Обробка текстової і графічної інформації


Розглянуто на засіданні методичної комісії викладачів спецпредметів Чернівецького професійного ліцею сфери послуг як посібник  з вивчення предмета «Обробка текстової та графічної інформації».

Укладач: Черней Н. П.- викладач, спеціаліст І категорії

Передмова

Даний посібник дає можливість засвоїти програми комп’ютерної графіки та верстки: Adobe Photoshop, Corel Draw, ІnDesign.

В посібнику розглянуті основі можливості програми растрової графіки Adobe Photoshop: формати растрової графіки інтерфейс програми, призначення інструментів програми, фільтри програми, робота з текстом та об’єктами, корекція зображень, ретушування зображення, друк готового макету; можливості програми векторної графіки Corel Draw: інтерфейс, основні інструменти та палітри, відмінності ід растрової графіки, створення та редагування об’єктів, створення простого та фігурного тексту, спец ефекти програми, налаштування друку; програми верстки ІnDesign: інструменти програми, створення та редагування об’єктів, фрейми, форматування тексту, робота з кольором, налаштування друку. Розглянуті також види поліграфічної продукції, їх класифікація, призначення, верстка та  макетування.

Посібник  розроблений для професії «Оператор комп’ютерної верстки» з предмета «Обробка текстової та графічної інформації».

ЗМІСТ

1. ОСНОВИ РОБОТИ У РАСТРОВОМУ ГРАФІЧНОМУ РЕДАКТОРІ   6

1.1. Растровий графічний редактор. Його можливості 6

1.2.Векторні і растрові зображення. Формати растрових зображень. 11

1.3.Кольорові режими. Керування кольором у растровому графічному редакторі 12

1.4.Малювання в растровому графічному редакторі. Інструменти малювання.Зафарбовування областей зображення. Використання векторних об’єктів. 14

1.5.Робота з шарами в растровому графічному редакторі. Палітра «Слои». Використання масок шарів  16

1.6.Створення колажу та монтажу зображення за допомогою маски. 24

1.7.Інструменти виділення. Операції з виділеними областями. Використання контурів у растровому графічному редакторі 27

1.8.Сканування зображень та обробка зображень у растровому графічному редакторі. Дефекти при скануванні 29

1.9.Тонова та кольорова корекція зображень. Основи кольорокорекції. Локальна тонова і кольорова корекція зображення. 29

1.10.Ретуш зображень за допомогою фільтрів. Ручна ретуш 31

1.11.Робота з текстом у растровому графічному редакторі. Використання палітр Character i Paragraph. Текстові шари.. Простий та фігурний текст. Деформація тексту. Використання ефектів шару до тексту 36

1.12. Перегляд зображень і друк. Настроювання параметрів друку 43

2. ОСНОВИ РОБОТИ У ВЕКТОРНОМУ ГРАФІЧНОМУ РЕДАКТОРІ CORELDRAW                       46

2.1. Характеристика векторного графічного редактора 46

2.2. Інтерфейс та меню програми. Палітра інструментів 49

2.3.Формати збереження векторних зображень. 51

2.4. Створення і редагування об’єктів. Малювання геометричних фігур. Малювання фігур довільної форми 51

2.5.Операції з об’єктами. Використання свитка Transformations. Зміна масштабу, порядку і розміщення об’єктів 52

2.6. Основи роботи з контурами. Використання заливок. 55

2.7. Осоюливості оформлення та види акциденції. Композиція акцидентних наборів 59

2.8.Створення та оформлення акциденції малих форм: (запрошення, вітальні листівки, грамоти, візитки) 61

2.9.Робота з простим та фігурним текстом. Форматування тексту. Зв’язування текстових блоків.Обтікання текстом. Редагування фігурного тексту. 63

2.10.Розташування тексту по кривій. Використання спеціальних символів і знаків. 64

2.11. Розміщення тексту в об’єкті довільної форми 66

2.12. Оформлення та створення книжково-журнальної акциденції (обкладинки книжок, журналів, титульних сторінок) 66

2.13. Створення афішно-плакатної акциденції (об’яв, плакатів, рекламних листівок, настінних календарів) 67

2.14.Імпорт растрових зображень. Створення багатосторінкового документа 67

2.15. Попередній огляд документів. Настроювання спускового макету. Друк документів. 68

3. СУЧАСНІ ВИДАВНИЧІ СИСТЕМИ ВЕРСТКИ70                   70

3.1. Панель інструментів видавничої системи. Використання палітр. 71

3.2.Створення документу. Задання та зміна параметрів сторінки 75

3.3. Введення тексту. Виділення тексту. Переміщення і видалення тексту. Створення текстових фреймів. Текстові ефекти. 78

3.4. Настроювання параметрів абзацу. Використання спеціальних текстових символів. Розміщення тексту по контуру фрейму 87

3.5. Робота з об’єктами. Типи фреймів. Створення базових форм. Вибір об’єктів. 95

3.6. Малювання ліній та кривих за допомогою пера і кривих Безьє. Іструменти Pencil, Smooth та Erase  105

3.7. Імпорт тексту. Робота з основними та додатковими сторінками-шаблонами. 108

3.8. Робота з кольором. Використання фонової заливки.. Створення градієнта. Ефекти контурної лінії.  Накладання тіней і розтушовок. 111

3.9. Імпортування графіки. Встановлення зв’язку.  Обтікання зображень текстом.. 117

3.10. Створення і використання таблиць. Вставка табуляції 123

3.11.Робота з номерами сторінок. Зміна палітри Pages. Глобальне форматування. Використання стилів 129

3.12. Створення книг. Створення складних розворотів. Друк документу. Настройка основних параметрів друку 131

4. РОБОТА У ПРОГРАМІ ВЕРСТКИ                  136

4.1. Поліграфічне оформлення друкованих видань. Матеріальна частина побудови книги. 136

4.2. Макетування книжково-журнальної продукції.. Композиція заголовків, колонцифр, колонтитулів, сигнатура і норма у виданні. Верстка та оформлення книжково-журнальної акциденції 137

4.3. Технологічні особливості заверстки ілюстрацій. Технологічні особливості книжкової верстки  139

4.4. Верстка та оформлення акциденції малих форм. Листівки: традиції та сучасний погляд. 140

4.5. Технологічні особливості журнальної верстки. Верстка журналів 142

Призначення титульних елементів видання та розміщення в книзі (титул, шмуцтитул, «шапка», книжково-журнальні об’яви, заставки) 146

4.6. Макетування газетної  полоси. Верстка газет. Формати газет. Технологія газетної верстки. Композиція газетної полоси. 150

4.7. Використання та керування кольором у видавничій системі. Особливості художнього оформлення видань дитячого журналу 154

4.8. Спуск полос. Виведення оригінал-макета. Друк публікації на принтері 157

5. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ                   159