно підтримувати належний стан свого організму.

Позакласна спортивно-масова робота в ліцеї є одним з головних ланок фізичного виховання. Будую її на широкій основі самодіяльності здобувачів освіти. Це організація й проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, що включаються в режим дня здобувачів освіти, спортивних змагань, заняття в спортивних секціях.

Під моїм керівництвом здобувачі освіти беруть участь у загально-ліцейних та обласних змаганнях.

Систематично працюю над підвищенням свого рівня майстерності.

Досконало володію комп’ютером і застосовую свої навички при підготовці і проведенні уроків.

І на завершення скажу: «Хто день починає із зарядки, у того здоров’я в порядку».