Навчання здобувачів освіти з надання домедичної допомоги


В ліцеї стартував Тиждень з основ безпеки життєдіяльності.

В рамках Тижня були із здобувачами освіти Чернівецького професійного ліцею сфери послуг було проведено навчання з надання домедичної допомоги у разі нещасного випадку.

І в суспільстві, і в закладах освіти, і навколо них трапляються різні ситуації. Саме від умінь та навичок учасників освітнього процесу залежить  життя та здоров’я здобувачів освіти, а також тих людей, котрі в цей час знаходяться поруч.

Уміння правильно оцінити ситуацію та обрати порядок дій є дуже важливим для кожної людини, а особливо – для працівників закладів освіти. Адже саме вони та їхні дії можуть врятувати як здобувачів освіти, так і самих працівників. 

На мою думку, навчальні тренування дуже важливі. Окрім евакуації варто навчати здобувачів освіти поведінці порядку дій у різноманітних ситуаціях з надання домедичної допомоги. 

З досвіду роботи можу зробити висновок, що при більшості випадків травмувань серед здобувачів освіти, реєструються травмування кінцівок та голови.

Тому виникає необхідність під час практичних навчань звернути увагу саме на цю, головну, частину людського тіла.

Ілля  БЕЗЕРКО                                      Викладач спецдисциплін

АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ, ЩО СТАЛИСЯ З ВИХОВАНЦЯМИ, УЧНЯМИ ПІД ЧАС ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2019 року № 659, про нещасний випадок, що трапився із здобувачами освіти, потерпілий або свідок нещасного випадку повинен повідомити учителя, вихователя, іншого працівника, що був присутній під час проведення заходів освітнього процесу в закладі освіти чи за його межами, який зобов’язаний:

  • терміново організувати надання домедичної допомоги потерпілому та викликати бригаду швидкої медичної допомоги, у разі потреби за відсутності в населеному пункті станцій швидкої медичної допомоги – його транспортування до найближчого закладу охорони здоров’я;
  • зберегти обстановку на місці в тому стані, у якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров’ю тих, хто там перебуває, і не призведе до ще тяжчих наслідків);
  • негайно повідомити про те, що сталося, керівника закладу освіти та особу, яка є відповідальною за охорону праці, безпеку життєдіяльності в закладі освіти.

Якщо нещасний випадок трапився під час походів, екскурсій або інших заходів поза територією району або міста, де розташовано заклад освіти, особа, відповідальна за проведення заходу, негайно повідомляє також орган управління освітою за місцем події.

Керівник закладу освіти, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний негайно:

  • вжити заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок;
  • повідомити батьків, інших законних представників потерпілого;
  • направити письмовий запит до закладу охорони здоров’я для отримання довідки;
  • протягом доби утворити наказом комісію із розслідування нещасного випадку у складі не менше ніж три особи та організувати розслідування нещасного випадку.

Якщо заклад охорони здоров’я відмовляє в наданні довідки, строк проведення розслідування може бути продовжено на час, потрібний для отримання та опрацювання довідки.

Під час розслідування потрібно брати до уваги довідку, яку надають батьки, інші законні представники потерпілого, у тому числі після завершення лікування.

Про нещасний випадок, що стався із здобувачем освіти через отруєння, нанесення тілесних ушкоджень унаслідок протиправних дій, інших правопорушень під час освітнього процесу, керівник закладу освіти також повідомляє органи поліції та заклад громадського здоров’я відповідної території.

Переглянути презентацію можна за посиланням:

https://docs.google.com/presentation/d/1y4PmO4GDKPNi-0qHI7CASjNZvKIGpIc9/edit#slide=id.p1