Місячник методичної роботи


Відповідно до плану методичної роботи ліцею традиційно в лютому в закладі проведено МІСЯЧНИК МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ. В цьому навчальному році педагогічний колектив працює над завданнями формувального етапу роботи над методичною проблемою «Реалізація особистісно-орієнтованих технологій навчання у сучасному освітньому процесі».

Кожна методична комісія в своїх методичних наробках висвітлила вибрану тему завдання формувального етапу:

 1. Методична комісія майстрів в/н та викладачів спецдисциплін з підготовки операторів з обробки інформації та програмного забезпечення, електромеханіків з ремонту та обслуговування ЛОМ (голова комісії Людмила Добрянська): «Підвищення ефективності уроку, професійної майстерності викладача, майстра виробничого навчання».
 • Методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін природничо-математичного циклу (голова комісії Тетяна Руснак): «Підвищення якості викладання предметів як засобу удосконалення змісту і структури уроків, форм і методів навчання».
 • Методична комісія майстрів в/н та викладачів спецдисциплін з підготовки помічників вихователя, соціальних робітників (голова комісії Світлана Харівська): «Упровадження методів нетрадиційної, нестандартної організації освітньої діяльності здобувачів освіти».
 • Методична комісія майстрів в/н та викладачів спецдисциплін з підготовки секретарів керівника, діловодів, адміністраторів (голова комісії Галина Рогозевич): «Стажування викладачів та майстрів виробничого навчання з метою оволодіння сучасними виробничими технологіями, прийомами обслуговування технологічно складного обладнання».
 • Методична комісія класних керівників, бібліотекаря, керівника гуртка та вихователя гуртожитку (голова комісії Наталія Проскурняк): «Забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду».
 • Методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін суспільно-гуманітарного циклу (голова комісії Катерина Лупул): «Підвищення особистої педагогічної майстерності педагога».

Матеріали місячника методичної роботи у ЗБІРНИКУ:

ЗМІСТ

 1. Лідія СИМОНОВА, методична розробка на тему: «Сучасні підходи до організації проведення уроків на прикладі виробничого навчання»………………………………………………………………………..5
 2. Ірина АНДРЕЙЧУК, доповідь «Підвищення ефективності уроку під час дистанційного навчання»……………….………………………..………………………………………………………………………………….14
 3. Сергій ПІНЮК, стаття «Підвищення ефективності уроку з використанням ІКТ»……………17
 4. Тетяна КОСОВАН, доповідь «Підвищення ефективності позанавчальної роботи майстра в/н в навчальній групі»…………….……..…………………………………………………………………………………….27
 5. Степан ЗЕЛЕНЬКО, презентація «Нестандартні уроки як засіб підвищення ефективності навчання» ………………………..………………………………………………………………………………………………….33
 6. Наталія КУПІНА, доповідь «Підвищення ефективності уроку професійної майстерності викладача» ……………………….……………………………………………………………………………………………36
 7. Людмила ДОБРЯНСЬКА, методрозробка «Підвищення ефективності уроків виробничого навчання шляхом раціонального використання форм і методів навчання»…………………….38
 8. Надія ЧОСИК, доповідь «Шляхи підвищення якості виробничого навчання і результативності навчально-виробничої діяльності……………………………………………………49
 9. Владислав ВУДВУД, доповідь в презентації «Шляхи підвищення ефективності виробничого навчання»…………………………………………………………………………………………………………………………….52
 10. Катерина КУСЯК, стаття «Підвищення особистої майстерності педагога за допомогою освітньої платформи «Всеосвіта», її застосування на уроках англійської мови»……………55
 11. Катерина ЛУПУЛ, виступ «Віртуальні екскурсії на уроках української літератури як спосіб активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти в умовах змішаного навчання»……58
 12.  Наталія ПРОСКУРНЯК, доповідь «Створення та використання відеоконтенту на уроках української мови під час дистанційного навчання»…………………………………………………………62

13. Сніжана ЧИЖ, виступ «Шляхи зростання фахової майстерності педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища………………………………………………………………………………..65

14. Наталія ПРОСКУРНЯК, виступ «Формування національної свідомості, патріотичних почуттів здобувачів освіти засобами національно-патріотичного виховання»……………69

15. Катерина ЛУПУЛ, стаття  «Особливості роботи з обдарованими здобувачами освіти в сучасних умовах» ………………………………..……………………………………………………………………………73

16. Тетяна РУСНАК, доповідь «Особливості логістики при вихованні кваліфікованого робітника у воєнний час» ………………………….…………………………………………………………………………..75

17. Сніжана ЧИЖ, доповідь «Формування громадянських цінностей учнівської молоді засобами суспільних дисциплін» ………………………………………………………………………………………………………78

18. Галина РОГОЗЕВИЧ, виступ «Особливості організації підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників відповідно до державної політики у галузі освіти»…………………………………………………………………………………………………………………………………..81

19. Людмила ЗЕБАЧІНСЬКА, доповідь «Організація стажування майстрів виробничого навчання та викладачів – важлива складова якісної підготовки робітничих кадрів»………………………………………………………………………………………………………………………………….84

20. Галина ГРІНЧЕСКУ, доповідь Розробка програм стажування педагогів закладів П(ПТ)О з опанування новітніх виробничих технологій»…………………………………………………..………………87

21. Ірина КАЛИНЮК, презентація «Стажування майстра виробничого навчання»……………91

22. Алеся ЧОСИК, презентація «Організація стажування майстрів виробничого навчання – важлива складова якісної підготовки робітничих кадрів»……………………………………..…………..93

23. Світлана ХАРІВСЬКА, доповідь «Використання інтерактивних технологій під час змішаного та дистанційного навчання»…………..………………………………………………………………93

24. Ілля БЕЗЕРКО, доповідь «Нестандартні уроки теоретичного навчання та вимоги до їх проведення»…………………………………………..……………………………………………………………………………95

25. Тамара ЧОП’ЮК доповідь «Упровадження сучасних освітніх технологій    при підготовці кваліфікованих робітників»………….……………………………………………………………………………………101

26. Олеся БІЛІНСЬКА, методична розробка «Дистанційне професійне навчання майбутніх фахівців у ЗП(ПТ)О»…………………..………………………………………………………………………………………..110

27. Ірина Корнійчук, стаття«Інноваційно-нетрадиційна освітня діяльність»…………………124

28. Людмила ТКАЧ, доповідь «Нестандартний урок – ефективний шлях взаємодії учасників освітнього процесу»…………………………….………………………………………………………………………………132

29. Тетяна  АНДРУСЯК, методична розробка відкритого гурткового заняття з біології з використанням інноваційних технологій для підвищення якості викладання предмету «Біології» на тему: «Перший мільйон»………………….…………………………………………………………………………………………………. ….135

30. Надія МЕЛЬНИК, методична розробка відкритого уроку з використанням інноваційних технологій для підвищення якості викладання предмету «Географія» на тему: «Японія. Місце країни в світі та Азійсько – тихоокеанському регіоні. модель економічного розвитку, що визначає місце країни в міжнародному поділі праці. Система розселення»………………………..……………………………………139

31. Олександр РУСНАК,  доповідь «Фізична культура та спорт як складова здорового способу життя сучасної молоді»…………………………….………………………………………………………………………..142

32. Тетяна РУСНАК, методична розробка плану відкритого уроку з використанням інноваційних технологій для підвищення якості викладання предмету «Фізика і астрономія» на тему: «Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера»……………………………………………………………….……146

33. Микола ЧЕРЕПУХІН, методична розробка відкритого уроку з використанням інноваційних технологій для підвищення якості викладання предмету «Математика» на тему: «Аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки з них»……………………………………………………….………150