Модель сучасного уроку (методичні рекомендації)


ЗМІСТ

1. Зміст освіти та зміст навчального матеріалу…………………………..5

2. Принципи, методи, засоби навчання……………………………..…..5

3. Основні вимоги до уроку………………………………………………13

3.1 Сучасний урок. Зміст та вимоги до сучасного уроку……….……..14

4. Типи та структура сучасного уроку………………………………….18

5. Шляхи удосконалення уроків…………………………………………23

6. Моделі сучасних уроків………………………………………………..25

7. Технологічна модель сучасного уроку виробничого навчання……28

7.1. Зміст і мета уроку виробничого навчання……………………………..29

7.2. Типи і види уроків виробничого навчання…………………………….30

7.3. Характеристика методів виробничого навчання…………..………32

8. Нові типи уроків………………………………………………………38

8.1. Нестандартний урок. Класифікація, характеристика…….……….39

8.2. Особистісно-орієнтовний урок…………………………….……………46

9. Інноваційні методи та засоби навчання……………………………..49

10. Сучасні типи уроків зарубіжної літератури…………………………53

11. Методичний порадник: контроль стану викладання предметів та аналіз уроку………………………………………………………………………62

12. Вимоги до підготовки підсумкових матеріалів за результатами вивчення стану викладання навчальних предметів……………………………68

13. Довідка «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень здобувачів освіти з історії та правознавства»……………………….……….71

14. Аналіз і самоаналіз уроку……………………………………………85

Додаток 1

«Абетка. Модель сучасного уроку»………………………………………96

Додаток 2

«Фрагменти моделей закріплення знань, умінь та навичок одного й того ж уроку»…………………………………………………………………………137

Додаток 3

«Основні відмінності між традиційним і особистісно орієнтовним уроком»………………………….……………………………………………..142

Додаток 4

«Схеми аналізу уроків за різними аспектами»…………………………143

Додаток 5

Орієнтована схема самоаналізу уроку…………………………….……148

Додаток 6

Методичні рекомендації викладачу щодо самоаналізу уроку….…….148

Психологічний аналіз уроку

Соціологічний аналіз уроку

Аналіз уроку з позицій формування вмінь

Аналіз уроку з позицій розвивального навчання

Аналіз виховних аспектів уроку

Схема аналізу уроку іноземної мови

Схема аналізу уроку математики

Схема аналізу уроку біології

Схема аналізу уроку хімії

Схема аналізу уроку фізики

Аналіз уроку фізичної культури

Технологічна карта уроку

Додаток 7

«Методичний тренінг сучасний урок. Самоаналіз сучасного уроку…159

Список використаних джерел»…………………………………………173