Методика дошкільного виховання


Методики дошкільного виховання

Розглянуто на засіданні методичної комісії з підготовки помічників вихователя, соціальних робітників Чернівецького професійного ліцею сфери послуг. Схвалено в якості посібника з професії «помічник вихователя» для учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Упорядник: Ткач Л.І., викладач,

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

ЗМІСТ

МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Зміст та завдання фізичного виховання дітей…………….…………….…8
Анатомо-фізіологічна характеристика дітей Від народження до семи років……………….………………………………..11
Гігієнічне виховання. Гігієнічні фактори……………………………….….13
Загартування. Види загартовуючи процедур……………………………..15
Ранкова гімнастики. Методика проведення ранкової гімнастики……17
Заняття з фізичної культури……………..…………………………………21
Рухливі ігри. Методика їх проведення……………………………………….23
Руховий режим на прогулянці. Зміст діяльності дітей на прогулянці………………………………………26

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МОВИ

Завдання звукової культури мови. Умови виховання звукової культури………………..……………………….41
Словникова робота з дітьми різного віку.…………………………………44
Завдання із зв’язного мовлення в різні періоди розвитку дитини………49
Типи зв’язного мовлення. Типи діалогу. Типи монологу…………………52
Наочні методи та прийоми у роботі над розвитком мовлення….…63
Словесні методи та прийоми у роботі над розвитком мовлення ……70
Гра-стратегія, як засіб формування творчої особистості……………87
Значення занять у формуванні мовленнєвої компетенції дошкільників………………………………………………………………………………91

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ

Значення природи у всебічному розвитку дитини……………….……..…96
Спостереження, як основний метод ознайомлення дітей з природою. Види спостережень………………….………….……………………………..97
Демонстрування ілюстративного матеріалу. Вимоги до ілюстративного матеріалу …………………………..…….…99
Праця в природі. ЇЇ своєрідність. Види праці…………………………..…101 Поняття досліду, експерименту, експериментально-дослідницької діяльності…………………………………………………………………………..….102
Організація куточка живої природи. Рослини та тварини куточка живої природи…………………….….102
Використання опосередкованих методів…………………………….……110

МЕТОДИКА ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Малювання. Завдання предметного, сюжетного, декоративного малювання………………………………………………………………………………..120
Обладнання для малювання..………….………….………………………….124
Ліплення. Обладнання для ліплення……….…………………………….…126
Способи ліплення. Методи та прийоми ліплення….……………………127 Аплікація. Завдання предметної, сюжетної, декоративної аплікації…………….129
Обладнання для аплікації. Технічні прийоми вирізування………….…..134
Конструювання. Завдання та тематика конструювання для дітей різного віку….….135
Нетрадиційні підходи в зображувальній діяльності дошкільнят…..136

МЕТОДИКА МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Предмет методики музичного виховання. Історія її розвитку.………137
Значення музичного виховання для дітей дошкільного віку.……………139
Завдання музичного розвитку дитини.……………………………..………140
Музичні здібності і задатки…………………….……………………………142 Сприйняття музики, як один з видів музичної діяльності…………….145 Методи навчання навичок слухання музики.…………….………………146
Репертуар. Програмові вимоги.………………………………………….…149

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ

Методичні прийоми знайомства із з віками, літерами. Читання…………………………………………………………………..……..150
Зміст та методика проведення роботи з підготовки руки дитини до письма..…………….……………………….160
Обсяг математичного матеріалу у роботі з дітьми різного віку.…163
Ознайомлення дітей з цифрами………………….……………………..…165 Методика ознайомлення з величиною…………………..……………..…167
Робота із ознайомлення дітей з геометричними фігурами……………170
Особливості роботи з просторовими та часовими уявленнями…….172
Зміст і методи роботи у підготовчій до школі групі……………….…177

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ ОВИ

Сприймання і спостереження дошкільників при засвоєнні іноземної мови.……………………………………….….……184
Готовність дошкільнят до навчання..…………….……………………..186
Цілі, завдання та принципи навчання дошкільнят іноземної мови….188
Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності ігор на заняттях іноземною мовою.…………………….………………………189 Ігрові методи, як основа здійснення навчального процесу……..……..191
Навчання дошкільнят вимові………………………………..………………199
Навчання дошкільнят лексиці………………………………………………200

РЕКОМЕНДОВАНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………..………203